Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig: de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 318.02 - Gezinszorg (Vlaanderen)

Arbeiders

Raadpleeg hier de meest recente minimumlonen voor de arbeiders in de sector Gezinszorg (= verzorgenden, logistieke diensten, lokale diensteneconomie en dienstencheques).

Bedienden

Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code. Een overzicht van de functies en barema’s in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg vind je hier.

Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert. 

Als je in de sector gezinszorg begint te werken, telt vooreerst alle anciënniteit mee die je hebt opgebouwd in eenzelfde functie in een andere dienst voor gezinszorg.

Tevens komt de ervaring opgedaan in andere non-profitsectoren die door de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd, in aanmerking. Voor het meerekenen van deze ervaring wordt gekeken naar de relevantie ervan:

  • Niet relevante ervaring : Bij indiensttreding : 25%, na 5 jaar 50% en na 10 jaar 100%
  • Beperkt relevant : bij indiensttreding 60%, na 5 jaar 100%
  • Relevante ervaring : bij indiensttreding 80%, na 1 jaar 100%.

Dienstencheque-werknemers nemen geen ervaring mee; zij starten aan baremieke anciënniteit 0 jaar, en bouwen maximum 2 jaar baremieke anciënniteit op.

Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op de ACV-afgevaardigden.

Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.

Recht op andere vergoedingen dan het maandloon

Haard of standplaatstoelage

De haardtoelage is van toepassing op werknemers die samenwonen met een partner of alleenstaand zijn met één of meer op kinderbijslag rechtgevende kinderen.

De standplaatstoelage is van toepassing op werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage, of waarvan de partner reeds een haardtoelage heeft.

Of je recht hebt op een haard- of standplaatstoelage, en zo ja voor welk bedrag, hangt af van de hoogte van je loon. Om deze eventuele toelage gemakkelijk te kunnen nakijken, hebben we de maandbedragen ervan mee opgenomen in ons overzicht van de loonschalen.

Vergoedingen voor onregelmatige prestaties

Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties hebben wij sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.

In de gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn deze toeslagen de volgende:

Zaterdag

Zondag

Feestdag

Avond (20 -22u.)

Nacht (22 -7u.)

30%

100%

60%

30%

30%

De toeslagen kunnen niet met elkaar worden gecumuleerd. In je dienst kan er ook de afspraak zijn dat de toeslag wordt omgezet in inhaalrust.

En wat met overuren?De arbeidsduurberekening, bijvoorbeeld het bepalen van meeruren en overuren, is een complexe zaak. In geval van overuren is er een wettelijke toeslag van 50%, en van 100% op zon- en feestdagen. Maar niet elk uur dat je meer werkt, is automatisch een overuur dat recht geeft op overurentoeslag. Er zijn ook regels inzake bijvoorbeeld inhaalrust, uurroosterbeleid en -wijzigingen, de wettelijke grenzen van de arbeidstijd, ... Voor meer informatie of vragen in concrete situaties kan je rekenen op de ACV-vakbondsafgevaardigden.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.