Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar. Check onze loonwijzer!

Ontdek hier alles over je sectorloon

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 312-Warenhuizen

Minimumloonschalen

De lonen in paritair comité 312 zijn gebaseerd op minimumbarema's (minimumloonschalen). 

  • Download hier de sectorbarema's
  • De barema's worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan.
  • Onder welk barema je valt wordt bepaald door je functieclassificatie en het aantal ervaringsjaren die in rekening kunnen worden gebracht. De loonschalen worden ook regelmatig geïndexeerd.
Functieclassificatie
  • Niet vertrouwd met de klasse van je functie? Kijk hier.
Ervaring
  • De ervaring die je hebt in een onderneming bepaalt voor een stuk je loon- en arbeidsvoorwaarden. Hoe meer ervaring, hoe hoger je loon.
  • Ervaring geeft ook recht op een aantal extra verlofdagen. Ga na of je recht hebt op anciënniteitsverlof.
Index

Meer weten over de index in je sector? Kijk hier.

Commissielonen

Sommige filiaalleiders, store managers of verkopers worden gedeeltelijk of volledig op commissie betaald. Hun loon is afhankelijk van de verkoopcijfers.

Ook wanneer een groot deel van je loon op commissie wordt betaald moet je loon het sectorale minimumloon respecteren.

Loon bij Carrefour

Je maandloon

De hoogte van je loon wordt bepaald door je functie en je anciënniteit. Het winkelpersoneel in de hypermarkten begint bij aanwerving in categorie 2. Wanneer je aan de kassa werkt, ga je na zes maanden over naar categorie 3. Voor de aanvuller gebeurt de overgang na 12 maanden anciënniteit. In de Markets begin je aan categorie 3A, en blijf je deze categorie behouden. Voor de classificatieregels, in de administratie of in hogere functies, kun je het beste contact opnemen met de ACV PULS afgevaardigden.

Weddeschalen

Weddeschalen kan je bekomen bij je syndicaal afgevaardigde. Let op: de hypermarkten volgen de barema’s van het Paritair Comité(PC) 312. In de Markets zijn de barema’s van het PC 202 van toepassing, op het personeel aangeworven na 11 oktober 1999.

Wanneer stijgen de lonen?

Anciënniteit

Je loon stijgt met het aantal jaren dienst, tot een maximum van 22 jaar. We noemen dit de ‘’baremieke’’ verhoging of de verhoging van de weddeschaal. Je krijgt je (jaarlijkse) verhoging de maand van de ‘verjaardag’ van je indiensttreding.

Late uren

Als je prestaties na 18.00 uur verricht, moeten deze worden betaald aan 150% (100% + 50%) op weekdagen en aan 200% (100% + 100%) op zaterdag.

Index

Zowel de weddeschalen als de effectieve lonen worden gekoppeld aan de stijging van de levensduurte. Een indexaanpassing zal automatisch gebeuren als het indexcijfer met 2% (hypermarkten) / met 1% (Markets) is gestegen.

Collectieve loonsverhogingen

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit zou dan kunnen resulteren in een verhoging van de weddeschalen met een vast bedrag of met een percentage.

Een hogere looncategorie

Als je functieinhoud wijzigt kom je meestal in een hogere looncategorie terecht. Je zult dan ook meer gaan verdienen.

LET OP: Bij de overgang naar een andere categorie behoud je de reeds verworven anciënniteit

Extra loonvoordelen bij Carrefour

JANUARI

Kortingsbonnen

Medewerkers met wekelijkse prestaties tussen 8 uur en 35 uur ontvangen volgende kortingsbonnen:
• Tussen 2 en 15 januari: 125 bonnen
• Tussen 2 en 15 mei: 125 bonnen
• Tussen 1 en 15 september: 160 bonnen

Medewerkers met een wekelijkse prestatie van 8 uur of minder ontvangen:
• Tussen 2 en 15 januari: 75 bonnen
• Tussen 2 en 15 mei: 75 bonnen
• Tussen 1 en 15 september: 60 bonnen

Voorwaarden: Om recht te hebben op deze kortingsbonnen dien je tegelijkertijd te voldoen aan twee voorwaarden:
• effectief in dienst zijn op het ogenblik van de uitreiking d.w.z.:
− voor de bonnen van januari tenminste 1 dag in dienst zijn tussen 2 en 15 januari
− voor de bonnen van mei tenminste 1 dag in dienst tussen 2 en 15 mei
− voor de bonnen van september tenminste 1 dag in dienst zijn tussen 1 en 15 september
• minstens 3 maanden (opeenvolgend of onderbroken) gewerkt hebben in de 12 maanden die aan de uitreiking van de bons voorafgaan.

