Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of dertiende maand? En hoeveel bedraagt de premie in mijn sector? Je ontdekt het hier!

Hoe zit dat met de 13e maand of eindejaarspremie en hoeveel krijg je?

Niet alle werknemers krijgen een eindejaarspremie. Of je er recht op hebt wordt bepaald in de sector of onderneming waar je werkt. En hoe zit het met je eindejaarspremie als je ontslagen wordt? Wat als je als interim werkt? En wat is dat nu eigenlijk precies, een eindejaarspremie

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Ook dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. De beroepscentrales berekenen per sector hoeveel de eindejaarspremie bedraagt.   

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇

  PC 226 - Internationale handel, vervoer en logistiek

  Bedrag van de premie
  • Jaarlijkse premie gelijk aan de bezoldiging van de maand waarin de uitbetaling plaatsvindt.
  • Voor bedienden met een bezoldiging samengesteld uit een vast deel en een veranderlijk deel is de premie gelijk aan het vast deel van de maand waarin de uitbetaling gebeurt, verhoogd met het maandelijks gemiddelde van de veranderlijke gedeelten die betaald werden in de loop van de twaalf maanden die aan de maand van uitbetaling van de premie voorafgaan.
  • Voor de bedienden die in de loop van het refertejaar overstappen van een voltijds naar een deeltijds arbeidsregime of omgekeerd of die in de loop van het refertejaar overstappen van een deeltijds arbeidsregime naar een ander deeltijds arbeidsregime, wordt de premie als volgt vastgesteld: de som van elk maandloon van het refertejaar (exclusief de jaarpremie, het dubbel vakantiegeld en andere veranderlijke bezoldigingselementen die niet regelmatig en op voortdurende wijze worden toegekend) gedeeld door twaalf.
  Toekenningsvoorwaarden
  • Tegelijkertijd voldoen aan twee voorwaarden: in dienst zijn op de datum waarop de premie wordt uitbetaald en effectief in de onderneming tewerkgesteld zijn geweest gedurende het hele refertejaar.
  • 1/12 premie per gepresteerde maand in de onderneming in de loop van het refertejaar voor de bedienden die in dienst zijn op de datum van de uitbetaling van de premie, maar die slechts in de loop van het refertejaar in dienst van de onderneming zijn getreden of de bedienden van wie de arbeidsovereenkomst een einde neemt voor de datum waarop de premie wordt uitbetaald.
  • Gelijkgestelde afwezigheidsperiodes: volgende afwezigheidsperiodes worden gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeid:
   • Jaarlijkse vakantie
   • Wettelijke feestdagen
   • Kort verzuim
   • Educatief verlof
   • Beroepsziekten
   • Arbeidsongevallen
   • Ongevallen overkomen op de weg van en naar het werk
   • Syndicaal verlof
   • Vaderschaps -en adoptieverlof beperkt tot 3 dagen
   • De eerste 30 dagen wegens ziekte of ongeval
  Tijdstip van betaling
  • Einde van het jaar.
  Wat bij uitdiensttreding?
  • De bedienden wier arbeidsovereenkomst een einde neemt voor de datum waarop de premie wordt uitbetaald, hebben recht op een pro rato gedeelte van de premie bij:
   • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever behoudens bij dringende reden of in de eerste 6 maanden van de overeenkomst.
   • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemers behoudens de eerste 6 maanden van de overeenkomst.
  • Met ingang van 1/1/2022 geldt ook een prorato eindejaarspremie indien de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.