Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.01 - Brusselse overheid

Brusselse regering laat hoogste loonschalen veel sterker stijgen dan de laagste

De Brusselse regering gunt de hoogste rangen binnen de lokale besturen een loonsverhoging tussen de 5 en 15% terwijl de laagste loonschalen slechts 2% mogen stijgen. Onbegrijpelijk en oneerlijk!

In september 2021 ondertekenden de drie vakbonden een akkoord met de Brusselse regering. Daarin werd afgesproken dat de salarisvoorwaarden zouden verbeteren. Die waren de afgelopen 20 jaar nauwelijks gestegen, terwijl het leven alleen maar duurder was geworden. Een belangrijke eis van de vakbonden was dat zeker de laagste loonschalen erop vooruit moesten gaan. Die mensen worden namelijk het hardst getroffen door stijgende levenskosten.

De regering stemde in met een verhoging van 2 tot 3 %. Een verhoging die volstrekt onvoldoende is om hen uit de financiële onzekerheid en armoede te halen. Maar meer zat er niet in.

5000 à 7000 euro

De hoogste graden van de administratie (in het bijzonder de wettelijke graden = Gemeentesecretaris, Gemeenteontvanger, Secretaris-Generaal van het OCMW en OCMW-Ontvanger) maakten graag gebruik van het moment om ook een loonsverhoging te vragen. En o p 15 december vorig jaar kregen we daarrond een voorstel van minister Clerfayt. Tot onze grote verbazing stelden we vast dat daarin gesproken werd over een verhoging van de loonschalen met 5 tot 15%. Voor de hoogste niveaus kan er blijkbaar heel wat meer.

Wat moeten we daarvan denken? In een tijd waarin zelfs de personeelsleden van het middenkader het financieel moeilijk hebben en aan het eind van de maand moeten kiezen tussen rekeningen betalen of de koelkast vullen. 

Ja, personeelsleden uit de hoogste graden dragen een grote verantwoordelijkheid en zware werklast, maar daar worden ze al voor beloond met de hoogste loonschalen. Werknemers die 5000 à 7000 euro per maand verdienen zullen heel wat minder moeite hebben met het vullen van hun koelkast. Waarom moeten zij dan beloond worden met een navenant hogere loonstijging?

Wat moeten gemeentearbeiders of onderhoudspersoneel na vele jaren handenarbeid en zwaar werk daarvan denken? Wat moeten de kinderverzorgers die na 30 jaar fysiek uitgeput zijn daarvan denken? Wat moeten de overbelaste maatschappelijk werkers daarvan denken?

Oproep tot fatsoen

Wij maken ons niet al te veel illusies. Zodra de onderhandelingsperiode afloopt (op 26 januari), zal de regering het recht hebben om dit dossier gewoon door te voeren, met of zonder de steun van de vakbonden. Steun die wij absoluut niet van plan zijn te geven.

De realiteit van de werknemers op het terrein wordt volledig genegeerd door zowel politici als hoge ambtenaren. Wij kunnen alleen maar oproepen tot fatsoen. Herwaardeer de loonschalen op een eerlijke manier!

 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.