Op de werkvloer

De ACV-beroepscentrales staan in voor de vakbondswerking in sectoren en ondernemingen.

ACV-GPS

De ACV-beroepscentrales begeleiden en ondersteunen de ACV-vakbondsvertegenwoordiger(s) in je bedrijf, organiseren het overleg met de werkgevers en onderhandelen over algemene en individuele problemen van de werknemers op de werkvloer.

ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE)

Verdedigt de belangen van arbeid(st)ers in de bouw en aanverwante sectoren, grafische en papiersector, hout, beschutte werkplaatsen, ledersector, kappers en schoonheidszorgen en in de chemie- en energiesector.

Contactgegevens ACVBIE:

adres: Frans Massystraat 11
3500 Hasselt
tel.: 011 29 09 80
fax: 011 29 09 82
e-mail: bie.limburg@acv-csc.be  
web: www.acvbie.be 

ACV Voeding en Diensten

Verdedigt de belangen van arbeid(st)ers uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven, tuin-, land- en bosbouw, tabaksbedrijf, filmbedrijf, tandprothesebedrijf, grootwarenhuizen, gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, vrij onderwijs en dienstenchequebedrijven. Ook arbeiders én bedienden uit de horeca, bewakingsdiensten, toeristische attracties en beheer van gebouwen en huispersoneel kunnen rekenen op ACV Voeding en Diensten.

Contactgegevens ACV Voeding en Diensten:

adres: Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
tel.: 011 29 09 52
fax: 011 29 09 47
e-mail: voedingendiensten.limburg@acv-csc.be 
web: www.acv-voeding-diensten.be 

ACV Puls

ACV Puls verdedigt de belangen van bedienden, kaderleden (en alle werknemers uit de non-profit) in de privésector.

Contactgegevens ACV Puls:

adres: Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
tel.: 011 29 09 61
fax: 03 220 88 09
e-mail: acv-puls.limburg-kempen@acv-csc.be 
web: www.acv-puls.be 

ACV Openbare Diensten

Verdedigt de belangen van de personeelsleden van provincie, stad en gemeente, OCMW’s, parastatalen, ministeries (federale, Vlaamse en andere deelregeringen), wetenschappelijke instellingen, universiteiten, De Lijn (ook autobus- en autocarbedrijven), politie, gevangenissen, hoven en rechtbanken, het leger …

Contactgegevens ACV Openbare Diensten:

adres: Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
tel.: 011 29 09 93
fax: 011 29 09 31
e-mail: openbarediensten.hasselt@acv-csc.be 
web: www.acv-openbarediensten.be

ACV-CSC METEA

Verdedigt de belangen van arbeid(st)ers uit de ijzernijverheid, non-ferro en edele metalen, garages, metaal- en machinebouw, metaalhandel, de textiel- en kledingindustrie, wasserijen en van elektriciens en werknemers uit grote kleinhandelszaken en uitzendkrachten in deze sectoren.

Contactgegevens ACV-CSC METEA:

adres: Guldensporenlaan 7
3530 Houthalen
tel.: 011 30 67 00
fax: 011 30 67 19
e-mail: metea.limburg@acv-csc.be
web: www.acv-csc-metea.be 

ACV-Transcom

Komt op voor de belangen van het personeel in de sectoren Spoorwegen, Vervoer over de weg (goederenvervoer, logistiek, personenvervoer, verhuis en brandstoffenhandel), Post (bpost) en Telecom (Belgacom, ASTRID en BIPT).

Contactgegevens ACV-Transcom:

adres: Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
Vervoer:  tel.: 011 29 09 88
fax: 011 29 09 89
Spoor: tel.: 011 29 08 45
fax: 011 29 09 89
Post: tel.: 011 29 08 21
fax: 011 29 09 89
Telecom:    tel.: 011 29 08 28
fax: 011 29 09 89
e-mail: transcom.hasselt@acv-csc.be
web: www.acv-transcom.be 

Onderwijs (COC-COV)

De Christelijke Onderwijs Centrale (COC) verdedigt de belangen van alle personeel in:

  • het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) inclusief deeltijds beroepssecundair onderwijs, het hoger onderwijs (buiten de universiteit), het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s - vroegere PMS), in alle netten
  • het kleuter- en basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) van het gemeenschapsonderwijs

Contactgegevens COC:

adres: Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
tel.: 011 29 08 31
fax: 011 29 09 79
e-mail: coc.limburg@acv-csc.be 
web: www.coc.be 

Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) verdedigt de belangen van alle personeel in gesubsidieerde vrije en officiële kleuter-, lagere en basisscholen (buitengewoon en gewoon onderwijs) en van het personeel van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de gemeenschapsinspectie. Ook de gepensioneerden van bovengenoemde scholen en diensten kunnen rekenen op het COV.

Contactgegevens COV:

adres: Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
tel.: 011 29 08 38
fax: 011 29 08 79
e-mail: cov@acv-csc.be
web: www.cov.be 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.