Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of dertiende maand? En hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of dertiende maand op hebt wordt bepaald in de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die dertiende maand op het eind van het jaar. Weten hoe het zit in jouw sector? Vul hierna je sector in!

Lees hier ook verder om meer te weten te komen: hoe zit het met je eindejaarspremie als je ontslagen wordt? Of wat als je als interim werkt? 

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Ook dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. De beroepscentrales berekenen per sector hoeveel de eindejaarspremie bedraagt.   

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇

  PC 207 - Chemie

  Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

  Je hebt als bediende op 31 december van het lopend jaar minstens zes maanden anciënniteit in de onderneming.

  Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

  De minimum eindejaarspremie wordt vastgesteld op 100 % van het basisloon van de maand december. 

  Volgende afwezigheden worden gelijkgesteld met effectieve prestaties:

  • beroepsziekte, een arbeidsongeval of ongeval overkomen op de weg naar of van het werk;
  • ziekte of zwangerschapsverlof;
  • wettelijke vakantiedagen, de wettelijke feestdagen, de gerechtvaardigde afwezigheden “kort verzuim”, de afwezigheden in het kader van de wetgeving betreffende het educatief verlof en van de sociale promotie, de syndicale verlofdagen en het verlof voor het uitoefenen van een deeltijds politiek mandaat;
  • anciënniteitsverlof (belangrijk voor eindejaarspremie 2025: vanaf 1 januari 2024, ook het leeftijdsverlof);
  • geboorteverlof (ook “vaderschapsverlof” genoemd);
  • adoptieverlof;
  • de periode gedekt door de sectorale bestaanszekerheidsregeling in geval van verplichte werkverwijdering bij zwangerschap en borstvoedingsverlof. 

  De eindejaarspremie voor handelsvertegenwoordigers is gelijk aan 100 % van het tot € 2.239 begrensd bruto maandloon (vaste wedde vermeerderd met eventuele gemiddelde commissielonen) van december 2021.

  Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

  De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van het jaar.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.