Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Rekenhof vraagt update regeling zware beroepen

Het Rekenhof vraagt de regering om te onderzoeken of de regeling voor zware beroepen van ambtenaren nog voldoende overeenstemt met de realiteit. In 2018 bereikten de overheidsvakbonden een akkoord over een nieuwe objectieve regeling voor zware beroepen, maar de regering heeft nagelaten om deze hervorming uit te voeren.

De zware beroepen van de ambtenaren worden geregeld via de tantièmes of pensioenbreuken. Die regeling zorgt ervoor dat men ten vroegste vanaf 60 jaar én nooit meer dan twee jaar vroeger dan normaal met pensioen kan. En ze houdt ook in dat men op die vroegere datum toch een volledig pensioen kan opbouwen. Het Rekenhof vraagt om dit systeem te onderzoeken en ervoor te zorgen dat iedereen die onder dit systeem valt ook daadwerkelijk een zwaar beroep heeft. Een bezorgdheid die we delen.

Het akkoord van 2018 over de zware beroepen houdt in:

-        dat het stelsel van voordelige pensioenbreuken in de publieke sector wordt vervangen door een ruimer stelsel van zware beroepen. Het budgettaire kader wordt daarbij behouden.

-        dat wie een zwaar beroep heeft ofwel vroeger met pensioen kan, ofwel een extra bonus krijgt om langer te werken. Het werken met beroepscategorieën houdt de regeling beheersbaar. Er is ook een specifiek luik voor mensen met een beperking.

We zien in de vraag van het Rekenhof een aansporing om dit akkoord eindelijk uit te voeren. 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=ceb7394c-4e33-46f0-809c-4218d9d33dac

Je centrale op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.