Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Actiedag 9 november: openbare sector doet mee!

Op 9 november organiseren de vakbonden samen een algemene actie- en stakingsdag. Werknemers zijn zeer bezorgd over hun koopkracht, en de zware impact van de energieprijzen, de aanvallen op de index, de loononderhandelingen die aan banden worden gelegd … zorgen voor extra druk.

Ook in de openbare sector is er veel boosheid en zullen er acties zijn. 9 november is zeker geen eindpunt. Zo hebben de federale ambtenaren alvast een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. 

Geen respect voor overleg en gemaakte afspraken

Afgelopen zomer werd voor de federale ambtenaren een ontwerp van loonakkoord afgesloten met minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. Voor het eerst sinds heel lang kwam er nog eens een verhoging van de lonen in zicht. Maar tijdens de begrotingsonderhandelingen werd dat voorakkoord gewoon van tafel geveegd. Een slag in het gezicht van de ambtenaren. 

Ook het loonakkoord voor Politie - dat ACV trouwens niet ondertekende - zal slechts stapsgewijs worden uitgevoerd. En enkel op voorwaarde dat het vervroegd pensioen (NAVAP) voor politiemensen wordt afgeschaft. Ook hier wordt dus woordbreuk gepleegd. 

Ondertussen blijft het rond de intersectorale onderhandelingen in comité A heel stil. Onze vraag om de vakbondspremie op te trekken naar het niveau van de private sector blijft onbeantwoord. 

Ook op Vlaams niveau lopen de onderhandelingen niet gemakkelijk en blijft er groot ongenoegen over de houding van de Vlaamse regering. Weliswaar heeft de Vlaamse regering het budget voor het sectoraal loonakkoord van de Vlaamse ambtenaren verhoogd, anderzijds blijven ze vasthouden aan het fameuze vijfsporenbeleid dat nadelig is voor heel wat medewerkers (ziekte, ontslag …). 

Ook de onderhandelingen voor de personeelsleden van de lokale en regionale besturen (Vlaams) verlopen heel stroef. De Vlaamse regering legt twee decreten op tafel, het ontslagdecreet en de rechtspositieregeling, en laat geen ruimte voor onderhandeling. Een dovemansgesprek, waar de medewerkers van de lokale besturen uiteindelijk de dupe van zijn.

Verworven rechten worden voortdurend in vraag gesteld

Zelfs een verworven recht zoals de perequatie van de ambtenarenpensioenen kwam onlangs opnieuw op de regeringstafel terecht en werd gebruikt als politiek pasmunt. We moesten alle zeilen bijzetten om een verarming van de gepensioneerde ambtenaren te vermijden. Gelukkig was er politieke steun, maar niet van Vlaamse kant.

Te pas en te onpas vallen sommige regeringspartijen het ambtenarenpensioen en de eindeloopbaanregelingen aan. Wij kunnen daarover alvast duidelijk zijn: handen af! Aan de welvaartsvastheid van de pensioenen en het behoud van de koopkracht (buiten index) mag niet geraakt worden.

 

 

Onder andere hier voert de openbare sector op 9 november actie:

  • Brusselse overheden: optocht naar het Botanic Building in Sint-Joost waar meerdere ministers bevoegd voor Brusselse openbare diensten gehuisvest zijn. We verzamelen om 7.30u aan de centrale van ACV Openbare Diensten (Helihavenlaan 21, 1000 Brussel). Check de flyer voor meer info!
  • ACV Politie: we verzamelen om 10 u aan het Centraal Station, Europakruispunt, 1000 Brussel. Verdere briefing gebeurt ter plaatse. Check de flyer voor meer info!
  • Limburg: ACV Limburg organiseert tussen 9 en 14.00u drie stakerscafés op verschillende locaties in Limburg. Check de flyer voor meer info!
  • Openbaar vervoer (De Lijn en MIVB): daar wordt gestaakt.

 

Wil je staken?

Wil jij je solidariteit tonen door te staken? Hier kom je alles te weten over de stakersvergoeding.


 


Je centrale op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.