Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Word nu lid van het ACV!

De onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden vinden plaats op het niveau van je sector of paritair comité (PC). Daarin zitten afgevaardigden van werkgeversorganisaties en van de verschillende vakbonden. In België zijn er ongeveer 200 PC's.

De afspraken die in een paritair comité overeengekomen worden, zijn wettelijk afdwingbaar voor alle ondernemingen die tot die sector behoren.

Wat verdien je in jouw sector?

Iedere sector maakt dus eigen afspraken rond de hoogte van het (minimum)loon. 

Benieuwd naar de hoogte van het minimumloon in je sector?   

Kies eerst je sector en krijg meteen bijkomende informatie voor jouw sector!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

PC 330 - Gezondheidsinrichtingen en diensten

De lonen in PC 330 verschillen naargelang de deelsector waarin je actief bent.

Ziekenhuizen

Functie
 • Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer als code.
 • Een overzicht van alle functies en hun barema vind je hier.
Anciënniteit
 • Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert.
 • Elk gewerkt jaar bij je werkgever is een jaar anciënniteit. Bij aanwerving of overstap maakt de sector een onderscheid: je vorige tewerkstelling was in een instelling ‘van dezelfde aard’ of in een instelling ‘van een andere aard’.
  • Van ‘dezelfde aard’ = je werkte minder dan een jaar geleden in een instelling van dezelfde aard:
   • De eerste drie maanden tewerkstelling: het startloon van je barema;
   • Vanaf de vierde tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
   • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
  • Van ‘een andere aard’ = je werkte in een instelling van een andere aard of je werkonderbreking was langer dan een jaar:
   • De eerste zes maanden: het startloon van je barema;
   • Vanaf de zevende tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
   • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
 • Bij bevordering van categorie heb je onmiddellijk recht op het barema van de nieuwe functie waarbij de anciënniteit uit de vorige functie wordt meegeteld. In sommige instellingen kunnen gunstigere anciënniteitsregels van toepassing zijn.
 • De sectorale cao over de anciënniteit dateert al van 1975. ACV Puls is vragende partij voor een modernisering. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op de afgevaardigden van ACV Puls.
Voltijds of deeltijds
 • Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd je loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38  is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
 • Je vindt alle loonschalen aan de huidige index hier.
RECHT OP ANDERE VERGOEDINGEN DAN HET MAANDLOON: Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
 • Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
Avond
19u-20u
Zaterdag Nacht
20u-06u (1)
Onderbroken dienst (2) Zondag of feestdag
+20% +26% +35% of +56% +50% +56%

 

 1. +35% voor nachten in de week, + 56% voor nachten op zondagen of feestdagen. De telling voor de nachttoeslag loopt tussen 20 uur en 6 uur. Elk gewerkt uur in de deze periode is een toeslaguur, ook als niet de volledige nacht wordt gewerkt. Als je dienst middernacht overschrijdt wordt de toeslag ook betaald voor de uren voor 20 uur of na 6 uur.
 2. Onderbroken dienst = minstens 4 uur onderbreking tussen twee werkperiodes met begin en einde in dezelfde kalenderdag. De toeslag geldt voor alle gewerkte uren voor en na de onderbreking. Voorbeeld: werktijd van 8 uur tot 12 uur en diezelfde dag van 16.30 uur tot 20.30 uur = 8 toeslaguren.
 • De toeslagregeling geldt voor alle personeelsgroepen en functies. Als verschillende toeslagen samenvallen, is steeds de hoogste toeslag van toepassing. In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de afgevaardigden van ACV Puls je inlichten.
Eindejaars- en attractiviteitspremie
 • Als jaarlijkse vergoeding kan je deze twee premies net zo goed samen zien. Waarom staan ze dan dikwijls apart op de loonbrief? Eerst was er alleen de eindejaarspremie. Dankzij het sociaal akkoord haalden we sinds 2006 de extra attractiviteitspremie binnen. Een heel belangrijke stap vooruit, want ACV Puls vindt dat alle werknemers in de non-profit, net als in andere sectoren, recht hebben op een volwaardige dertiende maand.
 • Zowel de eindejaarspremie als de attractiviteitspremie is samengesteld uit een percentage van je jaarloon en een vast forfait. De berekeningswijze en de exacte bedragen vind je hier terug in de pdf met de loonschalen. Lijkt die berekening je toch wel ingewikkeld? ACV Puls is je daarbij graag van dienst.
Functietoeslag en functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden
 • Voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden is een procentuele functietoeslag op het loon van toepassing. Naargelang de loonanciënniteit is deze toeslag 4% bij minder dan 9 jaar, 8% van 9 jaar tot en met 17 jaar en 12% vanaf 18 jaar.
 • Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2008 een bijkomend ‘functiecomplement’ toegekend aan hoofdverpleegkundigen en diensthoofden (weddeschalen 1.78, 1.78a, 1.78s, 1.80, 1.79 en 1.00) met een loonanciënniteit vanaf achttien jaar. Het functiecomplement is een vast maandelijks bedrag, geïndexeerd zoals de loonschalen.
 • Je vindt het actuele bedrag in de pdf met de loonschalen hier.

