Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of 13e maand? Hoe wordt de premie berekend en hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of 13e maand en hoe de premie berekend wordt, hangt af van de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die 13e maand salaris op het eind van het jaar. En is er dus ook een verschil tussen de premies voor arbeiders en bedienden.  

Weten hoe het zit in jouw sector? Vul hierna je sector in of check het overzicht eindejaarspremies per sector.

Lees hier ook verder om meer te weten te komen: hoe zit het met je eindejaarspremie als je ontslagen wordt? Of hoe zit het met de eindejaarspremie interim?

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Ook dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. De beroepscentrales berekenen per sector hoeveel de eindejaarspremie bedraagt.   

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇

  PC 140.03 - wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

  Bedrag en toekenningsvoorwaarden

  Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2023, moet je tijdens de referteperiode, die loopt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 als arbeider ingeschreven zijn in het personeelsregister van een onderneming voor goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of goederenbehandeling voor rekening van derden, behorende tot de RSZ-categorie 083.

  Het bedrag van de bruto eindejaarspremie is gelijk aan 5 % van de brutolonen die 100 % onderworpen zijn aan de RSZ en die je tijdens de referteperiode verdiend hebt bij één of meerdere werkgevers van de sector.

  Gelet op het groot aantal werknemers tewerkgesteld in de sector en op de verschillende toekenningscriteria, bepaalt het Sociaal Fonds met de hulp van een computerprogramma welke werknemers in aanmerking komen voor de eindejaarspremie.

  Om recht te hebben moet er voor jou tijdens de referteperiode minstens  2.500 euro brutoloon zijn aangegeven door je werkgever.
  Voor wie dit bedrag niet bereikt door arbeidsongeschiktheid wordt voor de betrokken dagen een fictief loon bepaald om de minimumgrens te berekenen.

  - het loon van de referteperiode wordt gedeeld door het aantal dagen waarop het betrekking heeft (gemiddeld dagloon)
  - dit gemiddeld dagloon wordt vermenigvuldigd met het aantal gelijkgestelde dagen;
  - het resultaat hiervan wordt bijgeteld bij het effectief verdiend loon

  Indien deze som hoger of gelijk is aan 2.500 euro wordt de eindejaarspremie alsnog toegekend!

   

  Uitbetaling

  In de loop van de maand november ontvang je als rechthebbende een brief van het sociaal fonds,  met vermelding van het nettobedrag van je eindejaarspremie en van je gekende bankrekeningnummer. Indien je een nieuw bankrekeningnummer hebt, wordt je verzocht dit nummer zo vlug mogelijk (vóór 30.11.2023) door te geven. Dit kan via de website van het SFTL op de pagina “arbeider login” of per kerende post met het strookje onderaan de brief, samen met een recto-verso kopie van de identiteitskaart. Deze kopie steek je samen met het strookje in de  voorgedrukte briefomslag die zonder frankeren teruggestuurd kan worden.

  De premie wordt – indien voorgaande correct en tijdig is gebeurd - vanaf 20 december via overschrijving uitbetaald door het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

  Indien je ook dit jaar tijdens de referteperiode nog regelmatig op tijdelijke werkloosheid werd gezet, zou dit kunnen betekenen dat het nettobedrag van je eindejaarspremie een stuk lager ligt dan je de voorgaande jaren gewend was. Voor tijdelijke werkloosheid ontvang je immers een uitkering van de RvA en de eindejaarspremie wordt enkel berekend als een percentage op je brutoloon. Hoe langer je periodes van tijdelijke werkloosheid, hoe kleiner dus het bedrag van je eindejaarspremie.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.