Reactie op het Vlaams regeerakkoord: Visserij

Onze visserijvloot kalf zienderogen af. We hebben het probleem van de verouderde vloot, te weinig personeel én de nakende Brexit waardoor onze vissersgronden dreigen weg te vallen. ACV-Transcom is tevreden met het standpunt rond het sluiten van akkoorden met Groot-Brittannië om de visgronden voor onze vissersvloot te vrijwaren. Anders moeten we ook proactief naar andere mogelijkheden zoeken. 

Groot probleem waar geen antwoord op gegeven wordt is dat Europese financiële middelen of financiële ondersteuning niet mogen gebruikt worden voor vernieuwbouw van onze verouderde vissersvloot. Vlaanderen dien daar de nodige stappen te zetten zodat ook hier innovatie en duurzaamheid haar intrede kan doen. Dit met de nodige aandacht voor de veiligheid van onze vissersvaartuigen en de vissers. Daarnaast dient ook de nodige promotie en aandacht aan het visserij-onderwijs om meer mensen toe te leiden naar dit mooie beroep om onze vissersvloot stabiel te houden en te vermijden dat ze volledig in Nederlandse handen raakt. 

De investeringen in aquacultuur - waar deze Vlaamse overheid zelf van stelt dat het een complex productieproces is, hoge investeringskosten heeft, te maken heeft met enorme internationale concurrentie en complexe regelgeving – moet volgens ons dan ook niet prioritair. Het staat zelfs haaks op de liberale filosofie van dit regeerakkoord. 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.