Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

PC 314 - Kappers, fitness en schoonheidszorgen

PC 314 - Kappers, fitness en schoonheidszorgen

Tussenkomst in de kosten voor kinderopvang

Wie heeft er recht? 

Alle werknemers van een onderneming die deel uitmaakt van het Paritair Comité 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitnesscentra) waarvan de kinderen jonger dan 3 jaar naar een erkende kinderopvang gaan, kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang. 

Beide ouders kunnen genieten van een tussenkomst in de kosten van de kinderopvang per dag van opvang. Indien beide ouders tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever, wordt de tussenkomst in kosten slechts aan één van de ouders toegekend.

Het bedrag?

De tussenkomst bedraagt € 5 per dag effectieve opvang, zolang het kind de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt, ongeacht het aantal uren opvang per dag. De tussenkomst bedraagt voor elke gerechtigde werknemer maximaal € 600 per kind per jaar.

Nodige bewijsstukken?

De aanvraag dient volgende documenten te bevatten: 

  1. Bij de eerste aanvraag, een uittreksel van de geboorteakte van het kind voor wie je de tussenkomst aanvraagt of elk ander document dat je afstammingsband met het betrokken kind bewijst. 
  2. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden.
  3. Kopie van het fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen die de opvangdagen van het betreffende jaar vermeldt waarvoor je een tussenkomst aanvraagt. Opgelet: Hetzelfde attest is bruikbaar voor beide ouders!

Hoe aanvragen?

De werknemers kunnen hun dossier rechtstreeks indienen bij hun vakbond, bij een ACV-dienstencentrum of bij een secretariaat van ACV bouw - industrie & energie.

Wanneer vindt de betaling plaats?

De betaling wordt ten vroegste uitgevoerd op 1 juli van het jaar waarin het fiscaal attest wordt afgeleverd en ten laatste op 31 december van het jaar van ontvangst van de ingediende dossiers.

Download hier het aanvraagformulier voor de tussenkomst in kosten voor kinderopvang van kinderen jonger dan 3 jaar.