Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

ACV Openbare Diensten wil betere bescherming van langdurig zieken

©Shutterstock

Een goede sociale bescherming van wie geconfronteerd wordt met een langdurige ziekte is belangrijk. ACV Openbare Diensten wil dat mensen die hun werk niet kunnen hervatten beter beschermd worden. Wie wel kan hervatten, moet méér kansen krijgen, want soms is een hervatting in de oorspronkelijke functie niet meer mogelijk. We doen tien voorstellen voor een betere re-integratie.

1. Preventie 

Preventie kan veel problemen voorkomen. Preventie en bescherming moeten echter breed bekeken worden. Het welzijn van medewerkers is belangrijk. Stress, burn-out en conflicten zijn veelvoorkomende oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid. Een beleid gericht op psychosociaal welzijn is een belangrijk luik van een preventiebeleid. De inzet van bijkomend personeel kan de werkdruk in de hand houden en voorkomen dat mensen uitvallen.

2. Zorg voor een goede bescherming van wie ziek is

Ziek zijn is geen keuze. Wie ziek is, mag niet extra gestraft worden. Wie geconfronteerd wordt met ziekte, moet dus goed beschermd worden. Daar hoort ook een betere bescherming van contractuelen bij.

3. Behoud en verbeter het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Wanneer re-integratie niet mogelijk is blijft een goede bescherming nodig. Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid blijft nodig én moet verbeterd worden. Concreet stellen we een minimumpensioen van 60% van het loon voor, ook voor wie gehuwd is (dus zonder het inkomen van de partner in rekening te brengen). Voor contractuelen moet ook hier naar een gelijkaardige bescherming gestreefd worden.

4. Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid moet voorafgegaan worden door een re-integratietraject

Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid moet meer afgestemd worden op de re-integratieprocedure. Een definitieve pensionering zou enkel mogelijk mogen zijn na het volgen van de re-integratieprocedure. Die procedure moet daadwerkelijk streven naar re-integratie en moet formeel worden vastgelegd in de statuten.

5. Re-integratie moet een recht worden

Elke medewerker die een tijdje uitvalt heeft recht op volwaardige en reële kansen tot re-integratie. Wie met een langdurige ziekte te maken krijg wil meestal niets liever dan terug aan de slag te gaan. Door re-integratie een recht te maken willen we ervoor zorgen dat meer inspanningen worden gedaan voor redelijke aanpassingen én aangepast werk. Het moet gaan om reële mogelijkheden tot terugkeer. Geen aanpassingen kunnen doen of geen aangepast werk vinden, wordt te vaak als drogreden gebruikt.

6. Begeleiding is belangrijk

Werknemers die langdurig afwezig zijn moeten goed begeleid worden. Dat is veel belangrijker dan hen achterna te zitten met een administratieve mallemolen. De begeleiding moet vroeg genoeg opgestart en lang genoeg aangehouden worden.

7. Het re-integratieteam 

Re-integratie vergt een geïntegreerde aanpak. Men vertrekt best van een zo ruim mogelijk beeld van de persoon en de werkomgeving. Een re-integratieteam kan daartoe bijdragen. 

8. Tijdelijke of permanente aanpassingen van de bestaande functie

Organisaties moeten een beleid ontwikkelen over redelijke aanpassingen van de functie. Uiteraard vergen redelijke aanpassingen telkens maatwerk, maar een beleid biedt houvast. Daarbij is het onder meer belangrijk dat de rechten van het personeel gevrijwaard worden en aangepast werk samengaat met aangepaste doelstellingen. En ook de omgeving moet bekeken worden: bijvoorbeeld de samenwerking met de collega’s van de dienst anders organiseren en oplossingen zoeken zodat collega’s ook niet overbelast raken. 

9. Er moeten meer inspanningen gebeuren om aangepast werk te vinden

Indien aanpassingen van de bestaande functie geen hervatting toelaten dient er ruimer gezocht te worden naar een aangepaste functie. In eerste instantie dient gezocht te worden binnen de eigen administratie, maar in tweede instantie kan ook ruimer gekeken worden. Het akkoord van het personeelslid blijft echter steeds vereist.

10. Re-integratiefonds

Een re-integratiefonds zou middelen kunnen voorzien voor re-integratie. Die steun kan gaan naar overheden en personeelsleden. Een goed re-integratiebeleid mag geen handicap zijn voor een overheid. Het fonds kan daarnaast ook een tussenkomst voorzien voor personeelsleden. Zo zou wie kiest voor een re-integratie in een nieuwe functie met een lagere verloning door het fonds gecompenseerd kunnen worden.

Je centrale op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.