Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar. Check onze loonwijzer!

Ontdek hier alles over je sectorloon

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 306-Verzekeringen

Je loon wordt in grote mate bepaald door je functie, anciënniteit en door de barema’s (loonschalen) van je eigen werkgever. In sommige bedrijven is er ook sprake van (aanvullende) prestatie- en/of competentieverloning en/of van een zogenaamd cafetariaplan, maar in elk geval moet de individuele verloning van elke werknemer minstens voldoen aan de sectoraal bepaalde ‘ondergrens’, vastgelegd in de barema’s, gekoppeld aan de zogenaamde functieclassificatie en anciënniteit.

Functieclassificatie
 • Het loon dat je elke maand op je rekening krijgt, dient gebaseerd te zijn op de juiste toepassing van de bedrijfsspecifieke barema’s gelinkt aan de uitgeoefende functie. Deze koppeling, met nieuwe aan de bestaande functies aangepaste sectorbarema’s, is vandaag in bespreking. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, zullen wij u hierover inlichten.
 • Lees hier meer over functieclassificatie
Anciënniteit
 • Ook de nieuwe barema’s zullen gekoppeld zijn aan ervaring, waarbij rekening wordt gehouden met de opbouw van ervaring en kennis in de eigen functie, maar ook binnen een andere professionele omgeving.
 • Ook bepaalde periodes van schorsing van je contract, door bijvoorbeeld ziekte, zullen hiervoor worden gelijkgesteld.
 • Tot deze nieuwe barema’s van kracht worden, gelden nog de huidige barema's, gekoppeld aan de oude functieclassificatie. Zowel deze classificatie als de barema’s vind je steeds up to date terug op www.minimumlonen.be.
Wat als je deeltijds werkt?
 • Als je deeltijds werkt, wordt je loon in verhouding tot je arbeidsduur aangepast. Dat wil zeggen dat je als deeltijdse werknemer recht hebt op alle looncomponenten van een voltijdse werknemer, maar dan toegepast op de arbeidsduur die voor jou van toepassing is bij gelijke job en anciënniteit enz.
 • Omdat de arbeidsduur in de sector 35 uur bedraagt wordt het loon van een deeltijdse werknemer als volgt berekend: voltijds loon x wekelijkse arbeidsduur / deeltijds

  Wist je dat...

  • Vanaf 2021 zal je werkgever je elk jaar opnieuw een netto koopkrachtverhoging van 100 euro moeten toekennen. Op welke manier dit hij dit zal doen, kan hij vrij bepalen. Maar het moet wel degelijk gaan om een reële onmiddellijke koopkrachtverhoging en dus niet bv. een bijkomende storting in jouw groepsverzekering.
  • … je loon minstens 1 keer per maand moet worden uitbetaald? Normaal gebeurt dit ten laatste de 4de werkdag na de maand waarop het loon betrekking heeft.
   Het arbeidsreglement in je onderneming kan de periode van 4 dagen uitbreiden naar maximaal 7 werkdagen.
  • … je maandelijks een loonbrief moet ontvangen van je werkgever met daarop de samenstelling van het loon, RSZ-afhoudingen, de bedrijfsvoorheffing, het nettoloon…?
   Daarnaast moet je één maal per jaar een individuele rekening ontvangen van de werkgever voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de afrekening betrekking heeft.
  • … onder de term ‘loon’ meer valt dan je op het eerste zicht zou denken. Loon is bijvoorbeeld ook je gewaarborgd loon wanneer je ziek bent.