Dit is de impact van de begroting op de openbare sector

Met het oog op de State of the Union heeft de regering haar voornemens voor de komende jaren in een akkoord gegoten. Het doel is het begrotingstekort te laten zakken van 3,1% in 2022 tot 2,5% in 2024. Dat vraagt een inspanning van 3,4 miljard in 2022, 4,9 miljard in 2023 en 6,2 miljard in 2024. We zoomen hier in op de maatregelen met een impact op de openbare sector.

Besparingen

Lineaire besparing federale overheid (300 – 450 - 600 miljoen)

Terwijl de federale overheid (entiteit I) al op haar tandvlees zit, komt er opnieuw een lineaire besparing van 300 miljoen euro in 2022, oplopend tot 600 miljoen euro in 2024. 

Actieplan sociale en fiscale fraude (400 miljoen) 

Het plan moet nog een invulling krijgen. Er zijn hierbij wel extra aanwervingen voorzien bij de sociale inspectiediensten (50, waarvan 5 bij RSVZ) en de fiscus. Ook bij de fiscus wordt het personeelsbestand bij de cel ‘verrekeningsprijzen’ verdubbeld om zo belastingontwijking door multinationals aan banden te leggen. 

Arbeidsongeschiktheid (algemeen, ambtenaren) (134 miljoen, 3,6 – 5,6 – 7,4 miljoen)

Er komt een breed plan met inbegrip van sancties voor werknemers en werkgevers ter bevordering van de re-integratie van langdurig zieken. Voor ambtenaren is er sprake van een hervorming van het ziektepensioen. 

NAVAP politie (41 miljoen)

De NAVAP van de Ex-Rijkswachters zou worden afgebouwd. 

Nieuwe uitgaven

Salarissen militairen

Er zou een inspanning gebeuren voor de salarissen van de militairen.

15 detentiehuizen

Er worden middelen voorzien voor het plan van de minister voor de oprichting van 15 kleinschalige detentiehuizen.

Enige lichtpuntjes voor de federale overheidsdiensten

Er wordt 0,2 miljoen tot 0,6 miljoen voorzien voor de invulling van knelpuntberoepen bij de federale overheid door intensieve opleidingstrajecten en 49.000 euro voor de rekrutering van personen met een handicap met inbegrip van stageplaatsen. Verder wordt nog 24 miljoen voorzien voor: vergoedingen telewerk van 20 euro +30 euro per maand; efficiëntiemaatregelen: e-procurement, persopoint 2.0, beter aanwervingen, inclusieve aanwervingen, digitale inclusie, duurzame maatschappelijke investeringen, welzijn: verderzetting psychologisch steunpakket Covid. Het budget voor een 13e maand en maaltijdcheques wordt doorgeschoven naar de budgetcontrole. 

Andere maatregelen in de openbare sector

Daarnaast zullen de volgende maatregelen zich ook laten voelen in de openbare sector:

  • De vragen aan de sociale partners voor een betere regeling voor structureel telewerkom zich uit te spreken over de Europese verplichting van tijdsregistratie; om voorstellen te doen over de verbetering van de balans werk-privé door bv. de invoering van een vierdaagse werkweek, recht op deconnectie, wisselende werkweken, kennisgeving van deeltijdse uurroosters; zelf plannen van dagen ‘vrijstelling van prestaties’; actieplan tegen stress en burn-out; recht op vijf dagen opleiding per jaar (over vijf jaar); werk-naar-werk-transities.
  • Terug naar werk: sancties voor werknemers; aangepast werk suggereren op het ziekte-attest; hervorming re-integratie en loskoppeling van medische overmacht; flexibilisering progressieve werkhervatting; afschaffing ziekte-attest voor de eerste dag ziekte met een maximum van drie dagen per jaar; een stelsel van degressieve tewerkstelling.
  • Tax shift: verhoging inkomensgrens werkbonus; afbouw bijzondere bijdrage sociale zekerheid. 

Personalization