Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.06 - Lokale en regionale besturen

Nieuw opleidingstraject 'Instroom A'

©Shutterstock

Werk je in een lokaal bestuur (gemeente, OCMW, Zorgbedrijf) maar niet in een ziekenhuis of woonzorgcentrum en zou je graag met behoud van loon zorgkundige of verpleegkundige worden? Dan biedt het nieuwe opleidingsproject “Instroom A” misschien mogelijkheden. 

Met het project “Instroom A” kunnen personeelsleden van de lokale besturen (die nu bijvoorbeeld werken in de gezinszorg, kinderopvang, cultuur, sport of administratie) met behoud van loon een opleiding volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2). Er is ook de mogelijkheid om een deeltijdse opleiding tot zorgkundige te volgen. Geïnteresseerden moeten zich inschrijven voor 4 april 2023!

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die op 31 augustus 2023 voldoet aan al deze voorwaarden: 

 • Je werkt in de lokale openbare sector maar niet in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis, dienst voor thuisverpleging, initiatief voor beschut wonen, dagverzorgingscentrum, wijkgezondheidscentrum of revalidatiecentrum. Als je in één van voornoemde instellingen werkt, kan je immers in aanmerking komen voor het project “Vorming 600”.
 • Je werkt tenminste halftijds als statutair of met een overeenkomst van onbepaalde duur, of je hebt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en een garantie van je werkgever dat, eenmaal je geselecteerd bent voor de opleiding, je verder in dienst wordt gehouden voor de duur van de opleiding. 
 • Je hebt minimum drie jaar ervaring in de lokale openbare sector. 
 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat je wilt volgen.
 • Je bent niet in het bezit van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde of van een masterdiploma.
 • Je bent niet in opleiding in een gekwalificeerd vormingstraject dat wordt gefinancierd met middelen van de fondsen sociale Maribel of van de sociale akkoorden van de non-profitsectoren.
 • Je hebt bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan van vijf jaar per studiejaar. 
 • Je wilt je verbinden om na het slagen van je opleiding minstens vijf jaar te werken als verpleegkundige of zorgkundige binnen de zorgsector. 

Hoe verloopt de selectie?

 • Eerst wordt er nagegaan of je aanvraag volledig is en of je aan alle voorwaarden voldoet.
 • Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de selectie. De selectie gebeurt op basis van objectieve criteria.
 • Na de selectie krijg je van de RSZ een bericht of je al dan niet geselecteerd bent. 
 • Als je geselecteerd bent, krijg je een “reglement werknemer Instroom A” waarmee je je akkoord moet verklaren. Ook je werkgever moet een “reglement werkgever Instroom A” voor akkoord ondertekenen.

Wat ontvang je tijdens de opleiding?

Je blijft tijdens de opleiding werknemer van je huidige werkgever en je ontvangt: 

 • je geïndexeerd brutoloon en loonschaalverhogingen; 
 • je eindejaarstoelage; 
 • je vakantiegeld en alle sociale voordelen toegekend door je werkgever aan het personeel (bijvoorbeeld maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering …).

Als je de opleiding tot verpleegkundige volgt, heb je geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties of op andere vergoedingen voor weekendwerk of werk op feestdagen … 

Andere informatie

Er zijn ook nog bepalingen in verband met de jaarlijkse vakantie, vergoeding voor verplaatsingen, vergoeding schoolkosten, arbeidsprestaties tijdens de vakantie … Die kan je terugvinden op de website van de RSZ.

Voldoe je aan de voorwaarden en ben je geïnteresseerd?

Vraag aan je werkgever de nodige formulieren, of download ze via de website van de RSZ.

Mail de formulieren vóór 4 april 2023 naar maribel@rsz.fgov.be

Nog vragen?

Contacteer één van onze gewestelijke secretariaten.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.