Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Functieclassificatie

Functieclassificatie is een manier om de verschillende jobs (functies) binnen een onderneming of sector te analyseren en te evalueren.

Sommige functies worden beter betaald dan andere

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 306-Verzekeringen

Een woordje uitleg
  • In de verzekeringssector zijn de verschillende functies via een classificatie vandaag in 8 klassen samengebracht op basis van functiebeschrijvingen. Het loon dient minstens gelijk te zijn aan de sectorale barema’s, gekoppeld aan deze 8 sectorale klassen.
  • Deze classificatie legt dus enkel de minimumnormen vast. In de ondernemingen kunnen tussencategorieën, andere benamingen of graden voorkomen, evenwel zonder dat dit de toepassing van de sectorale minimumregels in het gedrang mag brengen.
Geschiedenis en struikelblokken
  • ACV Puls hecht groot belang aan een transparante, rechtszekere en rechtvaardige verloning binnen de sector. Om dat te realiseren rondden de sociale partners (vakbonden en werkgevers) uit de verzekeringssector in 2011 een nieuwe analytische sectorclassificatie af, ter vervanging van de verouderde classificatie- en baremastructuur uit 1979.
  • Omdat de sociale partners tot op vandaag de dag echter nog geen overeenstemming hebben bereikt over de hieraan te koppelen minimale baremieke verloning, is de genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 1979 over de loon- en arbeidsvoorwaarden vandaag nog steeds van kracht.
Vragen?
  • Neem contact op met de ACV Puls-afgevaardigden in je onderneming;
  • Of met Vic Van Kerrebroeck (nationaal sectorverantwoordelijke): +32476589781 – vic.vankerrebroeck@acv-csc.be.