Internationaal

ACV Puls kijkt over de landsgrenzen

Vakbondswerk stopt niet aan de Belgische landsgrens. Bedrijven organiseren zich mondiaal. Op de werkvloer voelen werknemers de gevolgen van het Europese economische beleid. Onze inzet op het internationale terrein is broodnodig. Daarover communiceren óók.  Want internationaal beleid én internationaal vakbondswerk lijken nog te vaak een ver-van-mijn-bed-show.

Het internationaal vakbondswerk van ACV Puls kent verschillende gezichten
  1. Bedrijfswerk: Veel van onze vakbondsvertegenwoordigers maken ook deel uit van het Europees overlegorgaan van hun bedrijf. Daar krijgen krijgen ze informatie en geven ze advies over internationale beslissingen. Zo bouwt ACV Puls aan een actief internationaal vakbondsnetwerk en onderneemt het actie over de grenzen heen. Dit heeft al geleid tot internationale bedrijfsakkoorden.
  2. Sectorale vakbondsactie: In heel Europa staan vakbonden voor dezelfde uitdagingen (toenemende armoede, digitalisering, vergrijzing, …). Via Europese en mondiale vakbondsstructuren wisselen we in diverse beroepssectoren ervaringen uit met vakbonden uit andere landen, ondernemen we actie en overleggen we met werkgevers.
  3. Sectoraal en intersectoraal beleidswerk: De beslissingen die de Europese Unie beslissingen neemt, hebben hun effect hebben op de werkvloer. Meer dan ooit maken we de bezorgdheden van de werkvloer over aan de Europese beleidsmakers en proberen we op het beleid te wegen en onze eigen sociaal-economische agenda te bepleiten op Europees niveau. Dit doen we samen met andere vakbonden en bevriende organisaties.
  4. Solidariteitswerk: In een geglobaliseerde economie is solidariteit tussen de vakbonden van cruciaal belang. Met onze inzet in de Schoneklerencampagne werken we mee aan een duurzame kledingsector.  Verder spelen we actief in op vragen en noodkreten van vakbonden uit andere landen. Via internationale projecten ondersteunen we vrije, representatieve vakbonden in het zuiden.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.