Ouderenzorg

Functie
 • Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer als code.
 • Een overzicht van alle functies en hun barema vind je hier.
Anciënniteit
 • Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert.
 • Elk gewerkt jaar bij je werkgever is een jaar anciënniteit. Bij aanwerving of overstap maakt de sector een onderscheid: je vorige tewerkstelling was in een instelling ‘van dezelfde aard’ of in een instelling ‘van een andere aard’.
  • Van ‘dezelfde aard’ = je werkte minder dan een jaar geleden in een instelling van dezelfde aard:
   • De eerste drie maanden tewerkstelling: het startloon van je barema;
   • Vanaf de vierde tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
   • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
  • Van ‘een andere aard’ = je werkte in een instelling van een andere aard of je werkonderbreking was langer dan een jaar:
   • De eerste zes maanden: het startloon van je barema;
   • Vanaf de zevende tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
   • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
 • Bij bevordering van categorie heb je onmiddellijk recht op het barema van de nieuwe functie waarbij de anciënniteit uit de vorige functie wordt meegeteld. In sommige instellingen kunnen gunstigere anciënniteitsregels van toepassing zijn. 
 • De sectorale cao over de anciënniteit dateert al van 1975. ACV Puls is vragende partij voor een modernisering. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op de afgevaardigden van ACV Puls.
Voltijds of deeltijds
 • Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd je loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
 • Je vindt alle loonschalen aan de huidige index hier.
RECHT OP ANDERE VERGOEDINGEN DAN HET MAANDLOON: Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
 • Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
Avond
19u-20u
Zaterdag Nacht
20u-06u (1)
Onderbroken dienst (2) Zondag of feestdag
+20% +26% +35% of +56% +50% +56%

 1. +35% voor nachten in de week, + 56% voor nachten op zondagen of feestdagen. De telling voor de nachttoeslag loopt tussen 20 uur en 6 uur. Elk gewerkt uur in de deze periode is een toeslaguur, ook als niet de volledige nacht wordt gewerkt. Als je dienst middernacht overschrijdt wordt de toeslag ook betaald voor de uren voor 20 uur of na 6 uur.
 2. Onderbroken dienst = minstens 4 uur onderbreking tussen twee werkperiodes met begin en einde in dezelfde kalenderdag. De toeslag geldt voor alle gewerkte uren voor en na de onderbreking. Voorbeeld: werktijd van 8 uur tot 12 uur en diezelfde dag van 16.30 uur tot 20.30 uur = 8 toeslaguren.
 • De toeslagregeling geldt voor alle personeelsgroepen en functies. Als verschillende toeslagen samenvallen, is steeds de hoogste toeslag van toepassing. In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de ACV Puls afgevaardigden je inlichten.
Eindejaars- en attractiviteitspremie
 • Sinds 2019 zijn de eindejaarspremie en de attractiviteitspremie samengevoegd tot één eindejaarspremie .De premie is de optelsom van een percentage van je jaarloon met een jaarlijks geïndexeerd forfaitair bedrag. De bedragen van de eindejaarspremie moeten duidelijk vermeld staan op je loonbrief. Voor ACV Puls moet de eindejaarspremie verder uitgroeien tot een volwaardige 13de maand!
Functietoeslag en functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden
 • Voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden is een procentuele functietoeslag op het loon van toepassing. Naargelang de loonanciënniteit is deze toeslag 4% bij minder dan 9 jaar, 8% van 9 jaar tot en met 17 jaar en 12% vanaf 18 jaar.
 • Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2008 een bijkomend ‘functiecomplement’ toegekend aan hoofdverpleegkundigen en diensthoofden (weddeschalen 1.78, 1.78a, 1.78s, 1.80, 1.79 en 1.00) met een loonanciënniteit vanaf achttien jaar. Het functiecomplement is een vast maandelijks bedrag, geïndexeerd zoals de loonschalen.
 • Je vindt het actuele bedrag in de pdf met de loonschalen hier.

