ACV Openbare Diensten neemt niet deel aan staking kinderdagverblijven

©Shutterstock

Wij krijgen heel wat vragen over de deelname van het ACV aan de staking bij sommige kinderdagverblijven van donderdag 1 april. De Nederlandstalige vleugel van ACV Openbare Diensten dient geen stakingsaanzegging in.

Begin deze week hebben de Franstalige vleugel van onze vakbond (CSC) en de socialistische vakbond (CGSP) een stakingsaanzegging ingediend voor de Franstalige kinderdagverblijven die worden opgevolgd en gecontroleerd door ONE. In laatste instantie zou de liberale vakbond (SLFP) zich ook aangesloten hebben, hoewel zij aanvankelijk niet zouden deelnemen.

Wie staakt er?

Het gaat niet om de kinderdagverblijven die onder Kind & Gezin vallen. Onze centrale ACV Openbare Diensten heeft intussen bevestigd dat het enkel om een staking aan Franstalige kant gaat. Omdat het om verschillende gemeenschapsmateries gaat, werd er dan ook geen stakingsaanzegging ingediend.

Mag ik toch staken?

Wie op individuele basis wil staken, heeft het recht dat te doen, maar je ontvangt geen stakersvergoeding.

Welke rol spelen wij?

Het ACV is er in de eerste plaats om zijn leden bij te staan op het terrein. Wie vragen heeft of met een probleem zit, kan ons steeds bereiken.

Wij blijven tussenkomen voor onze leden en en ons inzetten om de werkomstandigheden en lonen te verbeteren. De onderhandelingen daarover met het Brussels Gewest zijn aan de gang.

Personalization