Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

130.01 - Drukkerijen en grafische kunstbedrijven

Syndicale premie 2023 in de drukkerijen

Referteperiode

1 oktober 2022 - 30 september 2023.

Wanneer heb ik recht?

Je hebt recht op een volledige premie als je gedurende de volledige referteperiode  gewerkt hebt in een onderneming die behoort tot de grafische sector en lid bent van  een vakbond.

In volgende situaties heb je ook recht op een volledige premie.

 • Je was tijdelijk werkloos omwille van economische redenen.
 • Je werd tijdens de referteperiode volledig uitkeringsgerechtigde werkloze,  waardoor je minder dan 12 maanden gewerkt hebt.
  • Als bijkomende voorwaarden moet je één jaar ononderbroken anciënniteit  hebben in de sector en minstens drie maanden lid zijn van een vakbond op  het ogenblik van het ontslag.
 • Je bleef ingeschreven in het personeelsregister (bv. ziekte).

Je krijgt een premie pro rata als je tijdens de referteperiode:

 • Minder dan 12 maanden gewerkt hebt.
  • Je krijgt dan per gewerkte maand 1/12de van de premie.
 • Met pensioen gaat.
 • Als jongere voor het eerst aan de slag ging in de sector.

In al deze gevallen geldt als bijkomende voorwaarde dat je minstens één maand moet  gewerkt hebben en lid moet zijn van een vakbond. Heb je minder dan 12 maanden  gewerkt, dan moet je drie maanden lid zijn van een vakbond.

Je krijgt een bijzondere syndicale premie als je met SWT bent of werkloos en ouder dan 50 jaar bent.

 • Als bijkomende voorwaarde moet je minstens 10 jaar anciënniteit hebben in de  sector en zonder onderbreking volledig werkloos gebleven zijn sinds je ontslag.

Heb je recht op deze premie, dan krijg je een premiekaart van jouw werkgever.

Bedrag

 • Je bent actief:
  • Je krijgt € 145 of € 12,08/maand.
 • Je geniet van SWT (brugpensioen) of je bent werkloos en ouder dan 50 jaar:
  • Je krijgt € 95,20 of € 7,93/maand.
 • Je bent volledig werkloos en jonger dan 50 jaar:  
  • Je krijgt € 76 of € 6,33/maand t.e.m. het tweede jaar volledige werkloosheid.

Betaling

De syndicale premie wordt betaald vanaf dinsdag 16 januari 2024.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.