Revalidatiecentra

Functie
 • Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer als code.
 • Een overzicht van alle functies en hun barema vind je hier.
Anciënniteit
 • Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert.
 • Elk gewerkt jaar bij je werkgever is een jaar anciënniteit. Bij aanwerving of overstap maakt de sector een onderscheid: je vorige tewerkstelling was in een instelling ‘van dezelfde aard’ of in een instelling ‘van een andere aard’.
  • Van ‘dezelfde aard’ = je werkte minder dan een jaar geleden in een instelling van dezelfde aard:
   • De eerste drie maanden tewerkstelling: het startloon van je barema;
   • Vanaf de vierde tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
   • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
  • Van ‘een andere aard’ = je werkte in een instelling van een andere aard of je werkonderbreking was langer dan een jaar:
   • De eerste zes maanden: het startloon van je barema;
   • Vanaf de zevende tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
   • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
 • Bij bevordering van categorie heb je onmiddellijk recht op het barema van de nieuwe functie waarbij de anciënniteit uit de vorige functie wordt meegeteld. In sommige instellingen kunnen gunstigere anciënniteitsregels van toepassing zijn. 
 • De sectorale cao over de anciënniteit dateert al van 1975. ACV Puls is vragende partij voor een modernisering. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op de afgevaardigden van ACV Puls.
Voltijds of deeltijds
 • Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd je loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
 • Je vindt alle loonschalen aan de huidige index hier
RECHT OP ANDERE VERGOEDINGEN DAN HET MAANDLOON: Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
 • Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen. 
Avond
19u-20u
Zaterdag Nacht
20u-06u (1)
Onderbroken dienst (2) Zondag of feestdag
+20% +26% +35% of +56% +50% +56%

 

 1. +35% voor nachten in de week, + 56% voor nachten op zondagen of feestdagen. De telling voor de nachttoeslag loopt tussen 20 uur en 6 uur. Elk gewerkt uur in de deze periode is een toeslaguur, ook als niet de volledige nacht wordt gewerkt. Als je dienst middernacht overschrijdt wordt de toeslag ook betaald voor de uren voor 20 uur of na 6 uur.
 2. Onderbroken dienst = minstens 4 uur onderbreking tussen twee werkperiodes met begin en einde in dezelfde kalenderdag. De toeslag geldt voor alle gewerkte uren voor en na de onderbreking. Voorbeeld: werktijd van 8 uur tot 12 uur en diezelfde dag van 16.30 uur tot 20.30 uur = 8 toeslaguren.
 • De toeslagregeling geldt voor alle personeelsgroepen en functies. Als verschillende toeslagen samenvallen, is steeds de hoogste toeslag van toepassing. In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de afgevaardigden van ACV Puls je inlichten.
Eindejaars- en attractiviteitspremie
 • Sinds 2019 zijn de eindejaarspremie en de attractiviteitspremie samengevoegd tot één eindejaarspremie .De premie is de optelsom van een percentage van je jaarloon met een jaarlijks geïndexeerd forfaitair bedrag. De bedragen van de eindejaarspremie moeten duidelijk vermeld staan op je loonbrief. Voor ACV Puls moet de eindejaarspremie verder uitgroeien tot een volwaardige 13de maand!
Functietoeslag en functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden
 • Voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden is een procentuele functietoeslag op het loon van toepassing. Naargelang de loonanciënniteit is deze toeslag 4% bij minder dan 9 jaar, 8% van 9 jaar tot en met 17 jaar en 12% vanaf 18 jaar.
 • Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2008 een bijkomend ‘functiecomplement’ toegekend aan hoofdverpleegkundigen en diensthoofden (weddeschalen 1.78, 1.78a, 1.78s, 1.80, 1.79 en 1.00) met een loonanciënniteit vanaf achttien jaar. Het functiecomplement is een vast maandelijks bedrag, geïndexeerd zoals de loonschalen.
 • Je vindt het actuele bedrag in de pdf met de loonschalen.

