Spoorwegen : Arrest over minimale dienstverlening

Hierna vind je het integrale persbericht dat het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-Transcom en ACOD-Spoor gisteren verspreidde :

Brussel, 14 mei 2020.

Arrest van het Grondwettelijk Hof inzake de minimale dienstverlening

Het Gemeenschappelijk Front ACOD / ACV-Transcom betreurt het arrest van de Raad van State inzake de minimale dienstverlening.

We hadden uiteraard gehoopt dat het Hof de grondrechten van werknemers, dat het recht op collectieve actie en het recht op collectieve onderhandelingen beter zou beschermen.

Het organiseren van een treindienst met "vrijwilligers" betekent niet dat deze grondrechten gegarandeerd zijn (druk op arbeiders om niet deel te nemen aan de staking, onmogelijkheid om tot de laatste dag vrij te onderhandelen omdat 72 uur voor de staking de werknemers zich moeten uitspreken, ...). 

Een ander belangrijk element is het feit dat een werknemer, die heeft vergeten om zijn verklaring in te dienen, niet kan worden gestraft.

Het Hof oordeelt dat vreedzame piketten mogelijk moeten blijven (de tekst van de wet kan immers  leiden tot het verbod ervan).

Maar belangrijk is dat dit arrest ons als syndicale organisatie niet verbiedt, om met alle middelen in ons bezit zijn, de rechten van het spoorwegpersoneel te blijven verdedigen. 

Personalization