Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Ontslag en opzegging

Zowel werkgever als werknemer kunnen een contract stopzetten door opzegging.

Wat je moet weten over ontslag en opzegging

Zowel jij als je werkgever kunnen je arbeidsovereenkomst of contract stopzetten.  Je kan ontslagen worden of zelf ontslag geven. In beide gevallen geldt dat bepaalde regels gevolgd moeten worden.  Ontdek hier hoe de opzegging moet gebeuren en wanneer je opzegtermijn bijvoorbeeld begint.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

Bereken zelf je opzegtermijn

Ontslag genomen of ontslagen?  Dan is er een opzegtermijn voorzien.  Benieuwd hoe lang die in jouw geval duurt?  Bereken je opzegtermijn zelf met onze handige tool!

Ontslagen na een faillissement of bij collectief ontslag én lid van het ACV? 

Het ACV staat je bij!  Ga te rade bij je ACV-vertegenwoordigers of meld je aan via contactformulier faillissement en collectief ontslag.

Op zoek naar andere info over ontslag?

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 312-Warenhuizen

Ontslag is aan een aantal regels gebonden. De werkgever moet in de meeste gevallen een opzegtermijn of een opzegvergoeding respecteren. In het geval van een ontslag neem je best contact op met de vakbondsafgevaardigde in de onderneming of als er geen vakbond in jouw onderneming is met de ACV PULS contactpersoon.

Ontslag wegens beroepsonbekwaamheid

Een werkgever kan je niet zomaar ontslaan wegens beroepsonbekwaamheid.

 • Het is mogelijk dat een werknemer niet goed functioneert. Dit moet echter geval per geval bekeken worden. Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met de verantwoordelijkheid, de functie en de uitvoering van het werk door de werknemer.
 • De werknemer die beroepsonbekwaam wordt geacht, krijgt eerst een SCHRIFTELIJKE VERWITTIGING van de werkgever. De betrokken werknemer kan onmiddellijk de tussenkomst van de vakbondsafvaardiging vragen.
 • Indien de beroepsbekwaamheid van de betrokkene één maand na de eerste verwittiging nauwelijks verbeterd is, stuurt de werkgever een TWEEDE SCHRIFTELIJKE VERWITTIGING.
 • Indien de werkgever binnen de twee maanden na de tweede verwittiging opnieuw geen verbetering vaststelt, kan hij de werknemer ontslaan mits inachtneming van de wettelijke procedures.
 • In geval van herhaling van de betrokkene – d.w.z. in dezelfde functie en binnen de 2 jaar volgend op de eerste verwittiging – heeft de werkgever het recht de werknemer onmiddellijk af te danken.
 • Bij het niet-naleven van de voorziene procedure moet de werkgever de betrokken werknemer opnieuw in dienst nemen of indien hij dit weigert, moet hij, bovenop de opzegtermijn, een bedrag betalen gelijk aan drie maanden loon.

Ontslag om economische redenen

Een ontslag wegens economische reden komt voor wanneer een winkel bijvoorbeeld slecht draait en moet sluiten. Dan moeten alle wettelijke zaken zoals opzegtermijnen en –vergoedingen in orde zijn. Je kan dit altijd laten narekenen bij je ACV PULS contactpersoon. Als een hele hoop collega’s tegelijk ontslagen worden, spreken we van een collectief ontslag. Meestal volgen dan onderhandelingen tussen vakbonden en de werkgever om dit op een zo menselijk mogelijke manier af te handelen.

 • Bij ongunstige economische omstandigheden (bv. een faillissement) of omstandigheden die technische aanpassingen vergen, kan de werkgever overgaan tot ontslag.
 • Bij afdankingen dienen er wel voorrangsregels in acht te worden genomen waarbij rekening wordt gehouden met bekwaamheid, leeftijd, anciënniteit en gezinslasten. Ook moeten eerst alle mogelijkheden worden uitgeput om ontslagen te vermijden. Denk aan werkherverdeling, brugpensioen (SWT), aanwervingsstop, geen uitzendkrachten…
 • De werknemers moeten tijdig worden gewaarschuwd middels een aangetekend schrijven. Je kunt dan proberen om het probleem met de werkgever op te lossen om zo het dreigend ontslag af te wenden.

Ontslag om dringende redenen

 • Een ontslag wegens dringende reden wil je niet meemaken. Dat gebeurt meestal na een zware fout of bedrog. Neem in dat geval altijd contact op met je vakbondsafgevaardigde of een ACV PULS contactpersoon.

Ontslag wegens medische overmacht

 • In de sector wordt er een bijpassing voorzien gedurende de wettelijke opzegtermijn door de werkgever.