Deze kortingsbonnen met een waarde van 1 euro kunnen worden ingebracht bij aankopen ter waarde van 5 euro.

Alle afwezigheden die recht geven op jaarlijkse vakantie (arbeidsongeval, ziekte….) staan gelijk aan effectieve prestaties. Werknemers die met SWT (brugpensioen) of pensioen vertrekken, hebben recht op het volledig aantal kortingsbons voor het jaar waarin zij vertrekken.

Geschenkcheque

Tussen 2 en 15 januari ontvang je een geschenkcheque ter waarde van 35 euro. Hiermee kan je aankopen doen in de hypermarkten en in de geïntegreerde Markets.

Voorwaarden: Om recht te hebben op deze cheque dient u aan 2 voorwaarden te voldoen:
• effectieve prestaties leveren op het moment van de uitreiking van de cheque. Ook hier staat gelijk aan effectieve prestaties: de voltijdse schorsingen van prestaties omwille van tijdkrediet, ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen en verlof voor de bijstand van een zwaar ziek familielid, arbeidsongeval …
• minstens 3 maanden effectief gewerkt hebben gedurende de laatste 6 maanden van het voorgaande jaar.

APRIL

Incentive verbonden aan de omzetstijging / groeipremie Deze premie is afhankelijk van de groei van het zakencijfer (periodes januari tot juni en juli tot december) en kan dus telkens verschillend zijn.

Voorwaarden:
• 3 maanden anciënniteit hebben in de periode van de betrokken 6 maanden (januari tot juni of juli tot december)

De deeltijdse werknemers ontvangen de premie pro rata. Op deze premie wordt geen bedrijfsvoorheffing betaald.

JUNI

Vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld

Samen met het loon van juni wordt het vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld uitbetaald. (zie ook hoofdstukje vakantie)

Kortingsbonnen (vervanging ecocheques)

Tussen 1 en 15 juni krijgen de medewerkers een boekje met bons in functie van hun wekelijkse prestaties:
• Vanaf 27u/week: 250 bonnen
• 20u/week tot minder dan 27u/week: 200 bonnen
•  17,5u/week tot minder dan 20u/week: 150 bonnen
• Minder dan 17,5u/week: 100 bonnen
• Eéndagscontracten: 76 bonnen

Voorwaarden (verschillend met de bonnen van januari, mei en september):
•  effectief in dienst op het ogenblik van de uitreiking
• pro rata de prestaties van het voorgaande jaar, met gelijkstelling voor de afwezigheden die recht geven op jaarlijkse vakantie
• niet voor gepensioneerden en SWT’ers (bruggepensioneerden).

Jaarlijkse premie

Samen met het loon van de maand juni ontvangt elke voltijdse medewerker een premie van 32,30 euro (zijnde 28 euro premie te vermeerderen met 4,30 euro vakantiegeld op de premie). De deeltijdse medewerker ontvangt de premie pro rata op basis van het gemiddeld aantal gepresteerde uren.

Voorwaarden
• voor de voltijdsen: effectief voltijdse prestaties geleverd hebben in de eerste 6 maanden van het jaar
• voor de deeltijdsen: effectief deeltijdse prestaties geleverd hebben in de eerste 6 maanden van het jaar

DECEMBER

Kerstpremie (eindejaarspremie)

Medewerkers ontvangen deze maand de kerstpremie. De premie wordt uitbetaald tezamen met een aanvullende kerstpremie van 297,47 euro bruto en pro rata voor de deeltijdse werknemers.
Iedereen, ook tijdelijk personeel dat aanwezig is in de maand december en minimum 3 maanden gewerkt heeft gedurende het laatste jaar, heeft recht op deze premie.