Over ACV Puls

Een frisse wind

Sinds mei 2019 gaat de ACV-Centrale LBC-NVK door het leven als ACV Puls. Een nieuwe naam, een sterke naam, een sterk merk. Daar hoort ook een nieuwe look bij! Lees hier alles over het hoe en waarom.

Een nieuwe naam

LBC-NVK stond klaar voor bedienden, kaderleden en arbeiders uit bepaalde sectoren. De arbeidsmarkt wijzigt echter snel. Het eenheidsstatuut stelde ons voor een uitdaging, net als de nieuwe werknemersrealiteiten, nieuwe contracttypes en platformen. We werken vóór en mét arbeiders, bedienden, kaderleden en freelancers. 
Er was dus nood aan een nieuwe naam. Enerzijds om aansluiting te blijven vinden met de maatschappij die rondom ons aan een ijltempo verandert. Anderzijds om onszelf een verjongingskuur te gunnen – zonder uiteraard onze inhoudelijke sterktes uit het oog te verliezen.

Met dit nieuw en positief verhaal willen we vanuit de noden en de werksituatie van elke werknemer vertrekken, zodat hij of zij zich in ACV Puls kan herkennen. Wij zijn vóór werk en vóór betere omstandigheden voor iedereen. Uit onze individuele dienstverlening en collectieve werking moet dag na dag onze relevantie, representativiteit en maatschappelijke impact blijken. 

Vinger aan de pols

Achter de naam ACV Puls gaan een aantal belangrijke eigenschappen van onze vakbond schuil.
Ten eerste is ACV Puls een positieve kracht. Een organisatie die de vinger aan de pols houdt: die weet wat er leeft en die dicht bij het individu staat.
Ten tweede geven we impulsen om te komen tot meer werkplezier en energie om mensen te doen groeien.
Zo willen we tot slot een positieve en krachtige stimulans zijn in het spanningsveld tussen werknemers en werkgevers.

Een nieuw logo

ACV-PULS-logo+baseline-RGB-POS

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Ook dat is natuurlijk niet lukraak gekozen. Ons logo straalt energie, dynamiek en verandering uit. De bollen die de centrale ‘U’ omringen, creëren een pulsbeweging. Die staat voor een kloppend hart, slagkracht, beweging en verandering. Onze opdracht als vakbond, ‘never work alone’, staat gecentreerd onder die ‘U’: ‘you 'never work alone’ zorgt er zo voor dat de ‘U’ letterlijk en figuurlijk goed omringd is.
Het logo maakt tot slot ook in een oogopslag duidelijk dat we deel blijven van de ACV-familie en onze rol op een eigentijdse én eigen manier invullen.

ACV Puls is een echte teamspeler

Wij zijn een stevige hefboom voor jou en je collega’s. We willen je helpen om sterk in je job te staan en samen te gaan voor meer werkplezier, goede loon- en arbeidsvoorwaarden. We bieden een luisterend oor én komen op voor werknemers wanneer dat nodig is, met aandacht voor ieder individu. 
Naast samenspraak is inspraak voor ons cruciaal We willen werknemers een stem geven en hen adviseren. Maar we doen dit niet alleen. We streven naar verbondenheid door de persoonlijke belangen van collega’s gebundeld onder de aandacht te brengen en samen te verdedigen.

  Nog vragen?

  Aarzel niet om ons te contacteren.

  Aangename kennismaking!

  Zowat 300.000 mensen in Vlaanderen en Brussel zijn al aangesloten bij ACV Puls. Daarmee is ACV Puls de grootste vakbondscentrale voor bedienden en kaderpersoneel in België. ACV Puls is bovendien een deel van het ACV, dat de belangen behartigt van meer dan één miljoen werknemers in ons land. 

  Als vakbond komen we niet alleen op voor mensen die werken. We springen ook in de bres voor mensen die (nog) geen werk hebben. Studenten, schoolverlaters, werkzoekenden, bruggepensioneerden en (toekomstige) gepensioneerden… 

  Allemaal kunnen ze bij ACV Puls terecht met vragen en problemen.

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.