Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Functieclassificatie

Functieclassificatie is een manier om de verschillende jobs (functies) binnen een onderneming of sector te analyseren en te evalueren.

Sommige functies worden beter betaald dan andere

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 311-Grote kleinhandelszaken

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 311, het paritair comité van de grote kleinhandelszaken, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

In de sector bestaan 5 of 6 looncategorieën, afhankelijk van of je bediende of arbeider bent. Je wordt ingedeeld in een categorie op basis van je functie en je ervaring. Hieronder vind je een volledig overzicht van welke functies bij welke categorie horen. Je functie heeft een impact op je loon. Controleer hieronder wat jouw functiecategorie is, en raadpleeg daarna je barema.

Categorieën voor bedienden

Categorie 1

Algemeen:

 • verwerving van voldoende kennis voor het uitoefenen van werkzaamheden welke, onder deze erkend door de wet en de rechtspraak als zijnde van intellectuele aard, op het laagste niveau staan; de juiste uitvoering van eenvoudig werk van secundaire aard.

Administratie:

 • hulp-operator;
 • huisbewaarder;
 • kopietypiste;
 • bediende die werk uitvoert zoals:
 • het opmaken, oppervlakkig sorteren, onder omslag steken, van zegel voorzien en bundelen van de post;
 • het klasseren van documenten;
 • de boodschappen;
 • het stempelen en drukken van adresplaatjes;
 • het afdrukken van stencils;
 • het doortekenen van schetsen en detailplannen zonder interpretatie;
 • bediende die zonder interpretatie hoofdzakelijk elementair schrijvend cijferwerk uitvoert, opsommingen
 • registreert, staten opmaakt of ander schrijfwerk van gelijk niveau verricht;
 • bediende zonder ervaring, die begint in een functie van de tweede categorie en die om redenen van opleiding gedurende twaalf maanden in de eerste categorie zal blijven;
 • deurwachter;
 • portier;
 • enz.

Technisch:

 • hulpbediende bij de inventaris;
 • hulpmagazijnier;
 • hulpbediende bij de goederenreceptie;
 • enz.

Winkelpersoneel:

 • beginnende kassier, met andere woorden de kassier die geen twaalf maanden beroepservaring heeft;
 • bediende belast met aanbrengen, volgens instructies hem gegeven door de verkoopchef, zijn aangestelde of een verkoper, van goederen afkomstig uit de voorraden, die deze, eventueel, in de winkel schikt en die bij gelegenheid helpt bij de verkoop;
 • verkoper van de tweede categorie van ten minste achttien jaar, maar die geen vierentwintig maanden beroepservaring heeft in de verkoop;
 • enz.
Categorie 2

Algemeen:

 • de verwerving van kennis gelijkwaardig aan deze welke wordt verkregen door middelbare studies van de lagere graad;
 • een aanpassingsperiode van maximum drie maanden;
 • de uitvoering van eenvoudige, weinig uiteenlopende, werkzaamheden waarvoor de verantwoordelijkheid door een rechtstreekse controle is beperkt.

Administratie:

 • hulptekenaar;
 • ‘comptometer’‑bediende;
 • parkingcontroleur;
 • ervaren typist die keurig werk zonder spelfouten aflevert;
 • hulpbediende voor de berekening van wedden en lonen;
 • bediende die werk uitvoert zoals:
 • het nazien van de aanwezigheidsuren van het personeel;
 • het registreren van boekhoudkundige gegevens, zonder de toewijzing te bepalen;
 • het opmaken van gewone facturen;
 • het opmaken van verzendingsdocumenten zonder op te zoeken welke fiscale of douanerechten van toepassing zijn;
 • bediende belast met eenvoudig opstel‑ of rekenwerk, het registreren van opsommingen, het opmaken van staten of ander werk van gelijk niveau dat enige oordeelkunde vergt, met inbegrip van een eenvoudig toezicht op deze verrichtingen;
 • mecanograaf‑operator aan boekhoudmachine;
 • operator;
 • ponser aan de machine voor de verwerking van statistische gegevens;
 • opzichter;
 • telefonist, ‘telexist’;
 • enz.

