Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of 13e maand? Hoe wordt de premie berekend en hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of 13e maand en hoe de premie berekend wordt, hangt af van de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die 13e maand salaris op het eind van het jaar. En is er dus ook een verschil tussen de premies voor arbeiders en bedienden.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. 

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇 Of check het overzicht eindejaarspremies per sector.

  PC 207 - Chemie

  Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

  Je hebt als bediende op 31 december van het lopend jaar minstens zes maanden anciënniteit in de onderneming.

  Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

  De minimum eindejaarspremie wordt vastgesteld op 100 % van het basisloon van de maand december. 

  Volgende afwezigheden worden gelijkgesteld met effectieve prestaties:

  • beroepsziekte, een arbeidsongeval of ongeval overkomen op de weg naar of van het werk voor een maximumduur van 12 maanden; 
  • ziekte gerechtvaardigd door een medisch getuigschrift; voor een maximumduur van 6 maanden;
  • zwangerschapsverlof gerechtvaardigd door een medisch getuigschrift;
  • wettelijke vakantiedagen, de wettelijke feestdagen, de gerechtvaardigde afwezigheden “kort verzuim”, de afwezigheden in het kader van de wetgeving betreffende het educatief verlof en van de sociale promotie, de syndicale verlofdagen en het verlof voor het uitoefenen van een deeltijds politiek mandaat; en de dagen economische werkloosheid (max. 60 dagen)
  • anciënniteitsverlof (belangrijk voor EJP 2025: vanaf 1 januari 2024, ook het leeftijdsverlof);
  • geboorteverlof (ook “vaderschapsverlof” genoemd);
  • adoptieverlof; 
  • de periode gedekt door de sectorale bestaanszekerheidsregeling in geval van verplichte werkverwijdering bij zwangerschap en borstvoedingsverlof.

  De eindejaarspremie voor handelsvertegenwoordigers is gelijk aan 100 % van het tot € 2.239 begrensd bruto maandloon (vaste wedde vermeerderd met eventuele gemiddelde commissielonen).

  Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

  De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van het jaar.