Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Krijg jij je loon op tijd?

Je werkgever moet je loon tijdig uitbetalen. Je leest hier welke regeling er geldt.

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Wanneer moet je loon uitbetaald worden?

Je salaris moet altijd ten laatste uitbetaald worden op de 4e werkdag die volgt op de maand waarin je gewerkt hebt en waarvoor je dus loon krijgt.

Een voorbeeld: je werkte in januari, en je laatste effectieve werkdag van de maand is vrijdag 30 januari. Ten laatste op donderdag 5 februari moet je loon uitbetaald worden.

Soms staat er in het arbeidsreglement een andere termijn. Sowieso mag je loon niet later dan 7 werkdagen na het einde van de maand betaald worden. Het loon moet de zevende werkdag na het einde van de maand effectief op je rekening staan. Wordt je loon te laat betaald, dan moet je werkgever intrest betalen.

Hoe vaak moet het loon betaald worden?

Voor arbeiders moet het loon minstens 2 maal per maand betaald worden. Tussen de momenten van uitbetaling mogen maximum 16 dagen zitten. Meestal is de eerste betaling een voorschot en de tweede betaling de definitieve loonafrekening van de voorbije maand.

Voor bedienden en kaderleden moet het loon minstens elke maand betaald worden.

Hoe wordt het loon betaald?

Het loon moet in giraal geld worden uitbetaald. Dit wil zeggen: overgeschreven op een rekening. Voor werknemers die geen rekeningnummer hebben, moet het betaald worden via een circulaire cheque. De werknemer kan die cheque dan laten uitbetalen in het postkantoor.

In de regel mag het loon niet in cash geld - biljetten en muntstukken – worden. Uitzonderingen hierop zijn de seizoens- en gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, en de werknemers uit de diamantsector.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Laat je bijstaan door het ACV. Word nu lid!

More Info

PC 140.03 - wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Loon in cash 

Als chauffeur ben je constant op de baan. Je hebt vaak nood aan cash geld voor sommige kleinere uitgaven onderweg: een drankje, een toiletbezoek, een douche,... Om hieraan te voldoen kan je werkgever een gedeelte van je loon van hand tot hand uitbetalen. Daar zijn wel de volgende vier voorwaarden aan verbonden :

  • Je moet er zelf uitdrukkelijk om verzoeken
  • Je werkgever moet schriftelijk akkoord gaan
  • De kosten die gemaakt worden zijn kosten die verbonden zijn aan de ARAB-vergoeding, de verblijfsvergoeding of andere kosten eigen aan de werkgever die verbonden zijn aan een buitenlandse reis; het zijn dan ook nettovergoedingen
  • Het van hand tot hand uitbetaalde gedeelte mag niet meer bedragen dan € 200 per maand !
Van zodra je je cash geld (nettovergoeding) hebt ontvangen, wordt een ontvangstbewijs in tweevoud opgemaakt dat je samen met je werkgever ondertekent. Het betrokken nettobedrag wordt ook expliciet op de loonstrook vermeld. 

Tool nettoloon

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.