Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

130.02 - Dagbladen

  Acties op 9 november – doe mee! #iksteundeactie

  Je hebt het wellicht al gehoord: op 9 november voert het ACV actie in heel het land. Ook ACV Puls is van de partij om de problemen aan te kaarten waar iedereen van wakker ligt. Doe ook jij mee?

  Download ons materiaal.
  Je kan de ACV-standpunten ook lezen op: www.hetacv.be/actie.
  • Prijzen exploderen en de energiefacturen zijn onbetaalbaar.
  • De regering snoeit in ouderschapsverlof terwijl de kinderopvang kreunt.
  • De regering snoeit in tijdkrediet en landingsbanen terwijl het langdurig aantal zieken toeneemt.
  • De regering duwt werknemers noodgedwongen in een flexi-job.
  • De regering ontneemt werknemers inspraak in loon en welzijn. Vrije loononderhandelingen worden door de loonnormwet geblokkeerd.

  Het kan anders. ACV Puls ziet oplossingen. Lees hieronder hoe het anders kan.

  Onze oplossingen voor de energiecrisis

  De energiecrisis vergt structurele oplossingen. Op korte termijn is er dringend nood aan maatregelen die de koopkracht verhogen voor een zeer groot deel van de bevolking. De losgeslagen energiemarkt moet aan banden gelegd worden en de stijgende prijs van benzine en diesel moet aangekaart worden. Energie moet kortom duurzaam, fair, betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Wij stellen volgende antwoorden voor:

  • Een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Energie mag geen speelbal meer zijn van de liberale markt en speculatie.
  • Rechtvaardige fiscaliteit, want energiebedrijven maken woekerwinsten.
  • Een uitbreiding van het sociaal energietarief naar middenlage inkomens met automatische toekenning. Het sociaal tarief baseert zich op de marktprijs: voor mensen met een vast tarief kan dit nefaster uitkomen.
  • Fiscale hervormingen die de omslag naar klimaatneutrale energieproductie, verwarming, mobiliteit en industrie stimuleren en helpen realiseren.
  • Energiezuinig wonen is niet voor iedereen weggelegd; wij vragen een renovatiemaatschappij in de regio’s die collectief oplossingen biedt.
  • De huurpremie voor huurders moet verbeterd worden.
  • De vervoersarmoede en de mobiliteitskloof moet bestreden worden:
  • De forfaitaire kilometervergoeding moet meer dan 1 keer per jaar worden verhoogd.
  • Daarnaast moet het openbaar vervoer breder beschikbaar zijn en kosteloos voor wie er op aangewezen is voor het woon-werkverkeer.
  • Verplichte terugbetaling woon-werkverkeer in alle sectoren.
  • Wij willen extra inspanningen voor duurzame combinaties van vervoer (fiets, openbaar vervoer, carpooling en meer).

  Onze oplossingen rond loon en koopkracht

  De index, vrije loononderhandelingen en sociale uitkeringen zijn dé sleutels om de koopkracht van iedereen te waarborgen.

  De index

  De aanvallen van de werkgevers op de index moeten stoppen. Krijg je pas in januari een loonindexering? Dan verlies je koopkracht. De 480.000 bedienden en kaderleden van wie het loon pas in januari geïndexeerd wordt, verliezen het meest. Hoe minder indexering, hoe groter het koopkrachtverlies. We rekenden het voor je uit, het opbouwend verlies per indexeringsmechanisme:

  Type indexeringsmechanisme Gecumuleerd verlies in euro tussen feb. 2021 en jan. 2023
  Geen indexering:      /
  1x per jaar in januari 5219,95 euro
  1x per jaar in juli 2840,46 euro
  2x per jaar 2308,84 euro
  4x per jaar 2080,12 euro
  Indexering sociale uitkeringen 1560,91 euro
  Indexering salarissen overheid 2055,63 euro

   

  Onze oplossingen:

  • 1,7% van de werknemers valt onder een paritair comité zonder index. Tijd voor een indexmechanisme voor alle werknemers
  • De geldende gezondheidsindex houdt geen rekening met de benzine- en dieselkosten; neem deze dus op in de index.
  Loononderhandelingen
  • Vrije loononderhandelingen zijn nodig: veel bedrijven maken steeds grotere winsten. Wij eisen een eerlijk deel van de koek!
  • De loonwet zet het loonoverleg op slot: stop met de bevriezing van de lonen.
  • De loonstop maakt dat vele werknemers moeten bijklussen in een flexijob: geef hen een hoger loon en deeltijdsen het recht op een hoger contract.
  • Een te laag loon en job-onzekerheid duwt mensen in onzekerheid en maakt hen ziek. Stop deze flexi-politiek.
  Sociale uitkeringen
  • Maak ze nu meteen welvaartsvast:  dit is de aanpassing van de sociale uitkeringen pensioen, werkloosheid, ziekte, …in gelijke mate als de stijging van de lonen
  • koppel het groeipakket (kinderbijslag) opnieuw aan de index : stop met besparen op het groeipakket
  • Coronawerkloosheid: we willen eindelijk de gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

  Onze oplossingen voor de balans werk-privéleven

  Een einde aan de flexi-jobs, betere kinderopvang, tijdskrediet, landingsbanen en thematische verloven zijn cruciaal.

  Flexi-jobs – “De stop erop!”
  • Stop de uitbreiding van flexi-jobs. De beslissing om flexi-jobs toe te laten in de zorg is een achteruitgang voor het personeel én zal de personeelsuitstroom erger maken. Voor een logistiek medewerker in een ziekenhuis met vijf jaar ervaring ligt het flexi-job loon minstens 32% lager dan het loon van een medewerker met een gewoon contract.
   Flexijobbers worden daarnaast nog meer benadeeld: ze krijgen géén toeslagen betaald voor flexibel avond-, weekend- of nachtwerk en voor overuren, en er wordt niet bijgedragen voor het pensioen, de eindejaarspremie, vakantiedagen en inhaalrust. Werken in de zorg- en welzijnssectoren zal gevoelig minder aantrekkelijker worden.
  • Ook in de winkelsector en de bioscoopzalen lonken de flexijobs.
  Kinderopvang
  • De kinderopvang kreunt. Negen kinderen per werknemer is teveel. Investeer voor betere jobs en het welzijn van onze kinderen.
  Tijdskrediet, landingsbanen en thematische verloven

  Deze regering snoeit hard in tijdkrediet, landingsbanen en thematische verloven. In de praktijk betekent dit dat het veel werknemers onmogelijk gemaakt wordt om het op het einde van de loopbaan wat rustiger aan te doen. Iedereen moet werken tot 67. Ziekte is vaak het gevolg. Een overzicht van de ingrepen van de regering Vivaldi die op 1 januari 2023 ingaan:

  • De uitkering voltijds tijdkrediet voor kinderzorg geldt voortaan enkel voor kinderen jonger dan 5 i.p.v. 8 jaar en vanaf 3 in plaats van 2 jaar anciënniteit voor nieuwe instromers.
  • De uitkering Tijdkrediet kinderzorg gaat van maximum 51 naar 48 maanden.
  • De toeslagen Tijdkrediet, Thematisch Verlof of loopbaanonderbreking vanaf 5 jaar anciënniteit of vanaf de leeftijd van 50 jaarlandingsbanen worden afgeschaft voor nieuwe instromers.
  • Halftijds Tijdkrediet is enkel nog mogelijk vanuit voltijdse tewerkstelling i.p.v. vanaf 75% tewerkstelling.
  • Voltijds Tijdkrediet kan enkel nog mits tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving.

  Onze oplossingen:

  • Wij eisen een verbetering van tijdkrediet, ouderschapsverlof en landingsbanen met betere uitkeringen en pensioen op 65.
  • Wij eisen betere verlofregelingen