Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig:  de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 331 - Welzijn en Gezondheidssector (Vlaanderen)

Je loon in de Geestelijke Gezondheidszorg

Recht op maandloon: je loonschaal of barema
 • Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code.  
 • Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief.
 • Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert.
 • Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (b.v. 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% is een halftijdse arbeidsovereenkomst, of soms uitgedrukt in een breuk, bijv. 19/38). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
 • In het VIA6 akkoord werd afgesproken dat de werknemers van de cgg’s in een eerste fase een loonsverhoging kregen. Vanaf 4 februari 2022 werden de IFIC-functieclassificatie en loonschalen ingevoerd. Op die manier werd de historische band met de GGZ sectoren ook toekomstgericht verankerd. Alle barema’s werden dus minimaal verhoogd naar het niveau van de barema’s voor gelijkaardige functies in de andere GGZ-sectoren.
 • Je vindt alle loonschalen aan de huidige index hier. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op afgevaardigden van ACV Puls. 
Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
 • Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
  • Werk je in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg dan krijg je een toeslag van 20% wanneer je op zondag, ’s nachts of in onderbroken diensten moet werken. Een dienst is ‘onderbroken’ als er minstens vier uur onderbreking is tussen de twee dienstdelen.
  • In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de afgevaardigden van ACV Puls je inlichten.
 • De arbeidsduurberekening, bijvoorbeeld het bepalen van meeruren en overuren, is een complexe zaak. In geval van overuren is er een wettelijke toeslag van 50%, en van 100% op zon- en feestdagen. Maar niet elk uur dat je meer werkt, is automatisch een overuur dat recht geeft op overurentoeslag. Er zijn ook regels inzake bijvoorbeeld inhaalrust, uurroosterbeleid en -wijzigingen, de wettelijke grenzen van de arbeidstijd, ... Voor meer informatie of vragen in concrete situaties kan je rekenen op de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls.

