Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Meer korte shiften én loonverlies voor medewerkers Saniport

©Shutterstock

De medewerkers van Saniport – de sanitaire politie voor het internationaal verkeer, een afdeling van de FOD Volksgezondheid – zien zich reeds al te lang geconfronteerd met pogingen van het management om hun werktijdregeling drastisch om te gooien. Vandaag werken ze nog in shiften van 24 uur en moeten ze zo’n 6 keer per maand naar het werk. De FOD Volksgezondheid wil dat veranderen in 16 shiften per maand van 10 uur. Dat heeft niet enkel gigantische gevolgen voor de privélevens en het inkomen van de personeelsleden, ook voor de volksgezondheid zijn de risico’s op termijn aanzienlijk.

Saniport is onder andere aanwezig in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge, net als op de luchthaven van Zaventem. De dienst staat in voor de gezondheidsinspectie van schepen en vliegtuigen uit risicogebieden (zoals vluchten uit malaria-besmette zones). Tijdens de coronaperiode voerden de medewerkers van Saniport mee de covid-maatregelen uit. Nu die periode achter de rug is, wil de FOD Volksgezondheid de arbeidsregeling wijzigen.

Van 6 naar 16 shiften per maand

Momenteel werken de personeelsleden in shiften van 24 uur, waarvan 6 uur als slapende waak wordt doorgebracht in de (lucht)haven. Wanneer zich een interventie opdringt – in de meeste gevallen dringend van aard - is er permanent een werknemer ter plaatse voor het uitvoeren ervan. 

De FOD schermt reeds geruime tijd (met wisselende intensiteit) met het plan om de bestaande 24u-shiften te vervangen door shiften van 10 uur (tussen 5u en 15u en tussen 12u en 22u). Voor mogelijke interventies na deze uren zou men dan een beroep doen op medewerkers die thuis (vaak een heel eind van de plaats waar de interventie vereist is) stand-by zijn. Alle argumenten voor dit plan werden reeds ontkracht, maar toch (en ondanks het sociaal overleg over de kwestie) blijft de FOD halsstarrig volhouden.

Kortere shiften impliceert nochtans aanzienlijk meer shiften voor de personeelsleden. Nu werken ze zo’n 6 keer per maand 24 uur, dat worden plots 16 (!) shiften per maand. Meer shiften, en ook méér uren presteren dan nu (ongeveer 25%), voor hetzelfde loon, betekent de facto zo’n 25% loonverlies (nog abstractie gemaakt van de nachtpremies die eveneens dreigen weg te vallen). Een heel bittere pil voor de medewerkers en een reden voor grote bezorgdheid.

Volgens de FOD zijn de kortere shiften beter voor het welzijn van de personeelsleden. Dat is nochtans pertinent niet het geval: hun privélevens zijn nu afgestemd op 6 x 24 uur en niet 16 x 10 uur. Daarnaast maken de voorgestelde werkuren deze job allesbehalve aantrekkelijk. Gebruikmaken van openbaar vervoer is bijvoorbeeld onmogelijk (door de locatie en het tijdstip van de prestaties). Het enige alternatief is in wezen de aanschaf van een extra privéwagen, wat voor velen een zware financiële aderlating betekent. Een leegloop van de dienst is op termijn niet uitgesloten. En door de gespecialiseerde profielen van de medewerkers is hun vervanging allerminst evident.

Net extra controles nodig

Dat het takenpakket inkrimpt – zoals de FOD voorhoudt - is moeilijk te begrijpen. Eigenlijk zijn er net méér controles nodig. Zo worden bijvoorbeeld cargovluchten – waarvan er een deel 's nachts toekomt – nog niet gecontroleerd. In het belang van de volksgezondheid zou dat beter wel gebeuren. Het oprukken van exoten (zoals de malaria- en tijgermug) in onze contreien is ondertussen algemeen gekend. Ook de gevolgen ervan. In 2020 overleden er (volgens de berichtgeving van het Instituut voor Tropische Geneeskunde) in Kampenhout twee mensen aan malaria na contact met zo een meegereisde mug.

De medewerkers van Saniport willen hun huidige arbeidsregeling behouden. Ze wensen voorts hun team te versterken met extra medewerkers. Bovendien hopen zij de nodige middelen te krijgen om de volksgezondheid ook in de toekomst doeltreffend en gericht te kunnen opvolgen en beschermen. Kortere shiften zijn daarvoor niet de juiste keuze.

De werknemers van Saniport vragen hiervoor de steun van minister Vandenbroucke.

Je centrale op sociale netwerken