Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig: de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 319 - Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk

Voor de start van de Witte Woede waren de lonen van de non-profit werknemers ongelooflijk laag. Dankzij vele onderhandelingen en acties gingen we stap voor stap vooruit. We kregen meer maatschappelijke waardering voor het werk in zorg, welzijn en cultuur. Dat betekent ook het recht op een degelijk inkomen voor onze inzet als werknemers.

Inkomen is méér dan je maandloon. Het betekent ook betere vergoedingen voor werken op onregelmatige werktijden (weekends, feestdagen, nacht,..), hogere eindejaarspremies en vergoedingen voor woon-werkverkeer.

ACV Puls onderhandelt met de overheid en met de werkgevers om tot akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Die akkoorden zorgen voor vooruitgang en garanties voor alle werknemers. Dat is een erezaak voor ACV Puls. Net als in andere sectoren, hebben werknemers in de non-profit recht op een degelijk loon.

Recht op maandloon: je loonschaal of barema

 • Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code. Een overzicht vind je hier.
 • Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief.
 • Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst).
 • De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding (pro rata) aan.

Vergoedingen voor onregelmatige prestaties

Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld werken tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties hebben wij sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.

Toeslag voor nachtdiensten
 • Voor alle werkuren tijdens een actieve nacht en voor alle uren die gerekend worden voor ‘slapende nacht’, wordt een toeslag betaald van twintig percent op het loon.
Toeslag voor werken op zondagen
 • Voor alle werkuren die op een zondag vallen (maximum elf uur) wordt een toeslag betaald van honderd percent op het loon.
Toeslag voor werken op feestdagen
 • Voor alle werkuren op een wettelijke feestdag, wordt een toeslag betaald van vijftig percent op het loon. Is de feestdag ook een zondag, dan geldt de hoogste, namelijk de toeslag voor werken op zondagen.
Toeslag voor avonddienst en voor zaterdagwerk
 • Voor alle werkuren op zaterdag en voor alle werkuren die tellen als ‘avonddienst’ wordt een forfaitaire toeslag per uur betaald. Het bedrag van die toeslag aan de huidige index vind je hier.
 • Als ‘avonddienst’ telt elke periode van minimaal vier aaneengesloten uren tussen achttien en vierentwintig uur. Elke periode van dertig minuten of meer wordt aanzien als een uur. In de praktijk betekent dit dat er vier uur toeslagen avonddienst zijn vanaf drie en een half uur avonddienst. Deze afronding geldt ook voor zaterdagdienst.
Kostenvergoeding per dag begeleiding tijdens vakantieverblijven
 • Voor elke dag begeleiding (inclusief voor de eerste en de laatste onvolledige dag) tijdens een vakantieverblijf wordt een forfaitaire kostenvergoeding betaald.
 • Het bedrag van die toeslag aan de huidige index vind je in het overzicht van de loonschalen.
 • Die vergoeding staat los van de andere toeslagen en weddensupplementen. Zij is bedoeld voor de werknemer en niet voor het vergoeden van kosten die ten laste blijven van de werkgever met name kost en inwoon van de werknemer tijdens het vakantieverblijf.
 • De kostenvergoeding is geen loon. Er worden dus geen bijdragen voor sociale zekerheid of fiscale voorheffing op ingehouden.
Welke toeslagen zijn samen betaal- en cumuleerbaar?
 • Uit de tabel hieronder kan je afleiden welke toeslagen gecombineerd worden. Een ‘x’ betekent dat ze gecombineerd kunnen worden, een ‘0’ betekent dat ze niet combineerbaar zijn. In dat geval telt de hoogste toeslag. ‘1’ betekent dat de toeslagen niet cumuleerbaar zijn voor zover het om dezelfde arbeidsuren gaat.
 

Nachtdienst

Zondagwerk

Feestdagwerk

Zaterdagwerk

Avondwerk

Nachtdienst

 

X

X

0

0 (1)

Zondagwerk

X

 

0

 

x

Feestdagwerk

X

0

 

0

x

Zaterdagwerk

0

 

0

 

x

Avondwerk

0 (1)

X

X

X

 
Toeslagen voor periodes van 'gewaarborgd loon'
 • Wie werkt in periodes met toeslagen, heeft ook recht op gemiddelde toeslagen in periodes van ‘gewaarborgd loon’ (bijvoorbeeld bij ziekte, beroepsziekte, ongeval, gewaarborgd dagloon, klein verlet, feestdagen, educatief verlof, politiek verlof of kredieturen syndicaal werk).
 • In de sector is daarvoor een specifieke regeling uitgewerkt. In december wordt de toeslag voor periodes van gewaarborgd loon in een eenmalig bedrag uitbetaald.
 • Dat bedrag wordt berekend door alle toeslagen van het betrokken jaar op te tellen (X) en vervolgens te delen door het aantal gepresteerde arbeidsuren van het kalenderjaar (Y). De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met het aantal uren gewaarborgd loon van het kalenderjaar (Z). Gieten we dat in een formule, dan wordt dat: X/Y x Z.
 • In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls je inlichten.
En wat met overuren?
 • De arbeidsduurberekening, bijvoorbeeld het bepalen van meeruren en overuren, is een complexe zaak. In geval van overuren is er een wettelijke toeslag van 50%, en van 100% op zon- en feestdagen. Maar niet elk uur dat je meer werkt, is automatisch een overuur dat recht geeft op overurentoeslag. Er zijn ook regels inzake bijvoorbeeld inhaalrust, uurroosterbeleid en -wijzigingen, de wettelijke grenzen van de arbeidstijd, ...
 • Voor meer informatie of vragen in concrete situaties kan je rekenen op de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.