Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Functieclassificatie

Functieclassificatie is een manier om de verschillende jobs (functies) binnen een onderneming of sector te analyseren en te evalueren.

Sommige functies worden beter betaald dan andere

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 307-Makelarij

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 307, het paritair comité van de makelarij, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

Je bent uitvoerend personeel

Het uitvoerend personeel van de ondernemingen voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen wordt opgedeeld in 4 klassen.

Klasse 1
 • Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.
 • Normale aanvang: 3 jaar ervaring.
 • Kennis: Bezit praktische basiskennis. Geen specifieke vakopleiding vereist.
 • Autonomie: Taken zijn duidelijk gesteld. Er is geen tot weinige vrijheid inzake de wijze van uitvoering. De werkzaamheden worden gecontroleerd.
 • Complexiteit: Behandelt concrete, steeds terugkerende problemen. Routinematige probleembehandeling: lost problemen op door gebruik te maken van strikte instructies en regels.
 • Verantwoordelijkheid: Fouten in de taakvervulling verstoren beperkt de interne werkprocessen van anderen. De bijdrage van de functie is van werk verlichtende aard voor de interne werkzaamheden.
 • Communicatie: Heeft voornamelijk mondelinge contacten met interne medewerkers. Contacten met externen blijven oppervlakkig. Signaleert voornamelijk concrete vaststellingen en problemen in.
 • Leiding geven: Niet van toepassing.
 • Voorbeelden functies:
  • A1 onderhoudsmedewerker
  • SS4 medewerker archief/klassement
Klasse 2
 • Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.
 • Normale aanvang: 4 jaar ervaring.
 • Kennis: Bezit enige theoretische kennis. Een specifieke beroepsopleiding is noodzakelijk. Via ervaring wordt de bedrijfsspecifieke kennis opgebouwd.
 • Autonomie: Opdrachten zijn duidelijk gesteld. Maakt keuzes binnen strikte procedures. Werkt volledig volgens mondelinge instructies/procedure en controle op basis van tussenresultaten.
 • Complexiteit: Behandelt concrete, gelijkaardige problemen en vragen binnen een duidelijk afgelijnd takenpakket. Vergelijkende probleembehandeling: lost problemen op adhv voorschriften en maakt keuzes uit gekende oplossingsaanpak.
 • Verantwoordelijkheid: Fouten zijn niet onmiddellijk waarneembaar en kunnen leiden tot tijdverlies, geldverlies of imagoverlies. De bijdrage van de functie is operationeel.
 • Communicatie: Heeft mondelinge en routinematige schriftelijke contacten met interne en externe contactpersonen. Informeert betrokkenen en belanghebbenden inzake de stand van zaken en eventuele problemen.
 • Leiding geven: Niet van toepassing
 • Voorbeelden functies:
  • ICT3 operator
  • SS7 telefonist-receptionist
  • SS2 administratief bediende A
Klasse 3
 • Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.
 • Normale aanvang: 6 jaar ervaring.
 • Kennis: Bezit theoretische en praktische kennis m.b.t. het eigen vakgebied. Periodieke bijscholing is vereist.
 • Autonomie: Doelstellingen zijn duidelijk gesteld. Neemt beslissingen binnen een duidelijk kader. Wordt gecontroleerd en beoordeeld op basis van het eindresultaat.
 • Complexiteit: Behandelt minder concrete, en regelmatig wisselende problemen en vragen binnen een afgelijnde opdracht. Pragmatische probleembehandeling: behandelt problemen vanuit de beheersing van een vakgebied op grond van door ervaring verkregen inzichten.
 • Verantwoordelijkheid: Fouten hebben duidelijke consequenties op vlak van tijd, geld- en/of imagoverlies. De toegevoegde waarde van de functie situeert zich in de (interne en externe) klantentevredenheid dankzij het op kwalitatieve wijze afhandelen van opdrachten.
 • Communicatie: Heeft mondelinge en schriftelijke contacten met interne en externe contactpersonen. Informeert en overlegt inzake de stand van zaken en eventuele concrete zaken.
 • Leiding geven: Niet van toepassing
 • Voorbeelden functies:
  • FIN1 medewerker algemene boekhouding
  • FIN2 medewerker operationele boekhouding
  • ICT2 medewerker helpdesk
  • SS3 administratief bediende B
  • SS6 afdelingsassistent.
Klasse 4
 • Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.
 • Normale aanvang: 8 jaar ervaring.
 • Kennis: Bezit theoretische en grondige praktische kennis van het eigen vakgebied. Permanente bijkomende vorming is vereist.
 • Autonomie: Doelstellingen zijn mede voorbereid. Neemt beslissingen binnen een ruimer kader. Wordt voornamelijk gecontroleerd en beoordeeld op grond van de realisatie van vooraf gestelde doelstellingen.
 • Complexiteit: Behandelt concrete er abstracte problemen en vragen binnen een gedefinieerde doelstelling Afwegende probleembehandeling behandelt problemen dmv het analyseren, interpreteren van situaties en het ontwikkelen binnen gestelde normen van oplossingen.
 • Verantwoordelijkheid: Foutieve beslissingen en adviezen kunnen leider tot aanzienlijk tijds-, geld- en/of imagoverlies. De toegevoegde waarde van de functie situeert zich op het nemen van beslissingen of verstrekker van adviezen (intern/extern) die op korte termijn een positief effect hebben.
 • Communicatie: Heeft diepgaande mondelinge en schriftelijke contacten met interne en externe contactpersonen. Informeert, overlegt met contactpersonen met het oog op het veranderen van opinies.
 • Leiding geven: Niet van toepassing
 • Voorbeelden functies:
  • ICT1 Technisch analist
  • FIN3 boekhouder
  • SS1 medewerker personeelszaken
  • SS5 directieassistent
  • TECH1 schadebeheerder
  • TECH2 productiebeheerder.

