Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

OPINIE: “Regering houdt het hoofd koel over pensioenen”

©Shutterstock

Een grote pensioenhervorming is vandaag niet nodig. Dat we meer moeten gaan uitgeven aan pensioenen is logisch. Het aantal pensioenen zal tussen 2019 en 2040 toenemen van 2,8 miljoen naar 3,6 miljoen =  +30%. De uitgaven voor pensioenen stijgen in die periode van 10,5% naar 13% van het bbp = +24%. Het gemiddeld pensioen daalt dus. 

Al grote inspanningen gedaan

Daarbij komt dat de ingrepen die de vorige regeringen hebben gedaan om loopbanen te verlengen nog steeds een gigantische impact hebben. De verwachte stijging van de pensioenuitgaven tot 2040 in het rapport van 2014 bedroeg 4,3 procentpunt, van 10,6% naar 14,9 % van het bbp. Maar in het rapport van de Studiecommissie voor de vergrijzing van 2022 blijft nog een stijging over van 2,5 procentpunt, van 10,5% naar 13% van het bbp. De globale stijging van de pensioenuitgaven werd dus door het beleid van de vorige regeringen met 42% gereduceerd. We hebben met z’n allen dus al grote inspanningen gedaan om de factuur van de vergrijzing te milderen. Verdere besparingen op de pensioenen leiden tot verarming en ondergraven het vertrouwen. Een beperkt akkoord is dus gepast. Dit is verre van immobilisme. 

De regering laat nog meer zien dat ze het hoofd koel kan houden door de pensioenen van de militairen en het rijdende personeel van de NMBS niet onderuit te schoppen. Het gaat om een gepast pensioenstatuut dat integraal deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden van deze groepen. 

Maatregel goed uitleggen

Het inschrijven van een voorwaarde van effectieve tewerkstelling voor het minimumpensioen maakt deel uit van het regeerakkoord en kan de legitimiteit van het minimumpensioen ten goede komen. 20 jaar met een overgangsperiode en noodzakelijke uitzonderlingen lijkt redelijk. Maar de maatregel moet wel goed uitgelegd worden. Na 20 jaar loopbaan heeft men geen recht op een volledig minimumpensioen. Enkel de werknemer die 30 jaar loopbaan kan bewijzen, waarvan elk jaar 208 werkdagen telt, heeft recht op een minimumpensioen à rato van het aantal jaren met minstens 52 dagen gedeeld door 45. Men moet dus nog steeds 45 jaar gewerkt hebben voor een volledig minimumpensioen.

Ook een pensioenbonus kan ten slotte voor een mooie pensioenverhoging zorgen voor wie langer werkt. Dat de bonus bovenop het minimumpensioen wordt uitgekeerd is billijk: anders zou wie een laag pensioen heeft geen bonus kunnen opbouwen.

We zijn dus gematigd tevreden over deze beslissingen en kijken uit naar het verdere sociaal overleg over de maatregelen.
Je centrale op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.