Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of 13e maand? Hoe wordt de premie berekend en hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of 13e maand en hoe de premie berekend wordt, hangt af van de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die 13e maand salaris op het eind van het jaar. En is er dus ook een verschil tussen de premies voor arbeiders en bedienden.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. 

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇 Of check het overzicht eindejaarspremies per sector.

  PC 140.05 - Verhuizing

  Bedrag : 

  De eindejaarspremie bedraagt 170 maal het werkelijk betaalde uurloon van de maand december van het lopende jaar, gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal maanden arbeidsprestatie van ditzelfde jaar.
  Het werkelijk betaalde uurloon moet minstens gelijk zijn aan het conventioneel basisuurloon.

  Elke maand met minimum 14 kalenderdagen arbeidsprestaties wordt beschouwd als een volledige maand. 

  De dagen verlof en de dagen tijdelijke werkloosheid worden met dagen arbeidsprestaties gelijkgesteld.

  Het totale bedrag kan met 1,24 euro worden verminderd per dag ongerechtvaardigde afwezigheid.

   

  Voorwaarden:

  Op de datum van uitbetaling werkzaam zijn in een verhuisonderneming en er minimum 6 maanden anciënniteit hebben (basisvoorwaarde)

  Hebben eveneens recht op de premie (mits aan de basisvoorwaarde is voldaan) :

  • De werknemers die in de loop van de referteperiode (kalenderjaar) op pensioen of SWT zijn gegaan 
  • De rechthebbenden van de werknemers overleden in het betrokken kalenderjaar
  • De werknemers die werden ontslagen om andere dan dringende redenen
  • De werknemers voor wie een einde kwam aan de arbeidsovereenkomst door overmacht. Als referteperiode en prorata basis wordt het laatste kalenderjaar genomen waarin er effectieve prestaties zijn geweest.

  Hebben geen recht op de premie:

  • De arbeiders die de onderneming vrijwillig hebben verlaten of zonder opzegging werden ontslagen om dringende redenen
  • De arbeiders die in de referteperiode langer dan 6 maanden ziek zijn geweest en de totaliteit van de bijkomende vergoedingen die door het sociaal fonds wegens ziekte worden uitbetaald, hebben ontvangen.

  Uitbetaling :

  Deze premie wordt uitbetaald door de werkgever. De betaling dient uiterlijk verricht te worden op de laatste werkdag van de maand december.