Ontwerp van VIA6-akkoord goedgekeurd

©Shutterstock

Na negen maanden van intens overleg bereikten de sociale partners uit zorg en welzijn vandaag een ontwerp van akkoord met de Vlaamse regering over de inzet van de middelen van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord (VIA6). Het gaat in totaal over een budget van 577 miljoen euro voor de private en publieke sectoren samen. ACV Openbare Diensten legt het ontwerp van akkoord de komende dagen voor aan de achterban.

Het beschikbare budget wordt besteed aan koopkrachtmaatregelen (412 miljoen euro) - die gedeeltelijk al in december 2020 werden onderhandeld - en aan kwaliteitsmaatregelen (165 miljoen euro), zoals bijkomend personeel, meer opleidingen, betere arbeidsomstandigheden, verhogen van de instroom …

Intersectoraal komen er maatregelen rond kwaliteitsvolle loopbanen, intersectorale samenwerking, drie weken opeenvolgende vakantie, actieplan zij-instroom en doorstroom, digitalisering …

Bovendien zijn er ook nog eens de middelen van het “uitbreidingsbeleid” dat in de ouderenzorg zal resulteren in de aanwerving van bijkomende personeelsleden.

Dankzij het VIA6-akkoord kunnen er de komende maanden duizenden extra arbeidsplaatsen in zorg en welzijn worden gecreëerd. 

Voor de publieke sector gaat het over minstens 853 VTE die bijkomend zullen worden aangeworven in de sectoren ouderenzorg (+680 VTE), kinderopvang (+123 VTE) en thuiszorg (+50 VTE). Die bijkomende tewerkstellingen moeten de werkdruk in de diverse sectoren verlagen.

Het akkoord bevat ook per deelsector gedetailleerde maatregelen waarover we de komende weken verder via onze website zullen communiceren.

Eveneens belangrijk in het ontwerp van akkoord is dat ook voor niet-VIA-personeel van de lokale besturen een budget van 30 miljoen euro wordt voorzien. Met dat ‘startbudget’ wordt de basis gelegd voor structurele  - al dan niet legislatuurgebonden - sectorale akkoorden voor alle personeelsleden van de lokale sector.

Er mag hier dus gerust gesproken worden van een historisch akkoord. Nooit eerder werd zo’n budget door de Vlaamse regering uitgetrokken voor koopkrachtmaatregelen, bijkomend personeel en kwaliteit in zorg en welzijn. Maar met het ontwerp van akkoord is het werk natuurlijk niet af. Nadat we groen licht krijgen van de achterban gaan we meteen aan de slag met de uitwerking van de concrete maatregelen zodat het personeel op de werkvloer ook effectief het verschil merkt.

Wordt dus vervolgd.


Personalization