Technisch:

 • bediende voor demonstratie en plaatsing, die eenvoudige herstellingen kan uitvoeren;
 • magazijnbediende;
 • voorbereider van bestellingen;
 • bediende bij de goederenreceptie;
 • enz.

Winkelpersoneel:

 • kassier belast met het innen van het geld van de klanten en eventueel met het uitvoeren van eenvoudige administratieve taken;
 • chef‑inpakker;
 • verkoper die alleen werkzaam is in een kleine winkel, andere dan deze van de derde categorie;
 • verkoper van achttien jaar en ouder, die een goede kennis bezit van de verkooptechnieken, die ten minste vierentwintig maanden beroepservaring heeft in de verkoop waarvan zes maanden in de onderneming;
 • enz.
Categorie 2Bis

Algemeen:

 • Sinds 1 januari 1994 bestaat er ook een categorie 2bis die enkel van toepassing is op het winkelpersoneel, verbonden aan de verkoopdienst en een al dan niet onderbroken anciënniteit van vijf jaar of meer hebben in de onderneming.
Categorie 3

Algemeen:

 • een gelijkwaardige vorming aan deze welke verkregen wordt hetzij door volledige middelbare studies, hetzij door middelbare studies van de lagere graad aangevuld met gespecialiseerde beroepsstudies of het verwerven van een beroepsopleiding door stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige betrekkingen;
 • een aanpassingsperiode van maximum zes maanden;
 • een zelfstandig uit te voeren en gevarieerd werk, dat doorgaans initiatief en overleg vergt en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan omvat.

Administratie:

 • hulpboekhouder;
 • typist belast met secretariaat;
 • decorateur;
 • detailtekenaar;
 • etaleur‑plaatser;
 • bediende belast met de uitvoering van de berekening van de lonen volgens de richtlijnen van een diensthoofd;
 • bediende belast met het opmaken van de facturen;
 • bediende belast met het vorderen en boeken van de ontvangsten bij leveringen;
 • bediende belast met de ontvangst en de behandeling van de klachten van het cliënteel;
 • bediende belast met het toezicht op het laden en lossen van binnenkomende en uitgaande goederen, alsook op het gebruik van de vervoermiddelen, met het vaststellen van betwistingen, manco’s en averijen;
 • secretaris van het hoofd van een belangrijke dienst of van een aankoopdienst;
 • stenotypist;
 • tweetalig vertaler van gewone teksten;
 • enz.

Technisch:

 • hoofdopzichter of eerste magazijnier;
 • bediende verantwoordelijk voor magazijn, voorraden, reserve in opslagplaats;
 • bediende belast met de klanten‑’planning’ (herstellen, plaatsen en leveren);
 • bediende belast met het toezicht op het laden en afladen bij het binnenkomen en uitgaan van de goederen, alsook op het gebruik van het transportmateriaal, het vaststellen van de betwistingen, van de manco’s en van de beschadigingen;
 • bediende belast met het opstellen en de controle van de verzendingen ‑ ‘tournees’ bestelwagens;
 • bediende‑technicus, specialist voor herstelling en plaatsing;
 • technisch magazijnier;
 • enz.

Winkelpersoneel:

 • beginnende afdelingschef, met andere woorden de afdelingschef die in deze functie geen vierentwintig maanden beroepservaring heeft in de onderneming;
 • verkoper die alleen in een kleine winkel werkzaam is ‑ soms filiaalhouder genoemd ‑ met verantwoordelijkheid voor de openingsuren, de kassa, het beheer van de voorraden en het assortiment van de goederen;
 • verkoper die een goede kennis bezit van de verkooptechnieken en die artikelen verkoopt waarbij een uitgebreide verkoopargumentatie moet worden aangevoerd in de winkel met diensten, waar de handelsactiviteit onder meer bestaat uit de verkoop van niet alledaagse artikelen op het gebied van meubilering, huishoudelijke apparaten, kantooruitrusting, camping, fotografie en optiek, vrijetijdsbesteding; bijouterieën, edelsmeedwerk, muziekinstrumenten, uurwerkmakerij, speelgoed, kunstvoorwerpen, kleding, grafiek en schilderijen, textiel, sport, reizen. Deze kwalificatie vereist, onder meer, ten minste drie jaar verkoopervaring in de branche en in de onderneming;
 • eerste verkoper, met andere woorden de verkoper die gewoonlijk de afdelingschef bijstaat in het administratief beheer, de organisatie van de verkoop van de waren, de coördinatie van het werk van het verkooppersoneel, het onthaal van het cliënteel;
 • enz.
Categorie 4

