Vervoer over de weg: erkenning belang generieke gids

Net als vele andere sectoren zijn ook de sector transport/logistiek en de sector handel in brandstoffen aan de slag gegaan met de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkvloer tegen te gaan. Deze gids biedt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de diverse sectoren. Dit om er voor te zorgen dat alle activiteiten in zo veilige en gezond mogelijke omstandigheden kunnen uitgevoerd worden.

Zowel in de sector transport/logistiek als in de sector handel in brandstoffen erkennen vakbonden en werkgeversfederaties het belang van deze generieke gids en dringen zij aan op een volledige en correcte toepassing van de aangereikte maatregelen. Maar beide sectoren gaan ook een stapje verder en verspreiden een aanvullende verklaring bovenop deze tekst.

Het is nu aan de individuele werkgevers en werknemers actief in die sectoren om deze maatregelen nauwgezet toe te passen. Enkel op die manier kan de gezondheid op de werkvloer gewaarborgd worden. ACV-Transcom wil ook nog eens het belang van het sociaal overleg benadrukken : het CPBW en de syndicale delegatie hebben een belangrijke rol te vervullen in deze problematiek. Dit wordt door sommige werkgevers onvoldoende gerespecteerd…

Wie van mening is dat de maatregelen op zijn of haar bedrijf niet worden gerespecteerd mag ook altijd contact opnemen met het secretariaat van ACV-Transcom in de regio.

Onderstaand vind je de afspraken in beide sectoren…

Klik hier voor de afspraken in de brandstoffenhandel

Klik hier voor de afspraken in de sectoren Transport en Logistiek

hier kan je algemene generieke gids ook nog inkijken.

Personalization