Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of 13e maand? Hoe wordt de premie berekend en hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of 13e maand en hoe de premie berekend wordt, hangt af van de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die 13e maand salaris op het eind van het jaar. En is er dus ook een verschil tussen de premies voor arbeiders en bedienden.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. 

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇 Of check het overzicht eindejaarspremies per sector.

  PC 130.01 - Drukkerijen en grafische kunstbedrijven

  Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

  Je hebt recht op een volledige eindejaarspremie als je:

  • op 15 december in dienst bent;
  • gedurende het volledige jaar effectieve of gelijkgestelde prestaties leverde.

  Bedrag?

  173 x werkelijk weekloon

  40

  Gelijkstellingen

  1. Jaarlijkse vakantiedagen;
  2. 10 wettelijke en 2 bijkomende feestdagen (of hun vervangingsdagen);
  3. Eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte die aanleiding geeft tot vergoeding;
  4. Max. 50 werkdagen ziekte, ongeval of bevallingsrust. Bij een ziekte die loopt over meer dan 1 jaar tellen enkel de eerste 50 dagen;
  5. Max. 10 dagen klein verlet;
  6. Dagen van betaald educatief verlof/Vlaams Opleidingsverlof;
  7. Max. 50 dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen. In geval van gedeeltelijke werkloosheid of terugroeping worden alle dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen gelijkgesteld, zonder beperking;
  8. Periode gedekt door verbrekingsvergoeding/opzegtermijn in het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreekt of opzegt.
  9. NIEUW: max. 50 dagen tijdelijke werkloosheid corona.

  Pro rata 

  Je krijgt een premie pro rata als je dit jaar met brugpensioen (SWT) / pensioen gaat.

  Je krijgt een premie pro rata als je:

  • In de loop van het jaar in dienst kwam;
  • ontslagen werd (behalve wegens dringende reden);
  • ontslagen werd omwille van overmacht wegens ziekte;
  • afwezig was wegens ziekte, arbeidsongeval, tijdelijke werkloosheid om economische redenen of andere redenen (het gaat hier om afwezigheden boven op de gelijkgestelde periodes);
  • tijdelijk werkloos was geweest wegens overmacht;
  • tewerkgesteld was met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk.

  Als bijkomende voorwaarde moet de duur van je arbeidsovereenkomst dit jaar 100 werkdagen bereiken of 365 kalenderdagen, al dan niet gespreid over 2021 en 2022.

  Je krijgt een premie pro rata als je zelf ontslag neemt. 

  Als bijkomende voorwaarde heb je 3 jaar anciënniteit in de onderneming en was je 6 maanden aanwezig in 2022.

  Wanneer

  De uitbetaling gebeurt op 15 december 2022 (of op de kortst bijgelegen werkdag).

  Inhoudingen

  1. Sociale zekerheid
   De eindejaarspremie komt volledig in aanmerking voor inhoudingen sociale zekerheid: 13,07 % op 108 % van de premie.
  2. Bedrijfsvoorheffing
   Het bruto bedrag van de eindejaarspremie (verminderd met de ingehouden persoonlijke bijdrage RSZ) is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.