Over ACV Limburg

Welkom bij ACV Limburg!

Personalization

Welkom bij ACV Limburg!

Het ACV is partner van meer dan 160.000 Limburgers! Vanuit deze brede solidariteit behartigen we als vakbond individuele en collectieve belangen op het gebied van werk, inkomen en gezin.

Lid zijn van het ACV betekent professioneel advies, gespecialiseerde rechtsbijstand en service op maat. Onze sterke vakbondswerking op de werkvloer in bedrijven en ondernemingen zorgt voor goede afspraken en degelijke cao’s.

Het ACV heeft veel te bieden maar je lidmaatschap kan meer zijn dan een belangenverdediging en een bescherming bij conflicten. Wil je niet aan de zijlijn blijven staan? Dan kan je actief meewerken aan een socialere maatschappij als ACV-afgevaardigde op de werkvloer of als vrijwilliger bij een plaatselijke ACV-werking.

Introtekst beeld