Thuisverpleging

Functie
 • Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer als code.
 • Een overzicht van alle functies en hun barema vind je hier.
Anciënniteit
 • Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert.
 • Elk gewerkt jaar bij je werkgever is een jaar anciënniteit. Bij aanwerving of overstap maakt de sector een onderscheid: je vorige tewerkstelling was in een instelling ‘van dezelfde aard’ of in een instelling ‘van een andere aard’.
  • Van ‘dezelfde aard’ = je werkte minder dan een jaar geleden in een instelling van dezelfde aard:
   • De eerste drie maanden tewerkstelling: het startloon van je barema;
   • Vanaf de vierde tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
   • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
  • Van ‘een andere aard’ = je werkte in een instelling van een andere aard of je werkonderbreking was langer dan een jaar:
   • De eerste zes maanden: het startloon van je barema;
   • Vanaf de zevende tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
   • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
 • Bij bevordering van categorie heb je onmiddellijk recht op het barema van de nieuwe functie waarbij de anciënniteit uit de vorige functie wordt meegeteld. In sommige instellingen kunnen gunstigere anciënniteitsregels van toepassing zijn.
 • De sectorale cao over de anciënniteit dateert al van 1975. ACV Puls is vragende partij voor een modernisering. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op de afgevaardigden van ACV Puls.
Voltijds of deeltijds
 • Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd je loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
 • Je vindt alle loonschalen aan de huidige index hier.
RECHT OP ANDERE VERGOEDINGEN DAN HET MAANDLOON: Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
 • Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
Avond
19u-20u
Zaterdag Nacht
20u-06u (1)
Onderbroken dienst (2) Zondag of feestdag
+20% +26% +35% of +56% +50% +56%

 

 1. +35% voor nachten in de week, + 56% voor nachten op zondagen of feestdagen. De telling voor de nachttoeslag loopt tussen 20 uur en 6 uur. Elk gewerkt uur in de deze periode is een toeslaguur, ook als niet de volledige nacht wordt gewerkt. Als je dienst middernacht overschrijdt wordt de toeslag ook betaald voor de uren voor 20 uur of na 6 uur.
 2. Onderbroken dienst = minstens 4 uur onderbreking tussen twee werkperiodes met begin en einde in dezelfde kalenderdag. De toeslag geldt voor alle gewerkte uren voor en na de onderbreking. Voorbeeld: werktijd van 8 uur tot 12 uur en diezelfde dag van 16.30 uur tot 20.30 uur = 8 toeslaguren.
 • De toeslagregeling geldt voor alle personeelsgroepen en functies. Als verschillende toeslagen samenvallen, is steeds de hoogste toeslag van toepassing. In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de ACV Puls afgevaardigden je inlichten.
Eindejaars- en attractiviteitspremie
 • Als jaarlijkse vergoeding kan je deze twee premies net zo goed samen zien. Waarom staan ze dan dikwijls apart op de loonbrief? Eerst was er alleen de eindejaarspremie. Dankzij het sociaal akkoord haalden we sinds 2006 de extra attractiviteitspremie binnen. Een heel belangrijke stap vooruit, want ACV Puls vindt dat alle werknemers in de non-profit, net als in andere sectoren, recht hebben op een volwaardige dertiende maand.
 • Zowel de eindejaarspremie als de attractiviteitspremie is samengesteld uit een percentage van je jaarloon en een vast forfait. De berekeningswijze en de exacte bedragen vind je hier terug in de pdf met de loonschalen. Lijkt die berekening je toch wel ingewikkeld? ACV Puls is je daarbij graag van dienst.
Functietoeslag en functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden
 • Voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden is een procentuele functietoeslag op het loon van toepassing. Naargelang de loonanciënniteit is deze toeslag 4% bij minder dan 9 jaar, 8% van 9 jaar tot en met 17 jaar en 12% vanaf 18 jaar.
 • Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2008 een bijkomend ‘functiecomplement’ toegekend aan hoofdverpleegkundigen en diensthoofden (weddeschalen 1.78, 1.78a, 1.78s, 1.80, 1.79 en 1.00) met een loonanciënniteit vanaf achttien jaar. Het functiecomplement is een vast maandelijks bedrag, geïndexeerd zoals de loonschalen.
 • Je vindt het actuele bedrag in de pdf met de loonschalen.

Gezondheidsinstellingen, labo's en preventiediensten

 • De ACV Puls afgevaardigden in de instellingen en diensten geven je graag meer inlichtingen, ook voor andere vragen en dienstverlening staan we klaar. Aarzel zeker niet om ze aan te spreken.
 • Ook in een secretariaat van ACV Puls in jouw regio vind je snel de weg naar de juiste informatie. ACV Puls leden hebben daarbij natuurlijk een streepje voor.
Tool nettoloon

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.