Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of dertiende maand? En hoeveel bedraagt de premie in mijn sector? Je ontdekt het hier!

Hoe zit dat met de 13e maand of eindejaarspremie en hoeveel krijg je?

Niet alle werknemers krijgen een eindejaarspremie. Of je er recht op hebt wordt bepaald in de sector of onderneming waar je werkt. En hoe zit het met je eindejaarspremie als je ontslagen wordt? Wat als je als interim werkt? En wat is dat nu eigenlijk precies, een eindejaarspremie

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Ook dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. De beroepscentrales berekenen per sector hoeveel de eindejaarspremie bedraagt.   

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇

  PC 102.06 - Grind- en zandgroeven Vlaanderen

  WITZANDGROEVEN

  Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

  Je hebt recht op een eindejaarspremie als je in dienst bent op 30 november in de witzandgroeven.

  Gelijkstelling

  • Bij arbeidsongeschiktheid wordt het eerste jaar gelijkgesteld met werkdagen. Deze geven recht op de eindejaarspremie.
  • De eindejaarspremie wordt uitbetaald ten belope van 1/12de per gewerkte maand aan de arbeiders die in de 12 maanden voor de 30ste november met pensioen zijn gegaan, ontslagen werden om economische redenen of die aangeworven zijn.
  • De eindejaarspremie wordt uitbetaald ten belope van 1/12de per gewerkte maand aan de rechthebbenden van de arbeiders die overleden zijn in de 12 maanden voor de 30ste november.
  • De dagen economische werkloosheid zijn gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.

  Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

   

  Het bedrag van de premie is vastgesteld op € 2.450 voor 2021 en 2022 (of een gelijkwaardig voordeel). Dit bedrag wordt aangepast aan de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingen.

   

  Zijn er afhoudingen op de eindejaarspremie? JA

  • 13,07 % RSZ op 108 % van de premie
  • Bedrijfsvoorheffing

  UITGEZONDERD WITZANDGROEVEN

  Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

  Geen bijzondere toekenningsvoorwaarden.

  Gelijkstelling

  • Bij overlijden wordt de eindejaarspremie (prorata) uitbetaald aan de rechthebbenden.
  • Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens de referteperiode, wordt de verschuldigde proportionele eindejaarspremie betaald samen met de eindafrekening.
  • In geval van langdurige ziekte indien de werknemer meer dan 75 dagen effectief gewerkt heeft, heeft hij recht op de volledige eindejaarspremie. Indien hij minder dan 75 dagen effectief gewerkt heeft, ontvangt hij 1/12e per effectief begonnen maand.

  Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

  Elke gewerkte en/of begonnen maand tijdens de referteperiode geeft recht op 1/12 van een maandloon. Iemand die de hele referteperiode in dienst was heeft dus recht op een maand loon. Het in aanmerking genomen loon is dat van december van het lopende jaar.

  De referteperiode loopt van 1 december van het voorgaande jaar tot 30 november van het lopende jaar.

  Zijn er afhoudingen op de eindejaarspremie? JA

  • 13,07 % RSZ op 108 % van de premie
  • Bedrijfsvoorheffing

  Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

  Uiterlijk op 25 december van het lopende jaar.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.