Je loon in de kinderopvang

 • Je loon hangt in de eerste plaats af van het soort kinderopvanginitiatief waar je werkt, en de daaraan gekoppelde subsidies. De subsidies van deze kinderdagverblijven zijn er in drie trappen (1-3):
  • Kinderopvang zonder subsidie: trap 0
  • Kinderopvang met enkel basissubsidie: trap 1
  • Kinderopvang met basissubsidie en lage subsidie voor inkomenstarief: trap 2B
  • Kinderopvang met basissubsidie en hoge subsidie voor inkomenstarief: trap 2A en trap 3. (Trap 3 is extra subsidie voor wie kinderen met specifieke zorgnoden opvangt)
 • Moet je als begeleider wakker liggen van die subsidietrappen? Helemaal niet! Onthoud dat je werkvoorwaarden verschillen naargelang je werkt in een kinderdagverblijf met een hogere of lagere subsidietrap. Wil je weten onder welke trap jouw (toekomstige) werkplek valt? Neem dan contact op met één van onze ACV-puls secretariaten. 
  • De lonen van de werknemers uit de kinderdagverblijven trap 2a en trap 3 zijn er dankzij de inspanningen van ACV Puls bij de vorige sociale akkoorden enorm op vooruitgegaan;
  • De lonen van de kinderdagverblijven trap 2B, de vroegere ‘zelfstandige inkomensgerelateerde kinderopvang’ maken een harmonisatiebeweging. Er werden al vier van de zeven stappen gezet die deze lonen op het niveau van trap 2A moeten brengen;
  • De kinderbegeleiders in de buitenschoolse kinderopvang verkregen dankzij de vorige sociale akkoorden ook bijkomende voordelen. Toch hinken ze nog achterop. We streven bij volgende onderhandelingen naar gelijke lonen en werkvoorwaarden als voor de kinderbegeleiders in opvanginitiatieven met subsidietrap 2A. 
 • Je loon in een kinderdagverblijf volgens subsidietrap 2B, 2A en 3 wordt ook bepaald door je functie. Bij elke functie hoort een loonschaal of ‘barema’. 
 • Je loon hangt ook af van het aantal gewerkte jaren bij je huidige werkgever (en in de ruime sector als je al ergens anders hebt gewerkt.) Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. 
 • Ook je contractuele arbeidstijd bepaalt je loon. Het bedrag verschilt volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst. De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
  • Je vindt alle loonschalen hier.
Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
 • In de non-profit is het niet uitzonderlijk dat er met onderbroken diensten wordt gewerkt, op een avond of tijdens het weekend. Omdat dit een bijzondere inspanning vraagt, hebben wij  sectorale regels onderhandeld over bijkomende vergoedingen of toelages.
 • De vergoedingen voor onregelmatige prestaties hieronder gelden enkel in de initiatieven buitenschoolse kinderopvang en in de vergunde kinderopvang onder trap 2B, trap 2a en trap 3.
Toeslag voor werken op zaterdag
 • Voor alle werkuren op zaterdag krijg je een extra bedrag dat per uur wordt verrekend. Het bedrag van die toeslag aan de huidige index vind je in onze loonschalen.
Toeslag voor werken op zondag
 • Alle uren die je op zondag presteert, worden dubbel betaald.
Toeslag voor werken op een feestdag
 • Voor elk gewerkt uur  op een wettelijke feestdag krijg je een toeslag van vijftig percent op je loon. Valt de feestdag op een zondag, dan geldt de toeslag voor zondagswerk. 
Onderbroken diensten
 • Werk je ‘s nachts of in onderbroken dienst (een dienst overdag die met minstens vier uur wordt onderbroken) dan krijg je een toeslag van twintig percent op je loon.
Welke toeslagen kan je combineren?
 • Uit de tabel hieronder kan je afleiden welke toeslagen gecombineerd worden. Een ‘x’ betekent dat ze gecombineerd kunnen worden, een ‘0’ betekent dat ze niet combineerbaar zijn. In dat geval telt de hoogste toeslag.
  Nachtdienst  Zondagwerk  Feestdagwerk  Zaterdagwerk  Onderbroken dienst
Nachtdienst   - X X 0 X
Zondagwerk   X - 0 - X
Feestdagwerk   X 0 - 0 X
Zaterdagwerk   0 - 0 - X
Onderbroken dienst X X X X X

 

Je loon in de sector Gezondheidspromotie

Recht op maandloon: je loonschaal of barema
 • Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code.
  • Je vindt hier een overzicht van de loonbarema's van de hele non-profitsector.
 • Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op afgevaardigden van ACV Puls. 
 • Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (b.v. 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% is een halftijdse arbeidsovereenkomst, of soms uitgedrukt in een breuk, bijv. 19/38). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
  • Je vindt alle loonschalen aan de huidige index hier.
Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
 • Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
  • Werk je in een centrum voor gezondheidspromotie en -preventie dan krijg je een toeslag van 100% wanneer je op zondag moet werken. Moet je werken op een wettelijke feestdag dan krijg je een toeslag van 50%. Voor elk gewerkt uur op een zaterdag krijg je een toeslag van 1.6593 euro. Moet je werken op een wettelijke feestdag die op een zondag valt, dan krijg je de toeslag voor zondagwerk. De toeslagen voor werk op zon- en feestdagen gelden niet voor werknemers waarvan de loonschaal hoger is dan die van een master.
  • In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de afgevaardigden van ACV Puls je inlichten. De arbeidsduurberekening, bijvoorbeeld het bepalen van meeruren en overuren, is een complexe zaak. In geval van overuren is er een wettelijke toeslag van 50%, en van 100% op zon- en feestdagen. Maar niet elk uur dat je meer werkt, is automatisch een overuur dat recht geeft op overurentoeslag. Er zijn ook regels inzake bijvoorbeeld inhaalrust, uurroosterbeleid en -wijzigingen, de wettelijke grenzen van de arbeidstijd, ... Voor meer informatie of vragen in concrete situaties kan je rekenen op de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.