Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar. Check onze loonwijzer!

Ontdek hier alles over je sectorloon

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 311-Grote kleinhandelszaken

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 311, het paritair comité van de grote kleinhandelszaken, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

Sectorlonen in PC 311

 • Opgelet: deze weddeschalen vermelden brutolonen voor voltijdsen. Werk je deeltijds, dan staat je brutoloon in verhouding tot het aantal uren dat je werkt.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van je functie en anciënniteit om de barema's goed te kunnen lezen (zie hieronder). Daarnaast worden de lonen regelmatig geïndexeerd.
 • Vakbonden onderhandelen verder elke twee jaar met de werkgevers over de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat kan leiden tot een verhoging van de weddeschalen met een vast bedrag of met een percentage.
 • Je werkgever mag méér betalen dan de weddeschalen voorzien, want deze vermelden enkel de minimumlonen. Als een werkgever zijn goeie werkkrachten wil houden, zal hij soms spontaan zo’n (beter) barema toepassen. We spreken dan over een bedrijfsbarema of -weddeschaal.
Functie/categorie
 • Als je functie-inhoud wijzigt (bv. van verkoper naar eerste verkoper of naar filiaalleider) stijgt je looncategorie (zie functieclassificatie).
Anciënniteit/ervaring
 • Als de categorie gekend is, wordt gekeken naar de anciënniteit: dit is het aantal dienstjaren in de onderneming. Hoe langer je in de winkel werkt, hoe meer je zult verdienen.
 • Het loon stijgt altijd met het aantal jaren dienst (tot een maximum van 20 jaar). We noemen dit ook de baremieke verhoging of verhoging van de weddeschaal.
 • Meestal krijg je je verhoging de maand nà de ‘verjaardag’ van je indiensttreding. Soms gebeurt deze aanpassing pas bij het begin van het volgend kwartaal (bv. 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober). In nog andere gevallen vindt de aanpassing maar per half jaar (op 1 januari of op 1 juli) plaats.
 • Het systeem verschilt van onderneming tot onderneming. De werkgever kan kiezen welk systeem hij voor zijn onderneming toepast. Let op! Bij de overgang naar een andere categorie behoud je de verworven anciënniteit.
 • De aanvangsleeftijd voor elke looncategorie is 21 jaar.  Voor jongeren beneden 21 jaar en voor studenten bestaan er aparte loonbarema's.
 • Ervaring geeft ook recht op een aantal extra verlofdagen. Ga na of je recht hebt op anciënniteitsverlof .
Index
 • Zowel de weddeschalen als de effectieve lonen worden gekoppeld aan de stijging van de levensduurte. Een indexaanpassing zal gebeuren wanneer het indexcijfer met 2% stijgt. Alles over de index.
Voorbeeld
 • Isabelle werkt al 15 jaar als verkoopster (categorie 2bis) en ze wordt nu gerante in een winkel met 2 andere personeelsleden (= categorie 4). Martine krijgt dus het loon van categorie 4 met 15 jaar anciënniteit.

Commissielonen

 • Sommige filiaalleiders, store managers of verkopers worden gedeeltelijk of volledig op commissie betaald. Hun loon is afhankelijk van de verkoopcijfers.
 • Ook wanneer een groot deel van je loon op commissie wordt betaald moet je loon het sectorale minimumloon respecteren. Kijk met de loonberekeningstool of je voldoende verdient.
Je krijgt een klein vast loon én een commissieloon: mag dat? 
 • Ja, dat mag! Maar één ding staat als een paal boven water. Op jaarbasis moet je minstens gemiddeld het baremaloon krijgen dat voor jouw functie en anciënniteit van toepassing is. Als dat niet zo is, moet de werkgever een aanvulling betalen.

Bereken je loon met onze loontool

Gebruik onze loontool om je minimumloon na te gaan.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 311.