Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig: de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 311-Grote kleinhandelszaken

Hieronder vind je de afspraken voor PC 311 die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Andere afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepaling zijn van de cao.

Sectorlonen in PC 311

 • Download de barema's van PC 311.
 • Opgelet: deze weddeschalen vermelden brutolonen voor een voltijdse betrekking.
  Deeltijdse werknemers krijgen een brutoloon dat precies in verhouding staat tot het aantal uren dat men werkt.
De hoogte van je loon wordt bepaald door drie elementen
 • Functie/categorie (zie functieclassificatie)
  • Als je functie-inhoud wijzigt (bv. van verkoper naar eerste verkoper of naar filiaalleider) stijgt je looncategorie.
 • Anciënniteit en leeftijd
  • Als de categorie gekend is, wordt gekeken naar de anciënniteit: dit is het aantal dienstjaren in de onderneming. Hoe langer je in de winkel werkt, hoe meer je zult verdienen.
  • Het loon stijgt altijd met het aantal jaren dienst (tot een maximum van 20 jaar). We noemen dit ook de baremieke verhoging of verhoging van de weddeschaal. Meestal krijg je je verhoging de maand nà de ‘verjaardag’ van je indiensttreding. Soms gebeurt deze aanpassing pas bij het begin van het volgend kwartaal (bv. 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober). In nog andere gevallen vindt de aanpassing maar per half jaar (op 1 januari of op 1 juli) plaats. Het systeem verschilt van onderneming tot onderneming. De werkgever kan kiezen welk systeem hij voor zijn onderneming toepast. Let op! Bij de overgang naar een andere categorie behoud je de verworven anciënniteit.
  • De aanvangsleeftijd voor elke looncategorie is 21 jaar.  Voor jongeren beneden 21 jaar en voor studenten bestaan er aparte loonbarema's.
 • Ervaring:
  • De ervaring die je hebt in een onderneming bepaalt voor een stuk je loon- en arbeidsvoorwaarden. Hoe meer ervaring, hoe hoger je loon. Ga via de loonberekeningstool na of je voldoende verdient volgens functie en ervaringsjaren.
  • Ervaring geeft ook recht op een aantal extra verlofdagen. Ga na of je recht hebt op anciënniteitsverlof .
 • Index:
  • Zowel de weddeschalen als de effectieve lonen worden gekoppeld aan de stijging van de levensduurte. Een indexaanpassing zal gebeuren indien het indexcijfer met 2% is gestegen. Pas op: de index kwam en blijft er niet vanzelf. Regelmatig zetten politiekers en werkgevers de aanval in op dit systeem. Steun ons om dit te verdedigen!
 • Collectieve loonsverhogingen:
  • Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit kan dan resulteren in een verhoging van de weddeschalen met een vast bedrag of met een percentage.
 • Voorbeeld: Isabelle werkt al 15 jaar als verkoopster (categorie 2bis) en ze wordt nu gerante in een winkel met 2 andere personeelsleden (= categorie 4). Martine krijgt dus het loon van categorie 4 met 15 jaar anciënniteit.

 

Mag je werkgever méér betalen dan de weddeschalen voorzien? 
 • Jazeker! De weddeschalen vermelden enkel de minimumlonen. In sommige ondernemingen wordt er (gelukkig) iets meer betaald. We spreken dan over een bedrijfsbarema of -weddeschaal. Als een werkgever zijn goeie werkkrachten wil houden, zal hij vaak spontaan zo’n (beter) huisbarema toepassen.

Commissielonen

 • Sommige filiaalleiders, store managers of verkopers worden gedeeltelijk of volledig op commissie betaald. Hun loon is afhankelijk van de verkoopcijfers.
 • Ook wanneer een groot deel van je loon op commissie wordt betaald moet je loon het sectorale minimumloon respecteren. Kijk met de loonberekeningstool of je voldoende verdient.
Je krijgt een klein vast loon én een commissieloon: mag dat? 
 • Ja, dat mag! Maar één ding staat als een paal boven water. Op jaarbasis moet je minstens gemiddeld het baremaloon krijgen dat voor jouw functie en anciënniteit van toepassing is. Als dat niet zo is, moet de werkgever een aanvulling betalen.

Bereken je loon met onze loontool

Gebruik onze loontool om je minimumloon na te gaan.

 

Jaarlijkse extra premie

Bedrag van de premie
 • Jaarlijks wordt er een premie van €70 toegekend. 
 • Aan de deeltijdse werknemers zal deze premie worden toegekend in verhouding tot hun prestaties.
 • De premie van €70 kan op bedrijfsvlak omgezet worden in evenwaardige voordelen (bv. invoering of verhoging van maaltijdcheques, groepsverzekering, enzovoort).
  Hiervoor moet op bedrijfsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten worden. Informeer je bij je ACV Puls-afgevaardigde.
Datum van uitbetaling
 • De premie wordt uitbetaald samen met het loon van de maand juni.
Voorwaarden
 • Je moet gewerkt hebben in het refertejaar (van juni vorig jaar tot en met mei van het huidige jaar).
  Periodes van ziekte, bevallingsrust, vakantie, klein verlet… worden gelijkgesteld zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie.
 • Voor de werknemers die geen volledig refertejaar gewerkt hebben, zal de premie berekend worden ten belope van 1/12 per volledig gepresteerde (of gelijkgestelde) maand.
  Per gewerkte maand bedraagt de premie € 5,8333 (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie).
 • Als je de onderneming verlaat voor 30 juni, krijgt je de premie uitbetaald in verhouding tot het aantal maanden dat je werkte in het refertejaar.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 311.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.