Personalization

AFGELAST - Stop racisme! Betoging voor gelijke rechten op 21 maart

Brussel
Noordstation
Stefaan Peirsman
stefaan.peirsman@acv-csc.be

Het ACV roept op tot deelname aan de derde nationale betoging die kadert in de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.


21/3 – Manifestatie ‘stop racisme’ geannuleerd

  • De nationale manifestatie ‘stop racisme’ van 21 wordt door de maatregelen in het kader van Corona geannuleerd.
  • Het nationaal platform 21/03 dat de manifestatie organiseert, plant wel enkele andere alternatieve acties. Later meer daarover.

Waarom manifesteren?

Racisme is niet beperkt tot dagelijkse vernedering van mensen met kleur of mensen met een migratie-achtergrond. De jarenlange normalisering van racisme leidt steeds vaker tot nog meer racisme, het is een soort sneeuwbaleffect. 

Er is nog geen federale regering, en het is maar de vraag of die er tegen 21 maart wél al zal zijn. Maar het is duidelijk dat vreemdelingen ook op dit niveau geviseerd gaan worden, net als op het regionale niveau. Zo heeft de Vlaamse regering heel wat rechten voorwaardelijk gemaakt (wie naar Vlaanderen komt zal pas na 10 jaar recht hebben op een sociale woning, op hulp uit de Vlaamse zorgkas voor ondersteuning van mensen met een handicap, e.d.), asielzoekers verliezen een deel van de kinderbijslag, inburgering wordt verplicht en duur, er is zelfs bespaard op sociale tolken.

In afwachting van het verplichte inburgeringsattest heeft men veel minder kans op werk, op een betaalbare woning, etc. Als de inburgeraar start met zijn traject moet hij onmiddellijk actief worden op de arbeidsmarkt, een huis zoeken, les volgen, etc…
  
Tegelijk wordt het middenveld afgebroken, zeker die organisaties die de mensen die door de voorgaande maatregelen getroffen worden ondersteunen en een stem geven, hebben het hard te verduren. Vlaanderen stapt uit UNIA (in 2023) en de expertise van UNIA wordt permanent openlijk in twijfel getrokken door prominente politici. 

Federaal is in de vorige legislatuur door intense besparingen bij Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken al een bewuste chaos gecreëerd. Door personeelstekort duren asielaanvragen opnieuw tergend lang, vluchtelingen moeten in slechte omstandigheden, zoals overbevolkte asielcentra, soms zelfs in tenten, vaak meer dan een jaar wachten op hun al dan niet erkenning. Men sloot zoveel asielcentra dat er zogezegd opnieuw een asielcrisis dreigt. In alle verschillende diensten van Fedasil en vreemdelingenzaken is er een acuut personeelsgebrek, waardoor zowat alles in het honderd loopt. Het lijkt niet meer of minder dan een doelbewuste verrottingsstrategie.

België, zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië  blijven in Europa onderaan de ladder bengelen wat betreft toegang voor mensen met een migratieachtergrond tot de arbeidsmarkt. Nergens is de kloof tussen autochtonen en mensen met een migratie achtergrond zo groot als in ons land. 

Door de algehele politieke impasse ziet extreem-rechts tegelijk zijn kans schoon om nog meer vooruitgang te boeken. Veel burgers zijn, vaak niet onbegrijpelijk, misnoegd. Ze voelen zich miskend, onrechtvaardig en ongelijk behandeld. Ze trappen in de val en geven vreemdelingen de schuld van vele problemen. Wie al eens op sociale media vertoeft zal allicht niet uit de lucht komen gevallen als we zeggen dat er vooral daar een discours heerst van platvloers racisme, haat en fake news. Wie pleit voor solidariteit en humaniteit wordt meteen in het hoekje van de naïvelingen gezet, de geest is uit de fles. 

Als ACV kunnen wij niet langer aan de kant blijven staan, we moeten duidelijk maken dat racisme niet kan. Extreem-rechts drijft op het racisme dat het zelf steeds vaker versterkt. Racisme stoppen is extreem-rechts stoppen. We moeten nu het tij keren voor het te laat is, daarom neemt het ACV-CSC deel aan de betoging van 21 maart.  

