Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Maaltijd- en ecocheques

Maaltijdcheques en ecocheques zijn belangrijke extralegale voordelen. Ze verhogen rechtstreeks de koopkracht voor heel wat werknemers.

Handig: de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Wat je moet weten over maaltijd- en ecocheques

Word nu lid van het ACV!

More Info

PC 140.03 - wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Regeling logistiek- en garagepersoneel

In functie van het protocolakkoord 2015 – 2016, werd de toekenning van maaltijdcheques of ecocheques gewijzigd :

  • Indien op 1 januari 2016 in de onderneming reeds maaltijdcheques werden toegekend, werden deze verhoogd met 1 euro. 
  • Indien vóór 2016 geen maaltijdcheques maar wel ecocheques werden  uitbetaald, werden de ecocheques vervangen door maaltijdcheques ter waarde van € 3,22 waarvan € 1,09 werknemersbijdrage.
  • IIndien in de onderneming nog geen maaltijdcheques noch ecocheques werden uitbetaald, werden op deze datum ecocheques ingevoerd ter waarde van € 200 per jaar. Sinds 01.01.2022 kunnen deze ondernemingen er echter voor kiezen om de ecocheques te vervangen door maaltijdcheques (via een ondernemingscao voor bedrijven met een syndicale delegatie of via een individuele oveeenkomst met de betrokken ondernemingen voor bedrijven zonder syndica le afvaardiging)

Ecocheques
De werknemers die in de loop van het kalenderjaar in dienst zijn getreden of de firma hebben verlaten, ontvangen op het einde van het jaar de ecocheques pro rata hun arbeidsduur en pro rata temporis van de periodes gedurende dewelke zij bij de werkgever gewerkt hebben tijdens het betreffende kalenderjaar.
De verdere toekenningsvoorwaarden zijn bepaald zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst nr 98 van de NAR.

Maaltijdcheques
Het aantal toegekende maaltijdcheques is gelijk aan het aantal dagen waarop je normale werkelijke arbeid of meerprestaties verricht. In principe heb je recht op een maaltijdcheque per effectief gewerkte dag (en voor de dagen educatief verlof en syndicale vorming). Dit geldt ook als je deeltijds werkt, dus ongeacht het aantal uren dat je presteert.  Ondernemingen kunnen voor deeltijdse werknemers echter een alternatieve berekeningswijze uitwerken voor het bepalen van het aantal maaltijdcheques in functie van het aantal gewerkte uren (via cao of arbeidsreglement).

 


Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.