Het IPA, ook belangrijk voor de openbare sector

Om de 2 jaar onderhandelen vakbonden en de bedrijfswereld over een interprofessioneel akkoord of IPA. Momenteel is er een nieuw interprofessioneel akkoord in de maak. Het akkoord geldt niet voor het overheidspersoneel, behalve voor wie onder een paritair comité valt (De Lijn, Pachters, huisvestingsmaatschappijen …).

Na het afwegen van de pro’s en contra’s heeft het nationaal comité van ACV Openbare Diensten haar goedkeuring verleend aan wat voorligt. Het ontwerpakkoord gaat over de verhoging van de minimumlonen, de verlenging (en verlaging van de leeftijd naar 55 jaar) van de landingsbanen (1/2 en 1/5), de aanvullende pensioen (harmonisatie arbeiders en bedienden) en de verlenging van de COVID-overuren (120 uren). Het is uiteindelijk de Algemene Raad van het ACV die op 22 juni een eindoordeel zal vellen.

De openbare sector staat natuurlijk niet volledig los van de privésector. Thema's als loon, koopkracht, werkbaar werk ... zijn even relevant voor het overheidspersoneel. Bovendien gebruikt de regering de norm die ze oplegt aan de privésector meestal als referentiekader voor de openbare sector. Hieronder leggen personeelsleden van de openbare sector uit waarom zij de acties steunen.

Tegelijkertijd vraagt ACV Openbare Sector* aan de eerste minister om dringend werk te maken van een intersectoraal akkoord (ISA) voor de openbare sector. We vragen de premier de onderhandelingen op te starten in Comité A.

 

*ACV Openbare Diensten, ACV Transcom, COV, COC en CSC Enseignement

gunther
Foto: © Wouter Elsen
Gunter Kathagen, FOD Werkgelegenheid

"Als federaal ambtenaar vind ik de strijd rond het IPA heel belangrijk. Neem bijvoorbeeld de loonnorm. Wat als er in de privésector definitief een loonplafond van 0,4% wordt opgelegd? Dan zal dat voor de overheidsdiensten ook de referentie zijn. Want wat de regering oplegt aan de privé gaat ze niet plots miraculeus vergeten in de openbare diensten. Veel collega’s zijn zich niet bewust van die impact op ons. Het is echt een hardnekkig misverstand dat het IPA enkel iets voor de privé is. Trouwens, verschillende overheidsbedrijven vallen rechtstreeks onder het IPA, zoals De Lijn en de NMBS."

"Ik leg aan mijn collega’s uit dat de punten die besproken worden in het IPA zoals lonen, brugpensioenen, arbeidsduur, opleiding, mobiliteit ... ook gelden als referentiekader voor de openbare sector. Eenmaal ze dat weten, zijn ze ook gemotiveerd voor een goed akkoord en voor acties. Net zoals twee jaar geleden toen ACV Openbare Diensten mee opriep tot een nationale staking voor het IPA. Ik ben ervan overtuigd dat we met zoveel mogelijk mensen in actie moeten komen. Wat we nu winnen, dankzij de slagkracht van alle werknemers samen, is doorslaggevend voor onze sectoronderhandelingen later. Dat is een stap vooruit denken en daar probeer ik als vakbondsmilitant aan bij te dragen."

tom
Tom Sneijers, Jessaziekenhuis Hasselt

Ook de vakbondsafgevaardigden van ACV Openbare Diensten in het Hasseltse Jessaziekenhuis steunen de acties rond het IPA.

"Vroeger waren wij een OCMW-ziekenhuis. Door de fusie met een ander Hasselts ziekenhuis zijn wij geprivatiseerd. Ons personeelsbestand bestaat vandaag uit 30 % statutair personeel (overheidspersoneel) en 70 % contractueel personeel (privépersoneel). Wij bevinden ons dus in een bijzondere moeilijke situatie. In 2020 werd het akkoord VIA 6 gesloten, met een koopkrachtverhoging van 2 %. Maar helaas, als personeel van een autonome verzorgingsinstelling behoorden we niet tot het toepassingsgebied."

"ACV Openbare Diensten (openbare sector) vormt bij ons in het ziekenhuis een sterk team met ACV Puls (privésector). Bij de onderhandelingen over een premie ten gevolge van de eerste en tweede COVID-golf hebben we er bijvoorbeeld samen voor gezorgd dat de maaltijdcheques met twee euro verhoogd werden voor alle personeelsleden. Dat was enkel mogelijk door een goede samenwerking. Ook bij de sociale verkiezingen waren wij voor ACV Puls een steun, al hebben wij zelf geen verkiezingen."

"Ook nu staan wij aan de zijde van de privésector en steunen wij de acties van 29 maart rond het IPA en de loonsverhoging. Het gaat hier over mijn collega's die op dezelfde werkplaats staan en hetzelfde werk uitvoeren! Wij willen dan ook méér dan een verhoging van 0,4 %, wat het equivalent is van 2 extra broden per maand."

cynthia-site
Cynthia Claes, De Lijn

Het IPA is niet rechtstreeks van toepassing op het grootste deel van de openbare sector, maar De Lijn valt er wél onder. "De verwachtingen van de onderhandelingen rond het IPA waren hoog. Een loonnorm van 0,4 % is dan maar een magere duit. Hoe kunnen wij op een normale manier sociaal overleg plegen over loon- en arbeidsvoorwaarden binnen een marge van 0,4%?"

"We willen dat de werkgevers een toegeving doen aan alle werknemers die tijdens de coronacrisis de nodige inspanningen hebben geleverd. De coronacrisis zorgt ervoor dat werknemers van een essentiële sector - zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer - nóg flexibeler moeten zijn en dat de werkdruk nog meer stijgt. Bovendien maakte de overheid telewerk verplicht, maar ontsnappen de werkgevers aan het betalen van vergoedingen voor kosten die aan dat telewerk verbonden zijn. Die lasten komen dus ook op de schouders van de werknemers terecht."

"Het IPA bevat enkele belangrijke punten. Een werkbare loopbaan met oog voor welzijn en voor de work-life balance is nu meer dan ooit nodig. Daarnaast moeten oudere werknemers recht hebben op een waardig einde van hun loopbaan. Landingsbanen met uitkeringen en SWT moeten mogelijk zijn om perspectief te bieden. Daarom vragen we om SWT met aangepaste beschikbaarheid en leeftijdsversoepeling opnieuw te activeren op sectorniveau."

"De crisis is vooral op de schouders van de werknemers terechtgekomen. Zij hebben alles draaiende gehouden. Het is nu hoog tijd om hun vertrouwen te herstellen. We vragen dan ook onderhandelingsruimte, perspectief en investeringen."

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.