Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Geen nieuwe besparing op de ambtenarenpensioenen

©Shutterstock

De overheidspensioenen zijn het afgelopen decennium al flink hervormd. Al deze maatregelen zorgden al voor verplicht 3 jaar langer werken en 13% minder pensioen. Het is nu tijd voor een positief project. ACV Openbare Sector blijft ijveren voor de ambtenarenpensioenen. 

In de schoot van de regering wordt gesleuteld aan een nieuwe pensioendeal. De ambtenarenpensioenen worden daarbij opnieuw in het vizier genomen. Na de resem hervormingen van de voorbije tien jaar, hebben de ambtenaren al een grote inspanning geleverd om de vergrijzingskosten in toom te houden. 

Voorstel Lalieux

Voor ACV Openbare Sector is het belangrijk de koppeling van de pensioenen aan de lonen (perequatie) te behouden. Die perequatie hervormen tot maximaal een half procent voor alle ambtenarenpensioenen leidt tot een verarming van de gepensioneerden. Daarenboven passen we voor een perequatie in centen voor de hoogste pensioenen want het is een hellend vlak: vandaag voor de hoogste en morgen voor de rest. Neen bedankt!

Vervroegd pensioen na 42 jaar dienst, gekoppeld aan een effectieve tewerkstellingsvoorwaarde, kan meer perspectief bieden aan wie op jonge leeftijd begon te werken. Het is uitkijken naar de voorwaarden en verhouding tot bestaande eindeloopbaanmogelijkheden. Voor werknemers in de publieke sector die veelal geen eindeloopbaanmogelijkheden hebben, kan dit perspectief bieden. 

De voorziene verhoging van de minimumpensioenen terugdraaien en de minimumpensioenen harmoniseren treffen de laagste inkomens. We aanvaarden niet dat deze groep er op achteruit gaat. 

Wat betreft het ziektepensioen en meer bepaald het langer maken van het tijdelijk ziektepensioen zodat de re-integratie meer kans op slagen heeft, zijn we vragende partij om een definitieve pensionering enkel mogelijk te maken na het volgen van de re-integratieprocedure. Enerzijds moet wie geconfronteerd wordt met een langdurige ongeschiktheid goed beschermd worden en anderzijds moeten er meer kansen komen tot re-integratie.

Bij al deze maatregelen gaat we er van uit dat ze nog het voorwerp zullen uitmaken van sociaal overleg.  Van 6 tot 10 maart organiseert de openbare sector een actieweek waarin we pleiten voor een sterkere openbare sector.

Je centrale op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.