Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of 13e maand? Hoe wordt de premie berekend en hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of 13e maand en hoe de premie berekend wordt, hangt af van de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die 13e maand salaris op het eind van het jaar. En is er dus ook een verschil tussen de premies voor arbeiders en bedienden.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. 

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇 Of check het overzicht eindejaarspremies per sector.

  PC 311-Grote kleinhandelszaken

  Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 311, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Andere afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepaling zijn van de cao.

  Bedrag
  • Werk je een volledig kalenderjaar voltijds of deeltijds, met een vast loon, dan krijg je een eindejaarspremie gelijk aan het brutoloon van december. Van dat brutobedrag worden nog sociale bijdrage en belastingen afgehouden.
  • Word je met een variabele bezoldiging betaald, dan gelden specifieke regels. Meestal wordt een gemiddelde berekend van de lonen die in het kalenderjaar werden betaald. Spreek je lokale ACV Puls-afgevaardigde aan voor meer informatie.
  • Werk je geen volledig kalenderjaar, dan wordt de premie betaald in verhouding tot het aantal gewerkte maanden.
  • De werkgever kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderen, in verhouding tot afwezigheden die niet gelijkgesteld zijn met effectief gewerkte prestaties. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: verlof zonder wedde, onwettige afwezigheid en voltijdse loopbaanonderbreking.
   Andere afwezigheden zijn gelijkgesteld, wat betekent dat ze geen invloed hebben op het bedrag van de eindejaarspremie (zoals wettelijke verlofdagen, feestdagen, arbeidsongeval, klein verlet, familiaal verlof, educatief verlof, anciënniteitverlof, eerste 30 dagen van ziekte…).
  Uitbetalingsdatum
  • Je eindejaarspremie wordt meestal in december uitbetaald.
  Voorwaarden
  • Je was in de loop van het kalenderjaar tenminste 3 maanden in dienst in de onderneming (opeenvolgend of niet).
  • Je werd niet om dringende reden ontslagen .
  • Je verliet de onderneming niet zelf uit vrije wil (door bijvoorbeeld je opzeg te geven).
  • Let op! Als je de onderneming verlaat om met pensioen of brugpensioen (SWT) te gaan, krijg je de eindejaarspremie wel.

  Voorbeelden:

  • Emmy werkt al twee jaar voltijds in de onderneming. Haar brutowedde voor de maand december bedraagt €1.400. Emmy krijgt een bruto eindejaarspremie van €1.400.
  • Kelly startte dit jaar haar werkzaamheden in de firma op 15 april. Haar brutowedde voor de maand december bedraagt €1.400. Ze krijgt een eindejaarspremie van €1.400 x 8,5/12 = €991,66 bruto.
  • Berlinde kwam voor het eerst op 1 november in dienst. Ze krijgt geen eindejaarspremie dit jaar omdat ze geen 3 maanden in dienst is.
  • Yolande werkte van 1 januari tot en met 15 februari en nadien (bij dezelfde werkgever) van 15 september tot en met 30 november. Haar maandwedde is €1.400. Ze heeft recht op een eindejaarspremie van €1.400 x 4/12 = €466,66.

    Op zoek naar meer sectorale informatie?

    • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 311.