Je bent stafpersoneel

Het stafpersoneel van de ondernemingen voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen wordt opgedeeld in 3 klassen. Het stafpersoneel heeft altijd volgende criteria gemeen:

 • Kennis: Bezit theoretische kennis en professionele praktische kennis met betrekking tot het eigen vakgebied. Kennis hebben van andere vakgebieden. Permanente bijscholing en zelfstudie, ook in de aanverwante domeinen.
 • Autonomie: Doelstellingen zijn mede gesteld. Stelt eigen prioriteiten en deze van anderen. Wordt beoordeeld op grond van de samen bepaalde doelstellingen.
 • Complexiteit: Behandelt vragen/problemen in het kader van meerdere gelijkaardige doelstellingen. Afwegende probleembehandeling: behandelt problemen door middel van het analyseren, interpreteren van situaties in verschillende domeinen en het ontwikkelen van oplossingen.
 • Verantwoordelijkheid: Fouten hebben duidelijke consequenties op vlak van tijd geld- en/of imagoverlies. De toegevoegde waarde van de functie situeert zich op het nemen van beslissingen of verstrekken van adviezen (intern/extern) die op korte en middellange termijn een positief effect hebben.
 • Communicatie: Heeft diepgaande mondelinge en schriftelijke contacten met interne en externe contactpersonen met bijzondere aandacht voor de technische en interpersoonlijke aspecten. Informeert, overlegt en onderhandelt met contactpersonen met het oog op het veranderen van opinies.
 • Leiding geven: Kan van toepassing zijn.
Klasse 5
 • Als nulpunt voor de opbouw van competenties word het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.
 • Functies die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en de realisatie van de doelstellingen van een professioneel, gespecialiseerd proces onder toezicht van diensthoofd. Ruime vrijheid; breed kennisdomein; grote actieradius. Hebben een rol in het voorzien van werkkaders.
 • Vereiste ervaring: 8 jaar
 • Voorbeelden functies :
  • A2 diensthoofd
  • COM1 accountmanager
  • SS8 medewerker legal
Klasse 6
 • Als nulpunt voor de opbouw van competenties word het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.
 • Functies die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en de realisatie van de doelstellingen van een professioneel, gespecialiseerd proces. Ruime vrijheid; breed kennisdomein; grote actieradius. Hebben een rol in het voorzien van werkkaders.
 • Vereiste ervaring: 8 jaar
 • Voorbeelden functies:
  • A3 regio verantwoordelijke
  • FIN4 compliance Officer
  • TECH 3 risk consultant
Klasse 7
 • Als nulpunt voor de opbouw van competenties word het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.
 • Functies verantwoordelijk voor het aansturen van een werkproces. Ze ondersteunen de realisatie van de strategie van het eigen werkproces of afdeling. Formuleren verbeteringsvoorstellen, ontwerpen en beslissen over innoverende oplossingen op maat van het eigen werkproces of afdeling.

Op zoek naar meer sectorale informatie?