Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sociale dumping aan boord van Belgica

Het oceanografisch onderzoeksschip Belgica, eigendom van de federale overheid, riskeert bij een inspectie door de havenautoriteiten in een niet-Belgische haven aan de ketting te worden gelegd. Dit omdat de Franse rederij Genavir, die instaat voor het beheer van de Belgica, de ‘Maritime Labour Convention’ op verschillende punten overtreedt. Dat kwam ACV-Transcom te weten. De centrale van de christelijke vakbond, die onder meer de werknemers in de maritieme sector vertegenwoordigt, richtte zich tot de bevoegde ministers en staatssecretaris in de federale regering met de vraag om komaf te maken met de sociale dumping aan boord van de Belgica, maar kreeg geen enkele reactie.

De Belgica wordt in de Belgische wateren en daarbuiten ingezet om aan wetenschappelijk onderzoek te doen, ter ondersteuning van de zogenaamde blauwe economie. Denk aan duurzame visserij, windmolens op zee en energieopslag voor de kust. En daarnaast kan het schip ook dienen als interventieplatform bij rampen. Aan boord voeren officieren van de Belgische marine het commando, bijgestaan door elektrotechnische officieren uit Frankrijk. De rest van de bemanning bestaat vooral uit Letten.

Dat het Federaal Wetenschapsbeleid als vertegenwoordiger van de Belgische Staat, die dus eigenaar is van de Belgica, het onderzoeksschip door een Franse rederij laat beheren, doet al de wenkbrauwen fronsen. Maar nog verrassender is dat Genavir heeft geprobeerd om in Letland een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten voor de bemanningsleden die uit dat land komen. Zo vernam ACV-Transcom van een Letse collega-vakbond. Een Letse vakbond kan echter geen cao’s afsluiten voor de bemanning van een schip dat onder Belgische vlag vaart. Bovendien lijkt Genavir niet te weten dat de bemanning die tussen twee opdrachten in, als de Belgica aangemeerd ligt in de haven van Zeebrugge, aan boord blijft, ongeacht de nationaliteit van de zeelieden, altijd onder de Belgische arbeidsvoorwaarden aan het werk is. Een en ander zorgt ervoor dat de Belgica bij een eventuele inspectie door de havenautoriteiten in een niet-Belgische haven riskeert om een vaarverbod opgelegd te krijgen tot alle inbreuken op de ‘Maritime Labour Convention’ zijn opgelost.

ACV-Transcom heeft in eerste instantie federaal minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne, diens collega van Financiën Peter Van Peteghem, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, toenmalig minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne, minister van Defensie Ludivine Dedonder en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine, belast met Wetenschapsbeleid, ingelicht over de sociale dumping aan boord van de Belgica en hen gevraagd om dit ernstig probleem meteen aan te pakken. Helaas zonder resultaat. “De excellenties reageerden zelfs niet op onze melding”, zucht algemeen sectorverantwoordelijke Maritiem-Luchtvaart Kurt Callaerts, die de verzamelde info intussen ook bezorgde aan de leden van de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen in het federaal parlement. “We dringen erop aan dat de federale regering meteen optreedt tegen de sociale dumping aan boord van de Belgica en bij voorkeur ineens ook een geheel Belgische bemanning installeert.”

Je centrale op sociale netwerken