skeyes doet niet mee aan gecentraliseerde opleiding luchtverkeersleiders

ACV-Transcom betreurt dat skeyes niet op internationaal niveau wil samenwerken aan gemeenschappelijke standaarden en uitwisseling van expertise voor de opleiding van luchtverkeersleiders. België is daarmee de enige nationale ANSP binnen het samenwerkingsblok van Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en België (Functional Airspace Block Europe Central / FABEC) die niet meedoet. Een gemiste kans gezien de hoge opleidingskosten en het gebrek aan luchtverkeersleiders waar we mee kampen.

De vier opleidingscentra die actief zijn binnen de samenwerking “FABEC”, deze van het Duitse DFS, het Franse ENAC, het Nederlandse LVNL en het Zwitserse Skyguide gingen een samenwerking aan om te komen tot een betere en superieure basisopleiding voor luchtverkeersleiders. Ze doopten deze om tot de “FABEC ATCO Basic Training V.3.0”. Ook de verschillende nationale veiligheidstoezichthouders van deze landen gaven hun zegen over de nieuwe gemeenschappelijke opleiding.

Binnen de nationale luchtverkeersleidingscentra wordt dit omschreven als een mijlpaal in de verdere ontplooiing en opleiding van de toekomstige luchtverkeersleiders. 

Centraal in deze nieuwe training staan innovatieve methodes inzake pedagogie, gezamenlijke procedures, en de uitwisseling van opleiders, expertise en goede praktijken. Zo kunnen de opleiders en centra van elkaar leren. Daarboven is er een gemeenschappelijke sokkel gemaakt voor het testen van de aspirant verkeersleiders en is er een gemeenschappelijke trainingscursus gebaseerd op de wettelijke vereisten.

Binnen het drukste vlieggebied van Europa worden hiermee gezamenlijke opleidingsafspraken, uitwisseling en samenwerking gegenereerd. Een voordeel gezien de hoge opleidingskosten en het gebrek aan luchtverkeersleiders waarmee we kampen.

Skeyes doet het zelf

Maar… skeyes weigert op deze kar te springen. Nochtans zijn er heel wat voordelen!

Na de totale roofbouw op haar eigen opleidingscentrum ging skeys in september 2018 in zee met Entry Point North, een opleidingscentrum van de Deense, Zweedse en Ierse ANSP’s (luchtverkeersleidingscentra). Daartoe startten ze een eigen filiaal op in België waar skeyes voor 50% in participeert en willen ze de opleiding van de luchtverkeersleiders volledig in private handen geven. 

Dit niet-transparante vehikel genereert ook financiële stromen van en naar skeyes en Entry Point North via Entry Point North Belgium (EPNB). Verder gebeuren er nog meer zaken die het daglicht niet mogen zien. Bijvoorbeeld wilde skeyes de reglementen van Entry Point North die de cursisten moeten handtekenen enkel voorlezen in plaats van ze te bezorgen! 
De feedback die wij ontvingen over EPNB was trouwens allesbehalve. We vragen ons dan ook vooral af waarom skeyes en België toch liever in zee gaan met Denen, Ieren en Zweden in plaats van mee te stappen in een samenwerking binnen een bestaande structuur, de FABEC die een win-win kan creëren met de andere eigen opleidingscentra. Opleidingscentra die – net als het vroegere Belgocontrol trainingscentrum – een enorme knowhow hebben opgebouwd om luchtverkeersleiders in hun luchtruim op te leiden. 

Misschien spelen er andere ‘belangrijkere’ aspecten? Is men bij Entry Point North welwillender om de opleiding en de inhoud te vergemakkelijken? De tijdsduur in te korten? En de veiligheid dus meer op het spel te zetten… Zijn er misschien lucratieve financiële stromen? Dit is sowieso de privatisering van de opleiding van luchtverkeersleiders zonder dat er nog enig degelijk extern toezicht is. 

De werking van het DGLV (BSA) is immers al jarenlang een zorgenkind. Dat is in de luchtvaartwereld alom geweten. En aangezien zo ook de controle van de personeelsvertegenwoordigers binnen skeyes volledig wegvalt, krijgt men carte blanche inzake de opleiding en de kwaliteit ervan.

ACV-Transcom betreurt dat skeyes zich liever inlaat met luchtverkeersleidingscentra van buiten de FABEC in plaats van mee in de samenwerking en de schaalvergroting te stappen en te genieten van alle voordelen die ermee samenhangen binnen de FABEC en met de ons omringende landen. Skeyes zal zich zo meer en meer isoleren, wat nefast zal zijn voor het bedrijf en haar personeel. ACV-Transcom zal hieromtrent ook meer uitleg vragen op het volgende paritair comité van skeyes.

Personalization