Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Functieclassificatie

Functieclassificatie is een manier om de verschillende jobs (functies) binnen een onderneming of sector te analyseren en te evalueren.

Handig:  de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Alles over functieclassificatie

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 226 - Internationale handel, vervoer en logistiek

Download het voorbeeldfunctieboek met volledige omschrijving van de functies in PC 226.

Een woordje uitleg
 • Op basis van een analytisch functieclassificatiesysteem werden voor de sector 140 voorbeeldfuncties uitgeschreven.
 • Deze functies zijn ingedeeld in acht klassen. Dat waarborgt de grootst mogelijke objectiviteit bij de waardering van de functies.
  • Functiewaardering heeft te maken met wat er in de functie moet worden gedaan om ze op een normale wijze uit te voeren. Elke functie omvat een geheel van werkzaamheden die door één persoon worden uitgevoerd.
  • De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de indeling in de klassen van de functies op basis van hun reële functie-inhoud in de onderneming. 
  • Elke bediende die van oordeel is dat de werkgever zijn functie verkeerd heeft ingeschaald kan tegen de inschaling beroep aantekenen.
  • Om problemen aan te pakken is er een beroepsprocedure voorzien in 3 fasen: fase 1 en 2 omvatten intern onderzoek en overleg, terwijl fase 3 een externe onafhankelijke beroepscommissie is die op basis van onderzoek en bewijsmateriaal een beslissing zal nemen.
 • Opgelet: de 140 voorbeeldfuncties die in het boek zijn opgenomen, zijn bepalend maar kunnen ook richtinggevend zijn. Je functie-inhoud kan afwijken van de voorbeeldfuncties of kan een combinatie zijn van verschillende functies.
De acht klassen

De voorbeeldfuncties zijn ingedeeld per klasse en alfabetisch gerangschikt. Deze indeling in klassen geldt enkel voor de functies die inhoudelijk overeenstemmen met de paritair vastgelegde functiebeschrijving.

Klasse 1

Bediende uitvoerende taken; Bode; Directiechauffeur; Gatebediende; Huisbewaarder; Incodeerder sorteermachine; Incodeerder vertrek; Sorteerder; Terminal-assistent passagiers

Klasse 2

Administratief bediende; Bediende bij de boekhouding; Bediende passagiersdienst luchtvaart; Bediende technisch onderhoud gebouwen; Bediende voorraadbeheer; Container loket-bediende; Containerschadebegroter; Facturist; Lijnbediende voorcontainerbehandeling; Magazijnbediende; Passagier reservatiebediende-ferryschepen; Spoorbediende containers; Technisch administratief bediende; Scheepsherstelling; Telefonist-receptionist; Telefonist; Verkoper taksvrije goederen; Vrachtbediende ferryschepen; Vrachtreservatiebediende ferryschepen

Klasse 3

Bediende communicatiesystemen; Bediende expeditie; Bediendeklantendienst; Bediende lading en pleinplanning ferryschepen; Bediendemarketing en verkoop vrachtenferryschepen; Bediende onderhoud containerpark; Bediende opleidingsdienst; Bediende scheepsbevoorrading; Bediende ticketing; Bediende televerkoop; Coördinator douanedienst; Douanebalie bediende; Hulpboekhouder; Inkoper-besteller; Kassier; Klerk bij passagediensten; Koerierbediende; Koerierbediende met bijkomende ondersteunende taken; Ladingmeester ferryschepen; Manifestbediende; Sluisagent-dispatcher sleepdienst

Klasse 4

Bediende bemonsteraar; Bediende containerlogistiek agentuur; Bediende crediteuren; Bediende debiteuren; Bediende internationale handel; Bediende klantendienst na verkoop; Bediende orderbeheer; Beursbevrachter binnenscheepvaart; Computeroperator; Diensthoofd reservaties passagiers; Diensthoofdterminal passagiers; Dispatcher luchthaven; Hoofdmagazijnier; Interne waterklerk; Kaaiexpediteur; Laborant; Operator scheepvaart-informatie; Ladingmeester luchthaven; Scheepsafrekenaar; Secretaris; Shipplanner van containerschepen;Toldeclarant; Tracing-bediende

Klasse 5

Allround bediende luchthaven; Bediende administratie gevaarlijke goederen; Bediende administratie vlootbeheer; Bediende beheer varend personeel; Bediende beheer-informatie; Bediende containerlogistiek-rederij; Bediende dispatching en groupage; Bediende fiscale administratie; Bediende interne kwaliteitszorg; Bediende marketing; Bediende ondersteuning informatica-eindgebruiker; Bediende publiciteit; Bediende veiligheidsdienst; Bevrachter binnenscheepvaart; Boekhouder; Commercieel lijnbediende; Controlebediende douane; Diamantlaborant; Dossierbeheerder goedereninspectie; Gezworen weger en meter; Inspecteur; Ladingplanner; Onderhoudstechnicus; Ploegchef; Runner; Schadebehandelaar; Statistiekbediende; Verificateur van scheepsafrekeningen; Zelfstandig dossierbeheerder goedereninspectie; Zelfstandig toldeclarant

Klasse 6

Analytisch boekhouder; Bediendekalibratie; Bediende lonen en sociale wetten; Bediende operationele klantenservice; Bediende overslag; Bediende vrachtreservaties rederijdiensten; Beheerder verzekeringspolissen; Chef rollend materieel; Coördinator verkoopactiviteiten; Directiesecretaris; Dispatcher; Expediteur; Gasvrijdeskundige; Hoofd rapportage; Hoofdfacturist; Loadcontroller; Operationeel lijnbediende; scheepsagentuur; Programmeur; Transportcoördinator; Verkoper; Verkoper buitendienst; Vrachtquoteerder; Waterklerk

Klasse 7

Bediende pleinplanning; Chef-onderhoud ferry terminal; Kaaicoördinator; Hoofdwaterklerk; Opleidingsverantwoordelijke inspecteurs; Preventieadviseur; Schadebehandelaar rederijdiensten; Systeembeheerder;Veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen

Klasse 8

Analyst-programmeur; Bediende chartering; Human resources bediende; Internationaal handelaar grondstoffen; Junior consultant milieuaangelegenheden; Polyvalent expediteur; Transportverantwoordelijke.

Meer info? Contacteer je vakbondsafgevaardigde of neem contact op met een van onze ACV Puls-secretariaten.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.