Algemeen:

 • een gelijkwaardige vorming aan deze welke wordt verkregen door volledige middelbare studies en gespecialiseerde vakstudies van gelijk niveau of, ook, een praktische opleiding door middel van stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige betrekkingen;
 • een aanpassingsperiode van maximum twaalf maanden;
 • een meer uiteenlopend zelfstandig werk dat vanwege degene die het uitvoert een vakbekwaamheid, initiatief en verantwoordelijkheidszin vereist.

Administratie:

 • boekhouder;
 • toldeclarant
 • uitvoeringstekenaar;
 • bediende die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de inkomende goederen in overeenstemming met de bepalingen van de bestelbons en de bestekken;
 • bediende die verantwoordelijk is voor het toepassen van elke regeling op loon‑ en/of sociaal gebied, en/of inzake aanwerving, en/of opleiding;
 • monitor‑mecanograaf;
 • directiesecretaris;
 • vertaler van technische teksten;
 • enz.

Technisch:

 • bediende belast met het opstellen van bestekken voor klanten en met het toezicht op de uitvoering ervan
  groepschef
 • enz…

Winkelpersoneel:

 • chef‑kassier;
 • afdelingschef, met andere woorden de persoon die, onder rechtstreeks en dagelijks toezicht van zijn hiërarchische overste, het dagelijks beheer verzekert van een afdeling van de winkel, onder meer wat betreft de administratieve taken, het werk van het personeel, de organisatie van de verkoop van de waren, het cliënteel;
 • filiaalhouder met personeel;
 • enz.
Categorie 5

Algemeen:

 • een gelijkwaardige vorming aan deze welke wordt verkregen door volledige middelbare studies en gespecialiseerde vakstudies van gelijk niveau of, ook een praktische opleiding door middel van stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige betrekkingen;
 • een aanpassingsperiode van maximum twaalf maanden;
 • een uiteenlopend zelfstandig, soms delicaat werk dat vanwege degene die het uitvoert een bijzondere kennis, een bevestigde vakbekwaamheid, initiatief, een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, een kennis van het kaderwerk van de onderneming en, eventueel, leidinggevende bekwaamheid vereist.

Administratie:

 • adjunct‑aankoper;
 • kantoorchef;
 • ontwerpend decorateur;
 • onderchef van belangrijke diensten;
 • verificateur van de boekhouding;
 • enz.

Technisch:

 • chef van de ontvangst, verzending en de voorraden;
 • hoofd van de werkplaats;
 • enz.

Winkelpersoneel:

 • verkoopchef, verantwoordelijk voor een sector van de winkel;
 • de filiaalhouders in winkels die minstens 4 personeelsleden in voltijdse equivalenten tewerkstellen en die deze functie gedurende ten minste twee jaar uitoefenen;
 • enz.

Categorieën voor arbeiders

Categorie 1

Tot de eerste categorie behoren de arbeiders(sters) die de meest elementaire werkzaamheden uitvoeren, waarvoor enkel een eenvoudige uitleg is vereist, bijvoorbeeld:

 • schoonmaakpersoneel;
 • personeel belast met het inpakken en uitpakken van goederen;
 • personeel belast met het merken en/of etiketteren van goederen;
 • personeel belast met het bedienen van de winkelliften;
 • personeel belast met de boodschappen;
 • enz.
Categorie 2

Tot de tweede categorie behoren de arbeiders(sters) die eenvoudig werk uitvoeren, zonder voorafgaandelijke bijzondere kennis, waarvoor over het algemeen slechts een elementaire uiteenzetting is vereist, bijvoorbeeld:

 • hulpstoker;
 • inpakker, in het bijzonder gelast met het inpakken van delicate artikelen voor verzending naar provincie of buitenland;
 • parkingbewaker;
 • handlanger;
 • werkman gelast met verplaatsingswerk;
 • niet‑gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of niet gespecialiseerde magazijnier;
 • nachtwaker
 • personeel belast met de controle over brandgevaar, dat beschikt over een elementaire kennis van opsporings‑ en beveiligingsmiddelen;
 • enz.
Categorie 3

Tot de derde categorie behoren de arbeiders(sters) die, volgens duidelijk uitgestippelde richtlijnen, eenvoudige werken uitvoeren waarvoor kennis is vereist welke na een praktische opleiding kan worden verworven, bijvoorbeeld:

 • chauffeur‑besteller;
 • gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of magazijnier;
 • ‘clarkist’;
 • stoker van mazoutketel;
 • personeel belast met eenvoudige retouches, vouwen en/of strijken van textielartikelen en kledingstukken;
 • personeel belast met eenvoudige onderhoudswerken, schrijnwerk, schilderwerk aan de installaties, de toestellen, de decoratie van de winkel, enz.;
 • beginnende hersteller‑afsteller van huishoudnaaimachine (maximum twaalf maanden);
 • enz.
Categorie 4

Tot de vierde categorie behoren de arbeiders(sters) die belast zijn, volgens duidelijk uitgestippelde richtlijnen, met gespecialiseerd werk waarvoor de kennis door ervaring werd verworven, bijvoorbeeld:

 • installateur of hersteller (elektriciteit, loodgieterij, stookolie, naaimachine, huishoudapparaat, gas, kolen enz.) belast met de uitvoering van eenvoudig werk, waarvoor enkel verworven praktische kennis is vereist;
 • elektricien, loodgieter, schilder, schrijnwerker enz;
 • beginnende geschoolde werkman, dit wil zeggen die niet de voor de vijfde categorie vereiste ervaring heeft (maximum twaalf maanden);
 • chauffeur‑besteller met specialisatie;
 • besteller van televisietoestellen;
 • afsteller van televisietoestellen;
 • gekwalificeerd retoucheerder van kleding;
 • enz.
Categorie 5

Tot de vijfde categorie behoren de arbeiders(sters) die belast zijn met vakwerk waarvoor tegelijkertijd wordt vereist:

 • de kennis van het vak verworven door ervaring en aangevuld met een theoretische opleiding op middelbaar technisch niveau of beroepservaring en theoretische kennis gelijkwaardig aan het peil van de middelbare technische studies;
 • aandacht, oordeel en initiatief binnen het kader van verkregen richtlijnen voor de praktische uitvoering van het werk, bijvoorbeeld:
 • geschoold installateur of hersteller (elektricien, loodgieter enz.);
 • hersteller van elektrisch materiaal (klein en/of groot ‘elektro’, radio, naaimachine, enz.);
 • beginnende ‘TV’‑technicus van de zesde categorie (maximum achttien maanden);
 • werkman voor onderhoud van gebouwen;
 • schilder, schrijnwerker;
 • enz.
Categorie 6

Tot de zesde categorie behoren de arbeiders(sters) belast met gediversifieerde en hoog gespecialiseerd vakwerk waarvoor tegelijkertijd wordt vereist:

 • meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis op hoger middelbaar technisch niveau of meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis gelijkwaardig aan het studiepeil van het hoger middelbaar technisch onderwijs in mechanica of elektriciteit of elektronica;
 • de grondige kennis van meerdere vakken (elektriciteit, mechanica, elektronica, enz.) en de bekwaamheid om ze gezamenlijk toe te passen;
 • de aandacht, het oordeel en het initiatief nodig voor de praktische uitvoering van werkzaamheden welke de geschiktheid vereisen om alleen ingewikkelde technische problemen op te lossen, bijvoorbeeld: hersteller van televisietoestellen of van elektrische toestellen van groot technisch gehalte, waarvoor tegelijkertijd kennis van de elektriciteit en/of mechanica en/of elektronica is vereist.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 311.