ACV-Transcom Spoorwegen informeert!

De Belgische Spoorwegen verlengen het CORONA-ouderschapsverlof niet in juli en augustus !

De superkern heeft op 6 juni beslist om het CORONA-ouderschapsverlof te verlengen van 1 juli tot 31 augustus 2020.

Wij vernamen at de Belgische Spoorwegen deze verlenging niet zal toestaan. HR Rail argumenteert dat naast de gebruikelijke verlofdagen, kredietdagen en compensatiedagen er nog de mogelijkheid bestaat om de loopbaan deeltijds of voltijds te onderbreken. Het gewone ouderschapsverlof blijft ook nog mogelijk.


We zijn er ons van bewust dat tijdens de verlofperiode juli en augustus niet iedereen verlof kan verkrijgen. De aanvragen van het CORONA-ouderschapsverlof kan het toekennen van verlof aan de niet-vragers van het CORONA-ouderschapsverlof onder druk zetten.

Maar … door een algemeen verbod tot verlenging uit te vaardigen kunnen personeelsleden die in hun werkzetel, waar de werklast het wel toelaat, ook dit specifiek verlof niet aanvragen om hun kinderen op te vangen !

 

Deze beslissing van de Belgische Spoorwegen, zelfs al is die wettelijk mogelijk, kan daarom niet op de steun rekenen van ACV-Transcom !

Personalization