21/03 AFGELAST - Stop racisme! Betoging voor gelijke rechten op 21 maart

Meer informatie


21/3 – Manifestatie ‘stop racisme’ geannuleerd

  • De nationale manifestatie ‘stop racisme’ van 21 wordt door de maatregelen in het kader van Corona geannuleerd.
  • Het nationaal platform 21/03 dat de manifestatie organiseert, plant wel enkele andere alternatieve acties. Later meer daarover.

Waarom manifesteren?

Racisme is niet beperkt tot dagelijkse vernedering van mensen met kleur of mensen met een migratie-achtergrond. De jarenlange normalisering van racisme leidt steeds vaker tot nog meer racisme, het is een soort sneeuwbaleffect. 

Er is nog geen federale regering, en het is maar de vraag of die er tegen 21 maart wél al zal zijn. Maar het is duidelijk dat vreemdelingen ook op dit niveau geviseerd gaan worden, net als op het regionale niveau. Zo heeft de Vlaamse regering heel wat rechten voorwaardelijk gemaakt (wie naar Vlaanderen komt zal pas na 10 jaar recht hebben op een sociale woning, op hulp uit de Vlaamse zorgkas voor ondersteuning van mensen met een handicap, e.d.), asielzoekers verliezen een deel van de kinderbijslag, inburgering wordt verplicht en duur, er is zelfs bespaard op sociale tolken.

In afwachting van het verplichte inburgeringsattest heeft men veel minder kans op werk, op een betaalbare woning, etc. Als de inburgeraar start met zijn traject moet hij onmiddellijk actief worden op de arbeidsmarkt, een huis zoeken, les volgen, etc…
  
Tegelijk wordt het middenveld afgebroken, zeker die organisaties die de mensen die door de voorgaande maatregelen getroffen worden ondersteunen en een stem geven, hebben het hard te verduren. Vlaanderen stapt uit UNIA (in 2023) en de expertise van UNIA wordt permanent openlijk in twijfel getrokken door prominente politici. 

Federaal is in de vorige legislatuur door intense besparingen bij Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken al een bewuste chaos gecreëerd. Door personeelstekort duren asielaanvragen opnieuw tergend lang, vluchtelingen moeten in slechte omstandigheden, zoals overbevolkte asielcentra, soms zelfs in tenten, vaak meer dan een jaar wachten op hun al dan niet erkenning. Men sloot zoveel asielcentra dat er zogezegd opnieuw een asielcrisis dreigt. In alle verschillende diensten van Fedasil en vreemdelingenzaken is er een acuut personeelsgebrek, waardoor zowat alles in het honderd loopt. Het lijkt niet meer of minder dan een doelbewuste verrottingsstrategie.

België, zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië  blijven in Europa onderaan de ladder bengelen wat betreft toegang voor mensen met een migratieachtergrond tot de arbeidsmarkt. Nergens is de kloof tussen autochtonen en mensen met een migratie achtergrond zo groot als in ons land. 

Door de algehele politieke impasse ziet extreem-rechts tegelijk zijn kans schoon om nog meer vooruitgang te boeken. Veel burgers zijn, vaak niet onbegrijpelijk, misnoegd. Ze voelen zich miskend, onrechtvaardig en ongelijk behandeld. Ze trappen in de val en geven vreemdelingen de schuld van vele problemen. Wie al eens op sociale media vertoeft zal allicht niet uit de lucht komen gevallen als we zeggen dat er vooral daar een discours heerst van platvloers racisme, haat en fake news. Wie pleit voor solidariteit en humaniteit wordt meteen in het hoekje van de naïvelingen gezet, de geest is uit de fles. 

Als ACV kunnen wij niet langer aan de kant blijven staan, we moeten duidelijk maken dat racisme niet kan. Extreem-rechts drijft op het racisme dat het zelf steeds vaker versterkt. Racisme stoppen is extreem-rechts stoppen. We moeten nu het tij keren voor het te laat is, daarom neemt het ACV-CSC deel aan de betoging van 21 maart.