Reactie op het Vlaams regeerakkoord: VRT

VRT, kwaliteitsvolle openbare omroep onder verscherpt toezicht, met toegeknepen beurs, ten dienste van politiek en private mediabedrijven

Vlamingen zijn voor de consumptie van media een apart volkje wat betreft voorkeuren. Ze blijven meer dan elders in Europa kranten lezen. Ze smaken meer dan elders de mediaproducties van eigen bodem in de eigen taal. Het is niet meer dan normaal dat de nieuwe Vlaamse regering in zijn Vlaams regeerakkoord inzet op een sterke Vlaamse mediasector.

De VRT moet daarbij de kwaliteitsnorm stellen en tegelijkertijd evolueren naar een moderne, slanke en slagkrachtige mediaorganisatie. De hoofdopdracht blijft bij informatie, educatie, cultuur, sport en kwaliteitsvolle ontspanning. Niets aan de hand zou je kunnen denken, want hierop wordt in de huidige beheersovereenkomst al volop ingezet.

Zorgwekkend voor ACV VRT is dat de VRT onder een soort van verscherpt toezicht wordt gesteld. Respect voor pluralisme krijgt een verhoogde aandacht. Een breed geschakeerd palet aan opinies moet aan bod komen en de hoogste standaarden van neutraliteit op websites en programma’s moeten aan bod komen. Het zal gedaan zijn om tegen de schenen te stampen.

Dit verscherpt toezicht wordt ook een speerpunt van de nog te onderhandelen nieuwe VRT-beheersovereenkomst. De maatschappelijke positie en taakstelling worden in vraag gesteld. De afspraken worden vernieuwd en de doelstellingen concreter. De meer nauwgezette opvolging van de beheersovereenkomst zet de VRT onder een vorm van politieke curatele. ACV VRT vreest voor de aantasting van de onafhankelijkheid van de Vlaamse publieke omroep.

Een ander aspect van het verscherpt toezicht is dat de VRT de ‘krachtige’ Vlaamse private mediabedrijven niets in de weg mag leggen bij hun zoektocht naar succes en winst. Enkel wat commercieel niet interessant is, mag de VRT nog produceren. De VRT moet marktversterkend zijn voor de hele Vlaamse mediasector. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat de VRT dat nu al volop doet. Inspanningen om dit met een onafhankelijke studie duidelijk te maken zijn in dovemansoren gevallen. 

De VRT had tot nu toe de opdracht om meer digitaal te worden in zijn aanbod. Ze slaagt daar goed in. De nieuwswebsite en de nieuwsapp zijn de referentie wanneer de natie betrouwbaar nieuws nodig heeft. Het is verontrustend dat deze inspanningen ten prooi dreigen te vallen aan een versmachtend keurslijf. Hoe kan de VRT via zijn digitale platformen een breed geschakeerd palet van opinies aan bod laten komen wanneer deze niet langer dan een paar lijnen tekst mogen zijn? Hoe kunnen jongeren worden bereikt met een kwaliteitsvol aanbod aan nieuws, duiding en opinie wanneer dit enkel kan via de lineaire kanalen en korte, oppervlakkige digitale flashes. Dit is een dijk van een tegenstelling en een keuze die ACV VRT niet begrijpt.

Naast personeelsgevolgen door de inkrimping van het digitale aanbod, vreest ACV VRT ook voor personeelsgevolgen door een inperking van de commerciële inkomsten van de VRT. De ‘aangepaste’ reclameplafonds zullen nog maar eens de druk op de personeelsaantallen verhogen. Na 5 moeilijke jaren van werken aan een media-aanbod met toegeknepen beurs, dreigen daar nog eens 5 jaren bovenop te komen. Vreemde keuze van een nieuwe Vlaamse regering die tijdens zijn regeerperiode graag zal uitpakken met de realisatie van een nieuw en modern mediagebouw aan de Reyerslaan. Op de gevel zal het turquoise glazuur wellicht glanzen, het interieur van het gebouw dreigt mat uit te slaan door een kapot bespaarde en onder verscherpt toezicht gestelde mediaorganisatie.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.