Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig:  de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 226 - Internationale handel, vervoer en logistiek

Hoeveel je minstens moet verdienen, hangt in PC 226 af van je functie en je anciënniteit in de sector. Daarnaast worden de lonen regelmatig geïndexeerd.

 • Lees hier meer over functieclassificatie
 • Lees hier meer over de loonindex.

Aan de hand van deze twee parameters, lees je in het meest actuele overzicht van de loonschalen (of 'barema's') hoeveel je minimumloon bedraagt.

Hoeveel bedraagt mijn barema-anciënniteit?
 • Voor de bedienden is de minimum-weddenschaal gebaseerd op de anciënniteit in de onderneming
 • Wanneer een bediende voorheen tewerkgesteld is geweest als bediende in een of meerdere ondernemingen van de sector, dan wordt die anciënniteit overgenomen ten belope van 50% vanaf de 10de maand.
 • T.e.m. de 9de maand te rekenen vanaf de eerste dag van de maand van indiensttreding geldt een anciënniteit van 0 jaren.
 • Vanaf de 10de maand wordt de verworven anciënniteit voor de helft overgenomen op voorwaarde dat je als bediende in de sector tewerkgesteld bent. De anciënniteit wordt berekend in volledige maanden – per betrokken onderneming en nadien getotaliseerd – vervolgens gedeeld door 12 en afgerond op het lagere aantal jaren. Vanaf de 10de maand wordt op deze manier een fictieve barema-anciënniteit vastgelegd op 9 maanden vermeerderd met de helft van de overgenomen anciënniteit. 
Wat is sectoranciënniteit?
 • De anciënniteit in de ondernemingen die vóór 1998 ressorteerden onder het PC 213 (paritair comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren) en nu behoren tot het PC 226 (internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken).
 • Vanaf 1 januari 1999: de anciënniteit in de ondernemingen die voor hun bedienden tot 31 december 1997 resoorteerden onder PC 218 en vanaf 1 januari 1998 ressorteren onder PC 226
 • De anciënniteit in de ondernemignen die ressorteren onder pc 226 en die slechts na 31 december 1997 voor de eerste maal één of meerder bedienden tewerkstellen.
Andere bepalingen:
 • Nieuw: voor werknemers die vast contract krijgen na een periode als uitzendkracht bij dezelfde werkgever Rekening houdend met perioden van uitzendarbeid wordt de opgebouwde anciënniteit met een max van 24 maanden overgenomen.
 • Tijdens aanwervingsprocedure dient de werknemer de werkgever in te lichten over de mogelijke overname van barema-anciënniteit.
 • Voortschrijding in de barema’s vanaf 1e dag van de maand waarin anciënniteit wordt bereikt. Bij uitoefening van meerdere functies dient de wedde van de hoogst uitgeoefende functie toegekend te worden. 
Een voorbeeldberekening voor bepaling van de barema-anciënniteit:

Tewerkstelling bij vorige werkgevers van sector:

Onderneming A: 1/1/2010 tot 30/11/2012 = 35 volle maanden
Onderneming B: 13/2/2020 tot 3/8/2022 = 29 volle maanden
= over te nemen: ½ x 64/12 = 2,66 afgerond naar beneden = 2 jaar

Aanwerving in klasse 4 per 1/1/2023

Eerste 9 maanden
Fictieve barema-anciënniteit = 0 jaar = 2915,40€ (barema januari 2023)

Vanaf 10e maand
Fictieve barema-anciënniteit = 2 jaar en 9 maanden = 2959,59€ (barema januari 2023)

Vanaf 13e maand
Fictieve barema-anciënniteit = 3 jaar = 3012,86€ (barema januari 2023)

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.