Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Functieclassificatie

©Shutterstock

Functieclassificatie is een manier om de verschillende jobs (functies) binnen een onderneming of sector te analyseren en te evalueren.

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Wat is functieclassificatie?

Bij het opmaken van een functieclassificatie worden verschillende functies geïnventariseerd, geanalyseerd, beschreven en gewogen. Op basis van hoe zwaar de jobs zijn wordt een rangschikking gemaakt. Afhankelijk van die rangschikking kunnen lonen aan de verschillende functies gekoppeld worden.

Het meest tastbare voor een werknemer is dat functieclassificatie de basis is waarop later het hele loonverhaal wordt gebouwd en dat het zorgt voor gelijk loon voor gelijk werk. Toch is functieclassificatie geen loonclassificatie. Het bepaalt niet hoe hoog je loon is, maar rechtvaardigt de verschillen tussen de verschillende lonen in een onderneming of sector. Het legt de loonstructuren vast.

Procedure?

Voor een samenvatting van de manier waarop functieclassificaties in ondernemingen en sectoren gebeuren, kan je de procedure functieclassificatie consulteren of downloaden (pdf). 

Voorbeeldfuncties per sector

In verschillende sectoren waar voorbeelden of referentiefuncties zijn bepaald, is voorzien in richtlijnen of functierasters. Personaliseer je hierna op deze site door je sector te kiezen. Je kan hieronder meteen zien of en hoe dit voor je sector geregeld is.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Word nu lid van het ACV!

More Info

PC 140.03 - wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Functieclassificatie rijdend personeel

De huidige functieclassificatie voor het rijdend personeel is in hoofdzaak gebaseerd op het type voertuig en is onderverdeeld in 4 looncategorieën.

 1. - Handlanger-begeleider
  - Chauffeur in opleiding (vergezeld van een ervaren werknemer)
 2. - Chauffeur voertuig -7 ton
  - Chauffeur besteldiensten (minder dan 6 maanden anciënniteit)
 3. - Chauffeur voertuig 7 ton - 15 ton
  - Chauffeur besteldiensten (meer dan 6 maanden anciënniteit)
 4. - Chauffeur voertuig +15 ton
  - Chauffeur geleed voertuig
  - Chauffeur erkend ADR-voertuig
  - Chauffeur koelwagen
  - Chauffeur koerierbedrijf of taxibestelwagendienst
Na lang aandringen van ACV-Transcom werden (zoals reeds vastgelegd was in het sectoraal protocolakkoord 2011 – 2012) de eerste stappen gezet om de huidige functieclassificatie van het rijdend personeel te actualiseren en bestaande functies aan te passen waar nodig. Een extern expertenbureau werd hiervoor ingeschakeld. Ondertussen is een lange weg afgelegd. Een speciale werkgroep binnen het Paritair Comité 140.03 begeleidde het expertenbureau en toetste alle bevindingen aan de realiteit op de werkvloer. Zo kwam een nieuwe functieclassificatie effectief tot stand. Deze werd opgenomen in een cao die ondertekend werd op 16 juni 2014. 

De koppeling van de uurlonen aan de nieuwe functieclassificatie blijkt echter een groot probleem. Hoewel de huidige functieclassificatie niet meer strookt met de praktijk  aangezien de competenties en specialisaties die een vrachtwagenchauffeur dient te verwerven elk jaar toenemen en de job steeds moeilijker wordt,  trachten de werkgeversfederaties de nieuwe inschaling (op basis van een puntensysteem)  zo laag mogelijk te houden zodat bijna 80% van de chauffeurs in een lagere loonschaal geplaatst wordt.
Ons standpunt staat echter vast. Er mag in geen enkel geval sprake zijn van een loonsverlaging … noch bij chauffeurs die reeds in dienst zijn, noch bij chauffeurs die later aangeworven worden. Rekening houdend met de toch reeds lage lonen in onze sector, houden wij dit punt vast en zetten wij dit regelmatig op de dagorde van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek.

Zolang we niet tot een paritaire oplossing kunnen komen moeten we ons echter houden aan de nu geldende en bovenstaande functieclassificatie en de lonen die daar aan verbonden zijn. 

Functieclassificatie niet-rijdend personeel

Voor het niet-rijdend personeel in de sector transport en logistiek is de functieclassificatie als volgt samengesteld :

Klasse Functie
1 Magazijnmedewerker type 1
2

Schoonmaakpersoneel
Magazijnmedewerker type 2
Magazijnmedewerker type 3
Magazijnmedewerker type 5
Klusjesman (m/v)

3 Magazijnmedewerker type 4
Magazijnmedewerker type 6
Magazijnmedewerker type 7
4 Superviserende magazijnfunctie type 1
Magazijnmedewerker type 8
5 Superviserende magazijnfunctie type 2
Kwaliteitscontroleur
6 Superviserende magazijnfunctie type 3
8 Superviserende magazijnfunctie type 4


Functieclassificatie garagepersoneel

De lonen van het garagepersoneel zijn gekoppeld aan de volgende functieclassificatie.

1 Hulpwerkman Service
2 Hulpwerkman Service (10 jaar anciënniteit)
3 Hulpwerkman Service (20 jaar anciënniteit)
4 Hulpwerkman
5 Hulpwerkman (10 jaar anciënniteit)
6 Hulpwerkman (20 jaar anciënniteit)
7 Geoefende hulpwerkman
8 Geschoolde 2de categorie
9 Geschoolde 1ste categorie
10 Buiten categorie

 

Tool nettoloon

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.